Nekrologi


Z bólem i smutkiem informujemy, że zmarła

śp.

mgr Barbara Majewska


długoletnia pracownica Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie, oddana ludziom i sprawom uczelni,
służąca pomocą i radą.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor i wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr. Mariana Blaskiego


wieloletniego pracownika dydaktycznego
Katedry Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,
wychowawcy wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
oddanego ludziom i sprawom Uniwersytetu.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr Mirosławy Błaszczak-Wacławik


filozofki, wieloletniej pracowniczki naukowej Uniwersytetu
Śląskiego, współtwórczyni „Solidarności” na UŚ w roku 1980,
działaczki opozycji antykomunistycznej,
oddanej ludziom i sprawom Uniwersytetu.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem informujemy, że zmarł

śp.

dr hab. inż. Wojciech Froelich, prof. UŚ


wieloletni pracownik Instytutu Informatyki
Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych,
oddany ludziom i sprawom uczelni, służący pomocą i radą.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor i wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach