Z Senatu - Styczeń 2000

9 listopada 1999 odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Porządek obrad obejmował następujące sprawy kadrowe:
- wniosek Wydziału Prawa i Administracji w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Ryszarda Małajnego,
- wniosek Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Barbary Kożusznik,
- wniosek Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Agnieszki Stopińską-Pająk,
- wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Beaty Walczak
- wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Jarosława Polańskiego,
- wniosek Wydziału Nauk o Ziemi w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. prof. UŚ Jana Tkocza,
- wniosek Wydziału Prawa i Administracji w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. prof. UŚ Edwarda Szymoszka,
- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. prof. UŚ Marka Piechoty,
- wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. prof. UŚ Andrzeja Sładka.

Wszystkie przedstawione wnioski uzyskały akceptację Senatu.

Przedstawiono także wniosek Wydziału Prawa i Administracji w sprawie nadania godności Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego Panu Profesorowi Franzowi Bydlinskiemu. Uroczystość odbędzie się na początku kwietnia 2000 roku.

Kolejnym wnioskiem był wniosek Wydziału Techniki w sprawie uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego z zakresu inżynierii materiałowej. W jednym z tegorocznych numerów naszego miesięcznika chcielibyśmy zamieścić prezentację Wydziału Techniki.

Uzupełniono także składy Komisji Senackich (ich lista, którą drukowaliśmy w numerze grudniowym "Gazety" uwzględniała już te uzupełnienia. Zatwierdzono również składy Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Dyskutowano także nad ofertą tzw. Trzeciego filara emerytalnego. Swoją ofertę przedstawiło Polskie Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Diament S. A.. O sprawie tej pisaliśmy szerzej w grudniowym numerze "Gazety".

Autorzy: Dariusz Rott