Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Grzegorz Gawron: Koprodukcja usług społecznych źródłem osobistej i społecznej produktywności osób starszych. Studium socjologiczne na przykładzie beneficjentów Programu Wieloletniego „Senior+”

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2022. Nr 2 (10). Red. nacz. Justyna Tymieniecka-Suchanek, red. naukowa numeru: Justyna Tymieniecka-Suchanek

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Logopedia Silesiana” 2022. T. 11 (2). Red. Olga Przybyla

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Anna Stwora: Synergistic Application of Metaphorical and Humorous Elements in Polish and English Advertising Discourse (Seria: Interdisciplinary Humour Research, ISSN 2719-8235)

„Neophilologica” 2022. Vol. 34: Verbes supports et autres études / Support Verbs and other studies. Sous la rédaction de / edited by Wiesław Banyś, Gaston Gross et Beata Śmigielska

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2023. Vol. 9 (1). Eds. in Chief Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

SZTUKA I DYDAKTYKA. Piotr Zawojski: Pisanie i czytanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy, obrazoburcy (Seria: Fotografia, Film, Sztuka Mediów, ISSN 2956-4786)

PSYCHOLOGIA. Sylwia Kita: Poczucie samotności a objawy psychopatologiczne u pacjentów będących w toku terapii integracyjnej. Analiza porównawcza

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

PRAWO. Marek Suska: Korespondencja dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego

PEDAGOGIKA. Karina Leksy: Znaczenie mediów społecznościowych dla samooceny i zachowań związanych z wyglądem ciała młodych dorosłych. Perspektywa społeczno-pedagogiczna

Czasopisma online first

Nowe artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us.edu.pl

„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2023. Nr 1 (5)

„Folia Philosophica” 2022. Vol. 47

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2022. T. 13

„International Journal of Research in E-learning” 2023. Vol. 9 (1)

„Iudaica Russica” 2022. Nr 2 (9)

„Philosophy and Canon Law” 2022. Vol. 8 (1)

„Postscriptum Polonistyczne” 2023. Nr 1 (31)

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2022. T. 30

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2022. T. 22, nr 2

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2023. Nr 1 (21)