- wpływ publikacji w latach 1993-1997

Pozycja Uniwersytetu Śląskiego w Polsce w różnych dyscyplinach

(na podstawie udziału w ogólnopolskiej puli cytowań w czasopismach renomowanych,

wg National Citation Report-Poland)

 

Lp.

Dyscyplina (dziedzina)

Liczba cytowań
w latach
1993-1997

Udział UŚ w puli krajowej

(C5)

Dynamika zmian

(C5 -. C17)

"Kategoria"

Polska

1

Public Health & Health Care (S)

14

76

18, 42

-8, 03

A–

3

Library & Information Sciences (S)

2

37

5, 41

+3, 98

A+

3

Plant Science (RZ)

233

4686

4, 97

+1, 57

A+

4

Nuclear Engineering (I)

12

275

4, 36

+2, 58

A+

5

Applied Physics/Condensed Matter (F)

1062

24703

4, 30

+0, 11

A

6

Inorganic & Nuclear Chemistry (C)

113

3715

3, 04

+0, 04

B

7

Biology, General (B)

46

1601

2, 87

+ 0, 27

B

8

Multidisciplinary (Md)

34

1228

2, 77

-1, 00

B–

9

Agriculture/Agronomy (R)

8

330

2, 42

+0, 57

B

10

Spectroscopy/Instrumentation/Analytical Science (C)

289

12623

2, 29

-0, 09

B

11

Materials Science and Engineering (Mz)

91

4405

2, 07

+0, 32

B

12

Physics (F)

745

37728

1, 97

+0, 01

B

13

Physical Chemistry/Chemical Physics (C)

524

27224

1, 92

+0, 14

B

14

Metallurgy (Mz)

21

1164

1, 80

-0, 32

B

15

Mathematics (M)

81

4547

1, 78

+0, 01

B

16

Molecular Biology & Genetics (G)

60

3465

1, 73

+0, 61

B+

17

Geological/Petroleum/Mining Engineering (Z)

4

238

1, 68

+0, 76

B+

 

Uniwersytet Śląski jako całość

3677

223895

P = 1, 64

 

 

18

Environmental Studies, Geography, Development (S)

1

73

1, 37

+0, 50

C+

19

Earth Science (Z)

27

2108

1, 28

+0, 34

C+

20

Humanities & Arts (H)

1

89

1, 12

+0, 02

C

21

Instrumentation/Measurement (I)

22

2059

1, 07

+0, 02

C

22

Agricultural Chemistry (R)

13

1462

0, 89

-0, 45

C–

23

Chemistry & Analysis (C)

100

11483

0, 87

-0, 37

C–

24

Chemistry (C)

73

10532

0, 69

-0, 35

D–

25

Engineering Mathematics (I)

6

1155

0, 52

-0, 25

D–

26

Chemical Engineering (C)

17

4724

0, 44

-0, 03

D

27

Biotechnology & Applied Microbiology (B)

3

861

0, 35

+0, 12

D+

28

Microbiology (Mb)

8

2948

0, 27

-0, 07

D–

29

Information Technology & Communication Systems (If)

1

445

0, 22

+0, 11

D+

30

Electrical & Electronics Engineering (I)

2

1163

0, 17

+0, 08

D+

31

Biochemistry & Biophysics (B)

26

16193

0, 16

+0, 06

D+

32

Optics & Acoustics (F)

3

1905

0, 16

+0, 03

D

33

Pharmacology & Toxicology (Fm)

7

4518

0, 15

+0, 07

D+

34

Space Science (A)

9

6362

0, 14

-0, 06

D–

35

Organic Chemistry/Polymer Science (C)

14

10436

0, 13

-0, 08

D–

36

Experimental Biology (B)

2

1743

0, 11

+0, 06

D+

37

Environment/Ecology (E)

3

3012

0, 10

+0, 04

D+

 

Psychology (P)

0

963

0, 00

-0, 06

E

 

Economics (Ec)

0

178

0, 00

-0, 26

E

 

Political Science & Public Administration (S)

0

10

0, 00

-0, 69

E

 

Instrumentation/Control (I)

0

84

0, 00

-1, 86

E

 

History (H)

0

29

0, 00

0, 00

E

 

Computer Technology & Applications (If)

0

33

0, 00

0, 00

E

 

Al, Robotics & Automatic Control (I)

0

158

0, 00

0, 00

E

 

Sociology & Anthropology (S)

0

199

0, 00

0, 00

E

 

Veterinary Medicine/Animal Health (RZ)

0

596

0, 00

0, 00

E

 

Physiology (B)

0

1730

0, 00

0, 00

E

 

Aquatic Sciences (RZ)

0

1792

0, 00

0, 00

E

 

Mechanics Engineering (I)

0

1851

0, 00

0, 00

E

 

Animal Sciences (RZ)

0

2319

0, 00

0, 00

E

 

Cell & Developmental Biology (G)

0

2637

0, 00

0, 00

E

C5 i C17 - udziały % UŚ w puli ogólnopolskiej cytowań za ostatnie 5 lat i za lata 1981-1997

Dziedziny: A - Astrofizyka, B - Biologia i biochemia, C - Chemia, E - Ekologia/Środowisko, Ec - Ekonomia i zarządzanie, F - Fizyka, Fm - Farmakologia, G - Biologia molekularna i genetyka, H - Humanistyka, I - Nauki inżynieryjne, M - Matematyka, Mb - Mikrobiologia, Md - Badania multidyscyplinarne, Mz - Materiałoznawstwo, P - Psychologia i psychiatria, R - Nauki rolnicze, RZ - Nauki o rośkinach i zwierzętach, S - Nauki społeczne, Z - Nauki o Ziemi

Kategoria (k) - ustalona w stosunku do średniej dla całości uniwersytetu (P ) w uwzględnionych dyscyplin:

A - k > 2P; B - 2P < K> P; C - P < k > 0, 5P ; D - k < 0, 5P; E - 0

+ udział rosnący o ponad 25% w ostatnich 5 latach, – udział malejący o ponad 25% w ostatnich 5 latach

 


Pozycja Uniwersytetu Śląskiego w świecie w różnych dyscyplinach

- aktywność publikowania w latach 1993-1997

oraz wpływ publikacji w latach 1981-1997

(na podstawie udziałów w puli światowej,

wg National Citation Report-Poland i National Science Indicators)

 

 

Lp.

Dyscyplina (dziedzina)

Udział " UŚ w puli

światowej

publikacji

(P5)

Dynamika zmian(P5 -P19)

"Kategoria"

Udział " UŚ w puli

światowej

cytowań

(C17)

"Kategoria"

1

Physics (F)

0, 966

+0, 048

A

0, 312

A

2

Spectroscopy/Instrumentation/Analytical Science (C)

0, 912

-0, 162

A

0, 421

A

3

Applied Physics/Condensed Matter (F)

0, 842

-0, 093

A

0, 440

A

4

Physical Chemistry/Chemical Physics (C)

0, 619

+0, 055

A

0, 262

A

5

Mathematics (M)

0, 452

+0, 019

B

0, 227

A

6

Chemical Engineering (C)

0, 450

+0, 210

B+

0, 078

C

7

Chemistry (C)

0, 408

+ 0, 135

B+

0, 084

C

8

Earth Science (Z)

0, 402

+0, 236

B+

0, 015

D

9

Inorganic & Nuclear Chemistry (C)

0, 399

-0, 103

B-

0, 303

A

10

Philosophy (H)

0, 377

+0, 233

B+

0, 000

E

11

Plant Science (RZ)

0, 376

+0, 055

B

0, 179

B

12

Instrumentation/Measurement (I)

0, 337

+0, 114

B

0, 080

C

13

Environmental Studies, Geography, Development (S)

0, 314

+0, 183

B+

0, 008

D

 

Uniwersytet Śląski jako całość

P = 0, 281

 

 

P = 0, 092

 

14

Biotechnology & Applied Microbiology (B)

0, 252

+0, 143

C+

0, 008

D

15

Geological/Petroleum/Mining Engineering (Z)

0, 235

+0, 013

C

0, 100

B

16

Library & Information Science (S)

0, 215

+0, 145

C+

0, 036

D

17

Metallurgy (Mz)

0, 184

-0, 057

C–

0, 180

B

18

Engineering Mathematics (I)

0, 161

-0, 095

C–

0, 150

B

19

Multidisciplinary (Md)

0, 150

+0, 060

C+

0, 092

B

20

Biology, General (B)

0, 141

-0, 001

C

0, 077

C

21

Materials Science and Engineering (Mz)

0, 140

-0, 089

D–

0, 127

B

22

Nuclear Engineering (I)

0, 139

+0, 079

D+

0, 078

C

23

Environment/Ecology (E)

0, 120

+0, 075

D+

0, 002

D

24

Molecular Biology & Genetics (G)

0, 108

+0, 058

D+

0, 018

D

25

Chemistry & Analysis (C)

0, 069

-0, 098

D–

0, 079

C

27

Humanities & Arts (H)

0, 068

+0, 007

D

0, 011

D

29

Information Technology & Communication Systems (If)

0, 065

-0, 043

D–

0, 009

D

30

History (H)

0, 064

+0, 024

D+

0, 000

E

31

Organic Chemistry/Polymer Science (C)

0, 055

-0, 002

D

0, 019

D

32

Optics & Acoustics (F)

0, 052

-0, 041

D–

0, 009

D

33

Physiology (B)

0, 039

+0, 016

D+

0, 000

E

34

Agriculture/Agronomy (R)

0, 036

-0, 084

D–

0, 034

D

35

Aquatic Sciences (RZ)

0, 027

+0, 017

D+

0, 000

E

36

Cell & Developmental Biology (G)

0, 023

+0, 014

D+

0, 000

E

37

Animal Sciences (RZ)

0, 021

+0, 015

D+

0, 000

E

38

Electrical & Electronics Engineering (I)

0, 019

+0, 004

D

0, 004

D

39

Biochemistry & Biophysics (B)

0, 015

+0, 007

D+

0, 008

D

40

Psychology (P)

0, 014

-0, 049

D–

0, 001

D

41

Pharmacology & Toxicology (Fm)

0, 013

+0, 005

D+

0, 003

D

42

Microbiology (Mb)

0, 013

-0, 009

D–

0, 006

D

 

Mechanics Engineering (I)

0, 000

-0, 008

E

0, 000

E

 

Veterinary Medicine/Animal Health (RZ)

0, 000

-0, 017

E

0, 000

E

 

Political Science & Public Administration (S)

0, 000

-0, 018

E

0, 009

D

 

Experimental Biology (B)

0, 000

-0, 020

E

0001

D

 

Economics (Ec)

0, 000

-0, 021

E

0, 003

D

 

Computer Engineering, Technology & Applications (If)

0, 000

-0, 021

E

0, 000

E

 

AI, Robotics & Automatic Control (I)

0, 000

-0, 022

E

0, 000

E

 

Public Health & Health Care (S)

0, 000

-0, 026

E

0, 070

C

 

Sociology & Anthropology (S)

0, 00

-0, 031

E

0, 000

E

 

Space Science (A)

0, 000

-0, 103

E

0, 013

D

 

Agricultural Chemistry (R)

0, 000

-0, 120

E

0, 074

C

P5 i P19 - udziały % UŚ w puli ogólnopolskiej za ostatnie 5 lat i w NCR za lata 1979-1997