Kronika UŚ

Global Music Awards dla pracowniczek UŚ

Nagrodę „Gold Medal – Best of Show” w tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu muzycznego Global Music Awards (GMA) przyznano za płytę Roman Ryterband – The Journey. Materiał został zrealizowany wspólnie przez dr hab. Annę Kijanowską, prof. UŚ oraz dr hab. Małgorzatę Kaniowską, prof. UŚ z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Płyta składa się z wybranych utworów Romana Ryterbanda, które skomponowane zostały podczas drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu. Prof. Anna Kijanowska była pomysłodawczynią projektu i jego inicjatorką. Na płycie można usłyszeć jej grę na fortepianie. Prof. Małgorzata Kaniowska dyrygowała Śląską Orkiestrą Kameralną, która również występuje na nagraniach Roman Ryterband – The Journey, jest także autorką komentarza krytycznego na płycie CD.

W ramach konkursu Global Music Awards wyróżniani są utalentowani artyści z całego świata. Nagroda jest złotą pieczęcią przemysłu muzycznego, znakiem wiarygodności uzdolnionych muzyków.

XVI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizował XVI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół średnich. Turniej składał się z dwóch etapów: pisemnego (8 marca 2023) i laboratoryjnego (20 marca 2023). Pierwsza część miała charakter eliminacji, z kolei druga stanowiła finał konkursu. Laureatem został Bartosz Norek z I Liceum Ogólnokształcącego Filomata w Gliwicach. Drugie miejsce zajął Olaf Bokas-Pudelski z V LO im. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu, a trzecie miejsce – Kordian Fuksz II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Nagrody otrzymali laureaci, jak i finaliści konkursu. Fundatorami wyróżnień byli SYNTHOS SA – główny sponsor konkursu, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Chemii UŚ oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Discover Canada 2023

16 i 17 marca w Miejskim Domu Kultury w Żorach odbywał się finał IX edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Kanadzie dla uczniów szkół średnich, który jest wspólnym projektem kierunku filologia angielska Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach. Konkurs składał się z trzech etapów: zawody szkolne (online), półfinał na Wydziale Humanistycznym w Sosnowcu oraz finał w Żorach. Dwanaścioro uczniów z całego kraju zakwalifikowało się do III etapu tego konkursu, w którym podeszli do egzaminu z wybranych aspektów kultury, historii i polityki Kanady. Laureatką konkursu została Maja Broniszewska, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Na drugim miejscu uplasowała się Hanna Szczykutowicz z Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, a na trzecim – Julia Midura z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, w tym indeksy na kierunek filologia angielska Wydziału Humanistycznego UŚ. Nagrody finansowe przyznane zostały przez prezydenta Żor, a książkowe przez Ambasadę Kanady w Polsce, która również wspiera finansowo organizację tego konkursu. Discover Canada 2023 został objęty patronatem honorowym przez ministra edukacji i nauki, rektora Uniwersytetu Śląskiego, Ambasadę Kanady w Polsce, Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, śląskiego kuratora oświaty oraz prezydenta Żor.

MobilityAction

Projekt prototypowania przestrzeni nad Rawą otrzymał główną nagrodę Komisji Europejskiej w konkursie MobilityAction. Nagrodę przyznawa ną za rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności wręczono 23 marca 2023 roku podczas ceremonii zorganizowanej w Gandawie w Belgii. Nagrodzony projekt prowadzony był od września 2022 roku przez Uniwersytet Śląski i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię przy wsparciu Miasta Katowic i uczelni wchodzących w skład Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki. Jednym z jego zamierzeń było poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań miejskich, którew przyszłości przyczynią się do stworzenia Zielonej Strefy Nauki, w której będzie więcej natury, a mniej samochodów. Działanie to jest jednym z najważniejszych zadań, jakie katowickie uczelnie stawiają sobie przed 2024 rokiem, kiedy stolica województwa śląskiego będzie Europejskim Miastem Nauki. Nagrodę odebrali przedstawiciele Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, Uniwersytetu Śląskiego oraz Urzędu Miasta Katowice.

Pracownik UŚ członkiem międzynarodowego panelu eksperckiego

Dr Mariusz Kanturski, prof. UŚ z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego został powołany na członka międzynarodowego panelu ekspertów Rady Naukowej Litwy w ramach porównawczej oceny eksperckiej działalności instytucji naukowych w Litwie (odpowiednik ewaluacji w Polsce). Rada Naukowa Litwy jest instytucją ekspercką zajmującą się wyzwaniami rozwoju nauki na poziomie krajowym. Jej członkowie są doradcami litewskiego parlamentu i rządu w kwestiach badań i szkolenia naukowców. Rada zajmuje się ponadto wdrażaniem programowego finansowania badań w trybie konkursowym, administrowaniem najważniejszymi litewskimi programami rozwoju nauki, ocenianiem wyników badań oraz reprezentowaniem litewskiej nauki w różnych instytucjach europejskich i innych organizacjach międzynarodowych.

Inauguracja projektu „Uczelnie przyszłości”

12 kwietnia 2023 roku odbyła się inauguracja projektu „Uczelnie przyszłości”, którego uczestnikami było dwadzieścioro studentów reprezentujących piętnaście kierunków z pięciu wydziałów UŚ. Studenci będą realizowali autorskie projekty innowacyjno- -wdrożeniowe, wykorzystując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozyskane podczas studiów i indywidualnej pracy z mentorem. Za realizację autorskiego pomysłu każdemu uczestniczącemu studentowi przyznano sześć punktów ECTS, a środki finansowe zaplanowane w projekcie na działania wdrożeniowe pozwolą na urzeczywistnienie nawet najbardziej odważnych pomysłów. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym poprzez opracowanie przez NCBR wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach nowoczesnego, modelowego i skalowalnego rozwiązania systemowego do zastosowania w procesie kształcenia. Dzięki niemu studenci i studentki zyskają wsparcie w podnoszeniu kluczowych kompetencji przyszłości, z naciskiem na rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.

III edycja konkursu „Swoboda badań”

Poznaliśmy wyniki konkursu „Swoboda badań – III edycja”. Spośród 203 badaczy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie różnorodnych działań naukowych po procesie oceny wyłoniono 103 laureatów otrzymujących wsparcie (ponad połowa aplikacji). Największa liczba wniosków nagrodzonych dofinansowaniem pochodziła z: Wydziału Humanistycznego (24%), Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (20%), Wydziału Nauk Przyrodniczych (15%) oraz Wydziału Nauk Społecznych (15%). Poziom nadesłanych aplikacji był bardzo wysoki, dlatego w tym roku dofinansowanie działań badawczych uzyskali naukowcy, których wnioski eksperci ocenili na co najmniej 13 punktów (co stanowi 65% możliwych punktów do zdobycia). Wśród dofinansowanych projektów znalazły się aplikacje z 21 dyscyplin prowadzonych na uniwersytecie, wnoszące istotny wkład w rozwój każdej z nich.

W procesie oceny wniosków istotnym aspektem była deklaracja współpracy międzynarodowej, która pozwala na wzmacnianie widzialności badań naukowych realizowanych na uniwersytecie oraz inicjowanie nowych projektów. Prawie 76% laureatów w swoich wnioskach zadeklarowało współpracę z naukowcami z zagranicy, co pozytywnie wpłynie na rozwój międzynarodowej wymiany naukowej oraz na poziom badawczy projektów.

Dofinansowanie uzyskane przez naukowców w ramach konkursu „Swoboda badań – III edycja” pozwoli na pracę nad interesującymi, interdyscyplinarnymi projektami badawczymi, przyczyniającymi się do rozwoju priorytetowych obszarów badawczych UŚ oraz do dywersyfikacji badań. Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie: https://us.edu.pl/idb/iii-edycja-konkursu-swoboda-badan-rozstrzygnieta.

Nominacje do Fryderyków 2023

Ogłoszono nominacje do kolejnej edycji Fryderyków – nagród muzycznych przyznawanych w Polsce od 1995 roku przez Akademię Fonograficzną. W kategorii album roku muzyka współczesna znalazła się płyta pt. Réflexions, której autorem jest dr Adrian Robak, prof. UŚ z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Album zawiera różnorodną muzykę łączącą nowatorskie rozwiązania fakturalno-brzmieniowe ze starszymi technikami kompozytorskimi. Muzyka skomponowana na instrumenty dawne przełamuje ich stereotypowe traktowanie.

Po raz kolejny do Fryderyków został nominowany Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia – czołowa w Polsce kameralna grupa śpiewacza utworzona w 1990 roku. Zespół ceniony jest przede wszystkim za perfekcyjne wykonania muzyki współczesnej, świetnie odnajduje się także w interpretacjach muzyki dawnej. Dyrektorką muzyczną i dyrygentką chóru jest prof. dr hab. Anna Szostak z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ.