Kronika UŚ

Światowe Forum Miejskie WUF11

Od 26 do 30 czerwca Katowice były gospodarzem 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum 11 – WUF11). Główną część wydarzeń zaplanowano w Spodku oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Spotkania w ramach Forum prowadzone były także w 11 strefach miejskich zlokalizowanych w centrum Katowic, w tym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Przedsięwzięcie miało na celu promocję zrównoważonego rozwoju miast i dyskusję nad wyzwaniami, które przed nimi stoją. Była to okazja do poznania skutecznych rozwiązań w zakresie zrównoważonej urbanizacji oraz podzielenia się ze światem pozytywnymi doświadczeniami i sukcesami transformacji polskich miast.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Po raz siedemnasty przyznane zostały stypendia ministra edukacji i nauki dla wybitnych młodych naukowców. Pośród 215 laureatów znalazło się 6 naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z dziedziny nauk humanistycznych: dr Bartosz Stopel, prof. UŚ z Wydziału Humanistycznego (literaturoznawstwo), dr hab. Ewa Bartos, prof. UŚ z Wydziału Humanistycznego (literaturoznawstwo). Z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu: dr Wioleta Cieślik z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (nauki farmaceutyczne). Z dziedziny nauk społecznych: dr Agnieszka Miarka z Wydziału Nauk Społecznych (nauki o bezpieczeństwie), dr Anna Muś z Wydziału Nauk Społecznych (nauki o polityce i administracji), dr Konrad Graczyk z Wydziału Prawa i Administracji (nauki prawne). Stypendia mogą otrzymać osoby zatrudnione na uczelni i posiadające status młodego naukowca, czyli doktoranci lub nauczyciele akademiccy, którzy nie mają stopnia doktora albo mają stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat.

Konferencja ESOF 2022 Regional Site

W ramach organizacji EuroScience Open Forum 2022 (ESOF), którego tegorocznym gospodarzem była holenderska Lejda, 15 lipca 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja towarzysząca ESOF 2022. Wydarzenie to stanowiło również inaugurację przyjęcia przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Konferencja ESOF2022 Regional Site stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania międzynarodowej współpracy.

58. wyprawa polarna UŚ na Spitsbergen

20 lipca 2022 roku wyruszyła 58. wyprawa polarna Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergen (Svalbard). Czteroosobowy zespół, w którego skład weszli dr Michał Ciepły, prof. dr hab. Jacek Jania, mgr Aleksandra Osika i mgr Dawid Saferna, kontynuował wieloletni monitoring zanikania lodowców w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie pod wpływem intensywnego ocieplania klimatu Arktyki. Naukowcy realizowali także badania nad rekonstrukcją zasięgu lodowców w ciepłych okresach niedawnej przeszłości (w okresie holocenu – ostatnie ponad 11 tys. lat). Wyniki tego projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w programie PRELUDIUM 20, pozwolą lepiej prognozować skutki ocieplania południowego Spitsbergenu. Projektem kierowała mgr Aleksandra Osika, doktorantka Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, której asystował mgr Dawid Saferna.

Letnie kursy języka, literatury i kultury polskiej

Od 1 do 28 sierpnia 2022 roku na kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbywała się po raz 32. letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej. Wzięło w niej udział niemal 160 uczestników pochodzących z całego świata, m.in. z Jordanii, Egiptu, Gruzji, Kazachstanu, Indonezji, Maroka, Afganistanu, Macedonii, Rumunii, Ghany, Bośni i Hercegowiny, Armenii, Chin i Malezji. Byli to w przeważającej liczbie stypendyści skierowani na Uniwersytet Śląski przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w związku z uzyskaniem przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ akredytacji NAWA na lata 2021–2023. Szkoła znalazła się w prestiżowym gronie 12 akredytowanych uczelni w całej Polsce, a jako jedyny ośrodek uzyskała uprawnienia do prowadzenia wszystkich form aktywności. Równolegle – przez trzy tygodnie sierpnia – trwała letnia szkoła online, w której wzięło udział prawie 90 osób z Chin, Tanzanii, Azerbejdżanu, Brazylii, Meksyku, Etiopii, Peru, Serbii, Niemiec, Belgii i Ukrainy skierowanych na Uniwersytet Śląski przez NAWA.

Oprócz studentów na naukę w czasie wakacyjnym zdecydowali się także wykładowcy i lektorzy zagraniczni, którzy na co dzień pracują na uczelniach wyższych poza Polską. W edycji stacjonarnej i zdalnej wzięło udział 50 pracowników uniwersytetów z Ukrainy, Brazylii, Białorusi, Chin i Uzbekistanu, którzy pod okiem doświadczonych metodyków i glottodydaktyków doskonalili swój warsztat, poznawali nowe techniki oraz metody nauki i nauczania języka polskiego jako obcego, atrakcyjne pomoce dydaktyczne dostępne na naszym rynku wydawniczym, sposoby wprowadzania na zajęciach elementów wiedzy o Polsce, polskiej kulturze, literaturze, sztuce i nauce.

Wakacyjny polsko-ukraiński CAMP

Przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia na Wydziale Humanistycznym UŚ trwał wakacyjny polsko-ukraiński CAMP organizowany w ramach projektu Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim. Wydarzenie zainicjowały i koordynowały dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ, dr Lidia Mięsowska, prof. UŚ oraz dr Monika Gawlak. W ramach projektu cztery grupy dzieci i młodzieży w wieku 9–13 lat uczestniczyły w warsztatach realizonawczo-językowych na temat Polski i Ukrainy oraz w warsztatach eko-literackich. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat kultury, języka, geografii i historii obu krajów, uczestniczyli w zawodach sportowych, rzeźbili, malowali, robili kukiełki, wcielali się w bajkowe postaci i tworzyli własny teatr. Mieli również okazję przeprowadzić wywiad lub nagrać krótki materiał filmowy za pomocą profesjonalnej kamery.

Wyniki ewaluacji – 9 dyscyplin z kategorią A

Nauki o polityce i administracji z najwyższą oceną A+, 8 dyscyplin z oceną A – to wybrane wyniki ewaluacji Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Ocenie zostały poddane osiągnięcia naukowców z pięcioletniego okresu (2017–2021).

Kategorię A+ otrzymały: nauki o polityce i administracji; kategorię A otrzymały: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki prawne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne; kategorię B+ otrzymały: filozofia, historia, językoznawstwo, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, pedagogika, psychologia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki teologiczne; a kategorię B otrzymały: nauki socjologiczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Zadaniem ewaluacji jest określenie pozycji nauki polskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych.

„SuperMarka – Śląskie” dla Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa ogłosiła wyniki konkursu „Marka – Śląskie”. Laureatów poznaliśmy podczas gali, która odbyła się 3 września 2022 roku w Gliwicach. W kategorii SuperMarka – Śląskie uhonorowano Śląski Festiwal Nauki KATOWICE. Nagroda, którą odebrał prof. dr hab. Ryszard Koziołek – rektor UŚ i dyrektor generalny ŚFN KATOWICE, jest docenieniem znaczącego wkładu w rozwój województwa śląskiego. Super- Marka przyznawana jest podmiotom lub osobom, które poprzez swoją działalność stały się nadzwyczajnym symbolem regionu śląskiego, marką rozpoznawalną w kraju i za granicą. Nagroda „Marka – Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. W poprzednich edycjach nagrodzony został Uniwersytet Śląski (2016) oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UŚ w Chorzowie (2019). Konkurs organizowany jest od 2010 roku przez Regionalną Izbę Przemysłowo- Handlową w Gliwicach.

Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe 2022

Tradycyjnie we wrześniu Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Śląskiego zorganizował kolejną edycję Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego 2022. Od 12 do 30 września uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogli odwiedzić kampus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wziąć udział w różnorodnych aktywnościach. W tym roku przygotowane zostały cztery przystanki naukowe: osobliwości świata fizyki (spotkania z prawami fizyki i eksperymentami), biorobotyka i bioelektryczność (połączenie nauk przyrodniczych i najnowszych technologii), biostrefa (bogaty wybór wielu dziedzin biologicznych) oraz prehistoria (wgląd w genealogię ludzkości i naszej planety). Wykłady odbywały się w salach Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych.