KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Protokół
Komisji Skrutacyjnej

wybranej przez kolegium Elektorów na pierwszym posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 1999r., dotyczący sondażu wyborczego na funkcję rektora.

Komisja skrutacyjna w składzie:

1. Prof. Stanisława Kalus
2. Dr Stanisława Mielimąka
3. Piotr Domagała
4. Prof. Edward Polański

stwierdza, co następuje:

Na posiedzeniu według listy, obecnych było 185 elektorów uprawnionych do głosowania.
Głosowało 182 elektorów.
Głosów ważnych oddano 179, nieważnych 3.

Wynik przeprowadzonego sondażu jest następujący:

  1.   Prof. Tadeusz Sławek - 69
  2.   Prof. Genowefa Grabowska - 41
  3.   Prof. Jerzy Zioło - 35
  4.   Prof. Jan Iwanek - 19
  5.   Prof. Paweł Migula - 3
  6.   Prof. Emil Tokarz - 3
  7.   Prof. Andrzej Jankowski - 2
  8.   Prof. Jacek Jania - 2
  9.   Prof. Zofia Ratajczak - 1
10.   Prof. Czesław Głombik - 1
11.   Prof. Marek Szczepański - 1
12.   Prof. Wojciech Kojs - 1
13.   Prof. Kazimierz Zgryzek - 1

zdjęcie