KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Katowice, 16. 04. 1999 r.

Elektorami uczelnianego kolegium elektorów
w Uniwersytecie Śląskim na kadencję 1999/2002 zostali wybrani:Lp.

Grupa wyborcza

Profesorowie i doktorzy habilitowani

Inni nauczyciele akadem.

/w tym docenci bez habilitacji/

Studenci stacjonarni

i zaoczni

1

2

3

4

5

1.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

prof. Stanisław Cabała

prof. Sylwia Łabużek

prof. Jolanta Małuszyńska

prof. Paweł Migula

prof. Iwona Szarejko

dr Marek Gaj

dr Maria Kucharska

dr Ewa Kurczyńska

dr Mirosław Nakonieczny

Małgorzata Brzustewicz

2.

Filia w Cieszynie

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

dr hab. Jolanta Bauman-Szulakowska

prof. Eugeniusz Delekta

prof. Krystyna Filipowska

adi. II st. Jerzy Fober

adi. II st. Jan Herma

prof. Anna Kowalczyk-Klus

prof. Zygmunt Lis

prof. Artur Starczewski

doc. dr hab. Kazimierz Ślęczka

dr hab. Krystyna Turek

prof. Norbert Witek

prof. Jerzy Wroński

dr Bożena Ostrowska

adi. Witolda Jacykowa

dr Mieczysław Juda

dr Andrzej Murzyn

dr Ryszard Cibor

Anna Łoboda

Anna Krawiec

Janusz Mendera

Grzegorz Granek

Maciej Antoni Choroba

3.

Wydział Filologiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Aleksander Abłamowicz

prof. Janusz Arabski

prof. Wiesław Banyś

dr hab. Ewa Borkowska

prof. Barbara Czapik-Lityńska

prof. Andrzej Gwóźdź

prof. Krystyna Heska - Kwaśniewicz

. prof. Jan Iluk

prof. Ewa Jędrzejko

prof. Krzysztof Kłosiński

prof. Jan Malicki

prof. Aleksander Nawarecki

prof. Iwona Nowakowska-Kempna

prof. Renarda Ocieczek

prof. Marek Piechota

prof. Edward Polański

prof. Kazimierz Polański

dr hab. Tomasz Stępień

prof. Helena Synowiec

prof. Grażyna Szewczyk

prof. Olga Wolińska

prof. Stefan Zabierowski

prof. Bogdan Zeler

prof. Urszula Żydek-Bednarczuk

 

dr Tadeusz Aleksandrowicz

dr Dariusz Rott

dr Romualda Piętkowa

dr Jolanta Tambor

dr Krzysztof Masłoń

dr Stefan Szymutko

dr Andrzej Łyda

dr Józef Olejniczak

dr Mirosława Siuciak

Aneta Sala

Aleksander Jodko

Damian Maras

Agata Wypiór

Olimpia Bielecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Wydział Radia i Telewizji

 

 

prof. Wiesław Dudek

prof. Aleksander Żakowicz

prof. Bogdan Dziworski

dr Krystyna Doktorowicz

Michał Ozierow

5.

MISH

-

-

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Matematyki, Fizyki

i Chemii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Aleksander Bródka

prof. Andrzej Burian

dr hab. Grażyna Chełkowska

dr hab. Henryk Czyż

prof. Tadeusz Dłotko

prof. Zygmunt Gburski

dr hab. Andrzej Hacura

prof. Ewa John

dr hab. Jan Kisiel

dr hab. Karol Kołodziej

prof. Zygfryd Kominek

prof. Stanisław Kucharski

prof. Mieczysław Kula

prof. Michał Matlak

prof. Alicja Ratuszna

prof. Krystian Roleder

prof. Lech Tomawski

prof. Jerzy Zioło

prof. Marek Zrałek

dr Piotr Kuś

dr Maria Maślankiewicz

dr Grażyna Pasterny

dr Tadeusz Pluta

dr Jacek Szade

dr Roman Wrzalik

Agnieszka Sieczka

Sylwia Wojtaszek

7.

MISMP

     

8.

Wydział Nauk o Ziemi

prof. Adam Idziak

prof. Janusz Janeczek

prof. Andrzej T. Jankowski

prof. Kazimierz Kozłowski

prof. Krystyna Kruszewska

prof. Tadeusz Szczypek

dr hab. Zbigniew Śnieszko

dr Andrzej Kamiński

dr Janusz Kropka

dr Tomasz Wrzołek

Tomasz Nosal

Łukasz Obroślak

9.

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Nauk Społecznych

 

 

 

 

 

 

 

prof. Józef Bańka

prof. Piotr Dobrowolski

prof. Czesław Głombik

prof. Adam Hrebenda

prof. Jan Iwanek

prof. Wiesław Kaczanowicz

prof. Bogdan Łomiński

prof. Halina Promieńska

prof. Marek Szczepański

prof. Wojciech Świątkiewicz

prof. Kazimiera Wódz

dr Barbara Filipczyk Halladin

dr Bernard Grzonka

dr Piotr Greiner

dr Irena Mądry

dr Tomasz Nawrocki

Aneta Bąk

Michał Mularczyk

Piotr Domagała

Anna Madej

Joanna Szymańska

Dorota Szymborska

10.

Ośrodek Dokumentacji i Studiów Europejskich

     

11.

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych

     

12.

Wydział Pedagogiki i Psychologia

prof. Danuta Drynda

prof. Irena Heszen Niejodek

prof. Władysława Łuszczuk

prof. Zofia Ratajczak

dr hab. Ewa Syrek

dr Feliks Bocian

dr Zofia Dołęga

dr Elżbieta Górnikowska-Zwolak

dr Stanisława Mielimąka

dr Eugenia Rostańska

Piotr Jutkiewicz

Wioletta Koper

Agnieszka Kurzywilk

Joanna Makowska

Izabela Stolarz

13.

Wydział Prawa i Administracji

prof. Józef Ciągwa

prof. Antoni Feluś

prof. Oktawia Górniok

prof. Genowefa Grabowska

prof. Jan Grabowski

prof. Stanisława Kalus

prof. Adam Lityński

prof. Kazimierz Marszał

prof. Józef Nowacki

dr Iwona Bogucka

dr Andrzej Bisztyga

Maja Elsenbahn

Alicja Habiak

Ewa Kurowska

Małgorzata Rol

Zbigniew Cnota

Przemysław Guzik

Paweł Piotrowski

Szymon Roch

Michał Zientek

Orestes Żukowski

14.

Wydział Techniki

prof. Alicja Wakulicz - Deja

prof. Zygmunt Surowiak

dr hab. Marian Surowiec

prof. Jan Piecha

dr hab. Zygmunt Wróbel

dr Maciej Bargielski

mgr Barbara Marszał-Paszek

dr Katarzyna Trynda

dr Henryk Wistuba

Jerzy Witkowski

Michał Sciążko

15.

Jednostki wspólne, ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe (SPNJO, SWFiS, Alliance Francaise, SINJA, KJB,

Szkoła Zarządzania)

 

--------------------

mgr Helena Bober /SPNJO/

mgr Agata Borek /KJB/

mgr Barbara Hylla /SPNJO/

mgr Anastazja Jankowska /SPNJO/

mgr Bogusław Nowak /SPNJO/

mgr Piotr Nowak /SWFiS/.

 

16.

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Marek Brzycki - WT

mgr Bożena Leszkiewicz - W. Filolog.

Bronisław Włosik - Dz. Transportu

Zofia Sznajder - Adm. Centr.

mgr Aleksandra Kielak - Adm. Centr.

mgr Elżbieta Dul-Zarychta - SIP

dr Jerzy Stasz- Instytut Fizyki

mgr inż. Piotr Urbanowicz - Instytut Fizyki

mgr Marian Brandys - Filia Cieszyn

mgr Ewa Żurawska - Biblioteka Gł.

 

Lista będzie uzupełniona o brakujących elektorów studenckich po otrzymaniu informacji o wyborze.