Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

FILOZOFIA. Yuk Hui, tłum. Joanna Bednarek, red. wyd. polskiego Jędrzej Maliński, Michał Krzykawski, tłum. cyt. tekstów francuskich Michał Krzykawski: Rekursywność i przygodność (Seria: Techniki, Technologie, Technosfera, ISSN 2720-6831)

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2021. T. 21, nr 2. Red. nacz. Maciej Kurcz, red. numeru: Maciej Kurcz, Agnieszka Pieńczak, Magdalena Szalbot

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Obrazy nieobojętności. Szkice o zaangażowaniu w sztuce. Red. Anna Szawerna-Dyrszka, Maciej Tramer, Kasper Pfeifer, Aleksandra Więcek

Wacław Forajter: DYSLOKACJE. Studia o literaturze i innych dyskursach XIX wieku

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2022. Nr 1 (19): Rozprawy i artykuły: Transmedialność archiwum. Prezentacje: Ewa Zarzycka. Red. nacz. Anna Kałuża, red. naukowa działu „Transmedialność archiwum”: Marta Baron-Milian, Aleksander Wójtowicz (redaktor gościnny); red. naukowa działu „Prezentacje”: Marta Baron-Milian, Aleksander Wójtowicz (redaktor gościnny)

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2022. Nr 44, 1/2022: paliwo/energia/kultura/fuel/energy/culture. Red. nacz. Wojciech Kalaga, red. numeru: Michał Kisiel, Paweł Jędrzejko

„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2022. Nr 1 (4): Nobliści. Vincitori del Premio Nobel. The Nobel Prize Laureates. Red. nacz. Janina Janas, red. tematyczni Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2022. Nr 1 (9): Zwierzęta w antropocenie. Red. nacz. Justyna Tymieniecka-Suchanek, red. naukowa numeru: Justyna Tymieniecka-Suchanek

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Logopedia Silesiana” 2022. T. 11 (1). Red. Olga Przybyla

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2022. Vol. 8 (2). Eds. Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Sylwia Sojda: Intensyfikacja i dezintensyfikacja w języku polskim i słowackim

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CU- DZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2022. Nr 1 (29): VII Światowy Kongres Polonistów / The 7th World Congress of Polish Studies. Red. nacz. Romuald Cudak, red. numeru: Maria Czempka-Wewióra, Jolanta Tambor

PRAWO. „Z Dziejów Prawa” 2021. T. 14 (22). Red. nacz. Marian Mikołajczyk

„Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 2022. T. 3 (20). Red. Michał Barański, Błażej Mądrzycki

PEDAGOGIKA. „International Journal of Research in E-learning” 2022. Vol. 8 (1). Ed. in Chief Eugenia Smyrnova-Trybulska, Eds. of Thematic Issue: Nataliia Morze, Josef Malach, Tatiana Noskova, António dos Reis, Eugenia Smyrnova-Trybulska

PODRĘCZNIKI I SKRYPTY

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 14: Katarzyna Bonda: „Tylko martwi nie kłamią”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2). Zaadapt. i oprac. Tomasz Gęsina (Seria: Czytaj po polsku, ISSN 2720-5800)

Czytaj po polsku. T. 15: Sławomir Mrożek: „Na pełnym morzu”, „List w butelce”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2). Zaadapt. i oprac. Tomasz Gęsina (Seria: Czytaj po polsku, ISSN 2720-5800)

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Katarzyna Niesporek: Poezja, wyobraźnia, Śląsk. Szkice

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Aleksandra Kunce: Gdzie dom styka się ze światem. Cztery punkty uważności życia (Seria: Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa, ISSN 2720-1104)

PEDAGOGIKA. Alicja Żywczok, Bogumiła Bobik: Pedagogika analityczna. Od porządkowania wiedzy na- ukowej do odkrywania jej nowych obszarów