Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Forum Lingwistyczne” 2022. Nr 10. Red. nacz. Magdalena Pastuch, red. numeru: Katarzyna Węsierska, Monika Pakura

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Piotr Czerwiński: Предметный мир примет и поверий (Цикл рождения)

Piotr Czerwiński: Предметный мир примет и поверий (Проживание смерти)

PRAWO. Anna Lichosik: Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Paulina Konca: Prawo interpretacyjne

PEDAGOGIKA. Teresa Wilk: Kultura w szkolnej i środowiskowej edukacji młodzieży poprzez sztukę. Edukacyjne doświadczenia z przeszłości, realia teraźniejszości, perspektywa przyszłości

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Obrazy nieobojętności. Szkice o zaangażowaniu w sztuce. Red. Anna Szawerna-Dyrszka, Maciej Tramer, Kasper Pfeifer, Aleksandra Więcek

Wacław Forajter: DYSLOKACJE. Studia o literaturze i innych dyskursach drugiej połowy XIX wieku

Katarzyna Niesporek: Poezja, wyobraźnia, Śląsk. Szkice

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2022. Nr 44, 1/2022: paliwo/energia/ kultura / fuel/energy/culture. Red. nacz. Wojciech Kalaga, red. numeru: Michał Kisiel, Paweł Jędrzejko

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 14: Katarzyna Bonda: „Tylko martwi nie kłamią”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (B1 / B2). Oprac. Tomasz Gęsina

Czytaj po polsku. T. 15: Sławomir Mrożek: „Na pełnym morzu”, „List w butelce”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (B1 / B2). Oprac. Maria Wacławek