Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Styczeń 2000

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:
dr hab. Stefan Szymutko WFil.

Stopień naukowy doktora uzyskali:
dr Ewa Ciszewska WFil.
dr Beata Badyńska-Lipowczan WFil.
dr Jacek Kurek WNS
dr Alicja Żywczok WNS
dr Aleksandra Skrzypietz WNS
dr Jacek Syska WMFCh

W związku z brakiem pełnych informacji o profesurach, które otrzymujemy (powinnismy otrzymywać) z Działu Spraw osobowych - pisaliśmy o tym w dwóch poprzednich numerach naszego pisma - jesteśmy zmuszeni zrezygnować z podawania informacji o tytułach naukowych naszych pracowników. Przepraszamy (red. )