Doktoranci europejskich uczelni kolejny raz na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

PEPP jest międzynarodowym programem nakierowanym na współpracę między doktorantami, wymianę doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu prawa prywatnego z perspektywy różnych systemów prawnych (w tym z uwzględnieniem różnic między systemami civil law i common law). Zaproszenie do udziału w PEPP jest adresowane do wyróżniających się doktorantów z jednostek naukowych będących partnerami programu, przed uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych prowadzących badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim.

Uczestnicy programu PEPP edycji 2021
w trakcie spotkania w Katowicach
Uczestnicy programu PEPP edycji 2021 w trakcie spotkania w Katowicach

Od 10 do 14 stycznia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gościliśmy młodych naukowców z europejskich uczelni partnerskich w ramach Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP). To już dziesiąta edycja programu, którego partnerem jest WPiA UŚ od chwili zainicjowania PEPP przez prof. Bettinę Heiderhoff z Uniwersytetu w Münster i dr. hab. Grzegorza Żmija, prof. UŚ. Za organizację tegorocznej edycji na naszym Uniwersytecie odpowiedzialna była prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, pełnomocnik ds. umiędzynarodowienia na WPiA, oraz dr Małgorzata Pohl-Michałek. Wykłady podczas tygodniowego zjazdu w Katowicach poprowadzili wybitni wykładowcy z Europy i Stanów Zjednoczonych.

W ramach PEPP odbyły się wykłady poświęcone m.in. zagadnieniom prawnych aspektów sztucznej inteligencji, projektowanych przepisów prawa Unii Europejskiej poświęconych usługom cyfrowym, zmian dotyczących ekologii w związku z prawem umów oraz tzw. legal transplants.

Gospodarzem PEPP jest Uniwersytet w Münster (Niemcy). Liczba partnerów programu stale rośnie. Obecnie partnerami programu oprócz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach są: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia), Uniwersytet Cambridge (Anglia), Szkoła Prawa Bucerius w Hamburgu (Niemcy), Instytut im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Hamburgu (Niemcy), Uniwersytet w Genui (Włochy), Uniwersytet w Walencji (Hiszpania), Uniwersytet Mariborski (Słowenia) oraz Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja). Koordynatorem PEPP ze strony Polski jest prof. Ewa Rott-Pietrzyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W tym roku WPiA UŚ reprezentują doktoranci: Anna Maria Rizzo, Martyna Kasperska i Wojciech Panek.

W ramach PEPP jego uczestnicy biorą udział w czterech kolejnych zjazdach, odbywających się w jednym roku akademickim. W tegorocznej edycji zaplanowano kursy w następujących ośrodkach akademickich: w Münster (7–13 września 2021 roku), w Katowicach (10–14 stycznia 2022 roku), w Cambridge (22–26 marca 2022 roku) oraz w Walencji (13–17 czerwca 2022 roku). W trakcie każdego ze zjazdów uczestnicy biorą udział w wykładach, seminariach i warsztatach prowadzonych przez wyjątkowe osobowości, tj. wybitnych przedstawicieli nauki prawa oraz doświadczonych praktyków z kancelarii prawnych liczących się na rynku Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Omawiane zagadnienia wybierane są w taki sposób, aby zainteresować wszystkich uczestników, zważywszy również na tematy prac doktorskich. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, a nacisk położony jest zarówno na teoretycznoprawny, jak i praktyczny aspekt dyskutowanych instytucji prywatnoprawnych. Oprócz zdobycia cennej wiedzy uczestnicy PEPP nawiązują kontakty naukowe i wymieniają się doświadczeniami, co pozwala na dostrzeżenie podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi systemami prawnymi państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.

W trakcie zjazdów uczestnicy prezentują główne założenia swoich projektów badawczych i wyniki dotychczasowej pracy naukowej. W ramach PEPP uczestnicy na podstawie otrzymanego kazusu przygotowują ponadto symulację rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Symulacja ta odbywa się w trakcie ostatniego zjazdu w czerwcu.

Więcej informacji o PEPP można znaleźć pod adresem: http://www.pepp-home.eu oraz https://us.edu.pl/wydzial/wpia/wspolpraca/pepp.

Autorzy: Martyna Kasperska, Wojciech Panek, Anna Maria Rizzo
Fotografie: archiwum WPiA UŚ