II FESTIWAL TWÓRCZOŚCI STUDENCKIEJ FETUS '99 - konkurs poetycki

Fundacja "Viribus Unitis" po raz drugi zorganizowała festiwal twórczości studenckiej. W jego programie znalazły się m. in. przegląd zespołów muzycznych, występ zespołu Myslovitz, zaprezentowane zostały prace studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Cieszynie.

Nas jednak najbardziej zainteresował konkurs poetycki. Liczymy, że w kolejnych numerach będziemy mogli zaprezentować nagrodzone utwory (dr).

* * *

Czy poezja wciąż żyje w duszach młodych ludzi, których postrzega się tylko jako nieme zabawki skomputeryzowanego świata? teraz możemy odpowiedzieć z pewnością - I owszem! Udowodnili to stawiając się tłumnie na konkurs poetycki odbywający się w ramach II Festiwalu Twórczości Studenckiej FETUS`99. Do zmagań stanęło 42 poetów z kilku wydziałów. Pierwsze eliminacje odbyły się 10 listopada 1999 r. i wyłoniły finałową dziesiątkę, do której należały: Anna Alochno-Janas, Olimpia Bielecka, Agnieszka Dudała, Agnieszka Gałkowska, Wioletta Michalska, Katarzyna Nikiel, Anna Nowak, Agnieszka Szewczyk, Agata Wypiór, Magda (kulturoznawstwo, I rok). W pracach jury uczestniczyli pracownicy Wydziału Filologicznego: dr Paweł Majewski, mgr Zbigniew Kadłubek, mgr Tomasz Głogowski. Otwarcie finału nastąpiło 16 listopada w kawiarence EPTY-a, znajdującej się na V piętrze naszego Wydziału, a słowo wstępne wygłosił Dariusz Szostek. Kilka miłych słów młodzi twórcy usłyszeli także od uświetniającego swą obecnością ten wieczór Prorektora ds. studenckich prof. Krystiana Roledera. Forma imprezy przewidywała indywidualne przedstawianie wierszy przez ich twórców. Kieliszek wina i słodki poczęstunek przy świecach zapewnił słuchaczom odpowiednią atmosferę i rozluźnił nerwy autorom. Po interpretacjach ogłoszono wyniki: pierwszą nagrodę otrzymała Magda (I rok kulturoznawstwa), II nagrodę Agnieszka Julia Gałkowska, natomiast laureatką publiczności okazała się Wioletta Michalska. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody dzięki uprzejmości księgarni Libella i Fundacji VIRIBUS UNITIS. Wszystkich zainteresowanych ucieszy również wiadomość, że efekty zmagań twórczych będzie można podziwiać w specjalnie wydanym tomiku. Honorowy patronat nad imprezą objęła Dziekan ds. studenckich prof. Urszula Żydek-Bednarczuk. dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy laureatom.