GeoPiknik na Żylecie

21 kwietnia w Sosnowcu odbył się drugi GeoPiknik na Żylecie. To popularnonaukowe przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich miłośników nauk o Ziemi, w tym uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – być może przyszłych odkrywców i badaczy przyrody. Czekały na nich warsztaty, wykłady, wystawy oraz pokazy. Sosnowiecki kampus rozbrzmiewał gwarem i śmiechem od godzin porannych aż do wieczora.

Nauka rozpoznawania minerałów
Nauka rozpoznawania minerałów

Wydarzenie zainaugurowane zostało otwarciem stacji czytania krajobrazu na XXI piętrze budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu. Podczas tej części obecni byli m.in.: Arkadiusz Chęciński – prezydent Sosnowca, dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ – prorektor ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. Leszek Marynowski – dziekan WNP, dr hab. Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ – prodziekan ds. promocji badań i umiędzynarodowienia WNP oraz dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – liderka projektu, a także zespół realizujący projekt stacji czytania krajobrazu: dr inż. Anna Żemła-Siesicka, dr Katarzyna Pukowiec-Kurda, dr Michał Sobala, dr hab. Jerzy Nita. Na dachu Żylety przedstawiciele władz miasta i wydziału przecięli uroczyście wstęgę i opowiadali o idei, celu i zamierzeniach projektu.

Dalsza część GeoPikniku odbywała się w międzywydziałowej auli. Tam prof. Agata Daszkowska-Golec przywitała zebranych gości, spośród których znaczną część stanowiła młodzież szkolna. Dla młodych odbiorców wykład pt. Czy dogonimy atomowego króliczka? wygłosił geolog prof. dr hab. Janusz Janeczek. Specjalista wyjaśnił w nim, do czego potrzebne są elektrownie jądrowe oraz jak funkcjonują. Drugi wykład pt. Terroir, geologia – winorośl i wino wygłosili dr hab. Jerzy Cabała, prof. UŚ i dr inż. Krzysztof Jochymczyk.

GeoPiknik został nieprzypadkowo zorganizowany w przeddzień Dnia Ziemi, który od pięćdziesięciu trzech lat jest obchodzony 22 kwietnia. Prof. Agata Daszkowska- -Golec zwróciła uwagę, że jednym z celów GeoPikniku jest przypomnienie motywów, dla których prowadzone są badania w zakresie nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim, a do których należą m.in. zjawisko ocieplenia klimatu czy susze. Badaczka podkreśliła ponadto, że do zadań naukowców należy także edukowanie społeczeństwa, w jaki sposób powinno współpracować z przyrodą, której każdy z nas stanowi integralną część.

Zwiedzanie Muzeum Nauk o Ziemi
Zwiedzanie Muzeum Nauk o Ziemi

– Najważniejsze jest posiadanie sprawdzonej wiedzy dostarczonej przez rzetelnych naukowców, dzięki której można funkcjonować świadomie i w większej zgodzie z przyrodą – podkreśliła prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ.

Uczniowie szkół wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych w laboratoriach i pracowniach komputerowych, m.in. z syntezy pigmentów stosowanych w malarstwie. Mogli zapoznać się z przykładami zastosowań lotniczego skaningu laserowego, narzędziami stosowanymi przy tworzeniu map cyfrowych, dokonać pomiarów stanów pogody w stacji meteorologicznej WNP, poznać, jakie kształty, barwy i rozmiary mają ziarenka piasku oraz jakie bogactwa zawierają w sobie rozmaite minerały. Młodzież wzięła również udział w grze terenowej polegającej na znalezieniu skarbów ukrytych wokół budynku Żylety przy pomocy urządzeń GPS, a także odwiedziła stację czytania krajobrazu oraz ogródek meteorologiczny.

Podczas imprezy uczestnicy mieli okazję odwiedzić Muzeum Nauk o Ziemi gromadzące około czterech tysięcy okazów z Polski i całego świata, modele dinozaurów, wystawy stałe (np. o ewolucji pióra i ewolucji człowieka) oraz wystawę meteorytów czy wernisaż fotografii wykonanych w różnych miejscach na świecie przez pracowników WNP UŚ.

Autorzy: Katarzyna Stołpiec
Fotografie: Tomek Grząślewicz