STUDIA DOKTORANCKIE

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Ogłasza nabór na studia doktoranckie
dzienne i zaoczne na Wydziale Filologicznym w zakresie:

- literaturoznawstwa
- językoznawstwa
- kulturoznawstwa
- bibliologii
- metodyki nauczania języka i literatury

PODANIA NA STUDIUM NALEŻY SKŁADAĆ DO 25 CZERWCA 1999 ROKU

Studia są czteroletnie.

Warunkiem przyjęcia na studia jest:
posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej mającej wykazać predyspozycje kandydata do pracy naukowej

Prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich określone są w rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 1991 r. (Dz. U. nr 58, poz. 249) wraz z późniejszymi uzupełnieniami oraz w Zarządzeniu nr 27/97 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 czerwca 1997 roku, w sprawie zasad prowadzenia studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim.

Podania przyjmuje i bliższych informacji udziela Dziekanat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 109, tel. 2009-259

Egzaminy planuje się w dniu 12 lipca 1999 roku.