Kronika UŚ

Biblioteka UŚ włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez departament merytoryczny i Bibliotekę Narodową. Celem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej jest prowadzenie jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej. Biblioteki należące do sieci współpracują w zakresie: gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany i przekazywania materiałów bibliotecznych oraz informacji. W skład sieci wchodzą biblioteki publiczne oraz inne biblioteki włączone decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

54. rocznica powstania Uniwersytetu Śląskiego

8 czerwca 1968 roku powstał Uniwersytet Śląski w Katowicach. W tym roku uczelnia świętowała 54. rocznicę utworzenia. Tegoroczna uroczystość odbyła się 31 maja i była połączona z jubileuszem 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie w Teatrze im. Adama Mickiewicza został zorganizowany tradycyjny uroczysty koncert akademicki.

W pierwszej części spotkania zostały wręczone wyróżnienia Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Nagrody Pro Scientia et Arte otrzymali prof. dr hab. Barbara Kożusznik reprezentująca dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk teologicznych i dziedzinę sztuki oraz prof. dr hab. Grzegorz Racki reprezentujący dziedzinę nauk ścisłych, który tego dnia wygłosił wykład pt. „Wielkie katastrofy ekologiczne w dziejach Ziemi”. Ponadto tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego otrzymał prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki – wybitny historyk literatury polskiej, a Medal Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wręczono Kazimierzowi Karolczakowi – przewodniczącemu zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Złotą odznakę „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” otrzymała mgr Aldona Sylwa – dyrektor Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.

Wydarzeniem towarzyszącym koncertowi była inauguracja odrestaurowanych organów połączona z recitalem dr. hab. Tomasza Orlowa, prof. UŚ z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji. Podczas koncertu wystąpili m.in.: Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego, Chór Instytutu Sztuk Muzycznych oraz Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”.

Otwarcie zmodernizowanego basenu UŚ w Cieszynie

31 maja na terenie kampusu cieszyńskiego, w budynku przy ul. Paderewskiego 9, otwarto zmodernizowany basen Uniwersytetu Śląskiego. Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane efekty długotrwałych prac, które prowadzone były na terenie pływalni. Otwarcie obiektu zostało połączone z Cieszyńskim Mityngiem Pływackim „Już Pływam”. Uruchomiona została również nowa strona internetowa obiektów sportowych: www.sport.us.edu.pl.

Rozszerzenie sojuszu Transform4Europe

Sojusz Transform4Europe, składający się obecnie z 7 uniwersytetów partnerskich, powiększy się w przyszłości o dwie uczelnie. Podczas uroczystych obchodów Dnia Europy przedstawiciele władz Universidade Católica Portuguesa (Lizbona, Portugalia) oraz University of Primorska (Koper, Słowenia) podpisali w tej sprawie list intencyjny. Nowi partnerzy nie tylko podzielają wyznawane europejskie wartości i ambicje, ale także geograficznie i językowo jeszcze bardziej zróżnicują sojusz i wniosą swoje doświadczenie oraz pomysły w zakresie przedsiębiorczości wiedzy na rzecz transformacji cyfrowej, środowiskowej i społecznej.

Nagroda dla książki dr Weroniki Dragan

Książka pt. Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski dr Weroniki Dragan z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, zdobyła nagrodę rektora Politechniki Warszawskiej ACADEMIA 2022 dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych. Wyróżnienie wręczono 27 maja 2022 roku podczas Warszawskich Targów Książki. Nagroda jest przyznawana za wartość naukową i edytorską dzieła. W prace nad książką zaangażowany był zespół z Wydawnictwa UŚ w składzie: Anna Piwowarczyk (redaktor), Małgorzata Pleśniar (redaktor techniczny), Tomasz Tomczuk (projektant okładki), Marzena Marczyk (korektor), Edward Wilk (łamanie) i Przemysław Pieniążek (redaktor inicjujący).

Telekamera dla dr. Jana P. Matuszyńskiego

Podczas 25. gali rozdania Telekamer przyznawanych przez tygodnik „Tele Tydzień” nagroda w kategorii produkcja roku 2022 powędrowała do dr. Jana P. Matuszyńskiego ze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za film pt. Żeby nie było śladów. Scenariusz do filmu powstał na podstawie reportażu Cezarego Łazarewicza Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka, nagrodzonego Literacką Nagrodą Nike. Film zdobył 3 nagrody podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 2021 w Gdyni. Gala wręczenia nagród odbyła się 31 maja 2022 roku.

Rekrutacja na studia 2022/2023

1 czerwca 2022 roku wystartowała rekrutacja na studia na Uniwersytecie Śląskim, która potrwa do 30 września 2022 roku. Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) prowadzona jest na wszystkie rodzaje studiów: I i II stopnia, jednolite magisterskie, studia podyplomowe i do szkół doktorskich. Harmonogram rekrutacji przewiduje nabór podstawowy oraz dwa nabory uzupełniające, które będą uruchamiane tylko wtedy, jeśli w naborze poprzednim nie zostanie wypełniony limit miejsc na kierunku. Wszystkie kierunki prowadzone w języku polskim są otwarte dla cudzoziemców znających język polski, a osoby rozwijające dopiero swoje kompetencje językowe mogą rozpocząć od rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim. Możliwe jest również aplikowanie na studia prowadzone w języku angielskim. Pełna oferta Uniwersytetu Śląskiego dostępna jest na stronie: rekrutacja.us.edu.pl.

Odznaczenia dla pracowników Wydziału Humanistycznego

Prof. dr hab. Marian Kisiel, przewodniczący Komitetu Okręgowego w Katowicach, został nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi. Wręczenie odznaczenia odbyło się 3 czerwca 2022 roku. Członkowie Komitetu w składzie: prof. dr hab. Aleksandra Janowska, prof. dr hab. Mariola Jarczyk, prof. dr hab. Aleksandra Niewiara, dr hab. Piotr Bogalecki, prof. UŚ, dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ, dr hab. Beata Mytych-Forajter, prof. UŚ, dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ oraz dr Magdalena Kokoszka otrzymali ponadto Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia zostały przyznane za zasługi jurorów Komitetu Okręgowego, których praca służy popularyzacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz rozwijaniu zainteresowań uczniów wiedzą humanistyczną z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i wiedzy o teatrze.

Śląskie Centrum Wody z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2022

Podczas 7. Forum Inteligentnego Rozwoju 2022, odbywającego się 6 i 7 czerwca 2022 roku w Uniejowie, wręczono nagrodę dla Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wyróżnienie przyznano w kategorii ekoinnowacje za wyróżniającą się działalność badawczo- rozwojową i popularyzatorską związaną z gospodarką wodną i ochroną środowiska, opartą na nowatorskich metodach badawczych. Centrum, którego dyrektorem jest dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych, prowadzi działalność badawczą na rzecz ochrony środowiska wodnego. Pracownicy współpracują ze specjalistami z całego świata, oceniają jakość wód, wykonują pomiary batymetryczne zbiorników wodnych i prowadzą ich monitoring, a także opracowują programy rekultywacji obszarów skażonych.

Ananda Devi Anenden doktorem honoris causa

22 czerwca w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego na Wydziale Humanistycznym UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ Anandzie Devi Anenden, jednej z najwybitniejszych współczesnych pisarek języka francuskiego, autorce kilkunastu powieści, kilku zbiorów nowel i poezji. Książki, tłumaczone na kilkanaście języków, są przedmiotem badań naukowych i cieszą się ogromnym uznaniem w wielu krajach świata, od pięciu lat także w Polsce. Ananda Devi jest kawalerem i oficerem francuskiego orderu sztuki i literatury, laureatką dziewięciu nagród literackich. Promotorem w przewodzie o nadanie godności doktora honorowego był prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, a recenzentami: prof. Françoise Lionnet, prof. Julia Waters, prof. Rajcoomaree Kumari Issur oraz prof. dr hab. Ryszard Koziołek.