KULTURA W POWIECIE

Z udziałem radnych z ponad dwudziestu nowo utworzonych powiatów ziemskich i grodzkich województwa śląskiego odbyła się w dniach 9-10 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Filii UŚ w Cieszynie sesja naukowo-praktyczna nt. : "Kultura w powiecie - balast czy szansa? ". Referaty wprowadzające wygłosili: prof. dr hab. Antoni Gładysz "Jakość życia kulturalnego mieszkańców naszych powiatów - jedna z ważnych dźwigni rozwoju kraju", prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht "Edukacja kulturalna w Polsce u progu XXI wieku", dr Tadeusz Kania "Potencjał kulturowy ziemi cieszyńskiej, bielskiej i żywieckiej".

Obrady prowadzili: dr hab. Halina Rusek (UŚ) i mgr Jacek Turalik prezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Animatorów Kultury i zarazem dyrektor MCK w Mysłowicach. Moderatorami ożywionej dyskusji byli dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Kultury - mgr Anna Operacz z Częstochowy i mgr Leszek Miłoszewski z Bielska-Białej.

Rozpoznano stan i rangę problemów życia kulturalnego mieszkańców poszczególnych regionów rozległego województwa śląskiego a w podjętej końcowej rezolucji określono zarówno główne zagrożenia jak i perspektywy rozwoju kulturalnego gmin i powiatów. Dorobek konferencji zostanie niebawem opublikowany i udostępniony starostom wszystkich powiatów województwa śląskiego. W obradach wziął udział dr Jan Olbrycht, marszałek województwa.