Granty na Uniwersytecie Śląskim

Realizacja grantów jest nieodzownym elementem pracy nauczycieli akademickich, ich pozyskanie nie jest jednak sprawą łatwą. Proces aplikowania jest złożony, dlatego Uniwersytet Śląski przygotował dla swoich pracowników strefę projektów (www.us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/strefa-projektow), gdzie można znaleźć niezbędne informacje, jak pozyskać grant.

Źródło finansowania

W dzisiejszych czasach istnieje wiele możliwości pozyskania funduszy na realizację projektów badawczych, edukacyjnych czy mobilnościowych, co powoduje, że nie jest łatwo znaleźć grant, który pasuje do naszego pomysłu. Dlatego też Dział Projektów stara się pomagać w poszukiwaniu źródła finansowania. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z konsultacji indywidualnych prowadzonych pod numerem telefonu 510 891 286, co daje możliwość spersonalizowanego przeglądu obecnie otwartych konkursów. W zakładce „Wykaz otwartych konkursów” można zapoznać się z codziennie aktualizowaną bazą konkursów z podziałem na dyscypliny naukowe oraz typy projektów.

Szkolenia i spotkania sieciujące

Gdy źródło finansowania jest już wybrane i konkurs został ogłoszony, warto wziąć udział w szkoleniach dotyczących konkursu. Na szkoleniach można się dowiedzieć nie tylko, jakie są regulacje i zasady danego konkursu, ale także jakich błędów należy unikać i na jakie kwestie należy zwrócić największą uwagę. Podczas aplikowania w konkursach międzynarodowych szczególnie ważne są spotkania sieciujące. Są to wydarzenia, na których można przedstawić swój pomysł na badania, znaleźć potrzebnego partnera projektu, jak i być znalezionym przez inny podmiot. Możliwość udziału w projekcie w roli partnera daje szansę na rozpoczęcie przygody z realizacją projektów o zasięgu międzynarodowym. Z listą spotkań można zapoznać się w zakładce „Szkolenia i spotkania sieciujące”.

Przygotowanie wniosku

Przygotowanie wniosku projektowego to bardzo wymagający, ale i satysfakcjonujący proces składający się z wielu etapów wykraczających poza opis merytoryczny pomysłu. Dlatego też, aby pracownicy UŚ mogli poświęcić się swojej pracy koncepcyjnej, Dział Projektów udziela wsparcia w aspektach administracyjnych i finansowych. Pracownicy działu mają duże doświadczenie w pracy z projektami. Pomagają nie tylko w unikaniu błędów formalnych, ale także konsultują część finansową wniosków. W samym 2020 roku UŚ złożył ponad 450 wniosków projektowych i otrzymał ponad 120 milionów zł na realizację ponad 100 projektów. Aby można było skorzystać ze wsparcia Działu Projektów, wystarczy się zgłosić się i w odpowiednim momencie złożyć formularz zgłoszeniowy (wewnętrzny dokument UŚ dostępny na stronie).

Realizacja projektu

Uzyskanie finansowania jest początkiem procesu związanego z realizacją projektu. Trzeba podpisać umowę, przygotować dokumentację projektu, podjąć decyzje dotyczące zespołu realizującego projekt oraz wiele innych ważnych i wiążących decyzji. Dlatego Dział Projektów oraz zespoły ds. projektów na poszczególnych wydziałach obejmują wsparciem kierowników realizujących projekty.

Inspiracje

W strefie projektów można zapoznać się z przykładami projektów realizowanych przez Uniwersytet Śląski z krótkimi opisami, źródłami i wysokością finansowania. To ciekawe źródło inspiracji.

Bądźmy w kontakcie

Każde z powyższych działań wiąże się z kontaktem z osobami odpowiedzialnymi za pomoc w pozyskiwaniu finansowania oraz w realizacji projektów. W strefie projektów można znaleźć wszystkie ważne kontakty: do pracowników Działu Projektów i jego kierownictwa oraz do zespołów ds. projektów na wydziałach, które będąc w bezpośrednim kontakcie z Działem Projektów, pomagają w znalezieniu źródeł dofinansowania oraz w przygotowaniu wniosków.

Znalezienie źródła finansowania własnego pomysłu nie jest sprawą łatwą i nie zawsze złożenie wniosku kończy się sukcesem. Niemniej jednak zdobyte przy tym doświadczenie oraz uzyskanie możliwości przemyślenia swojego pomysłu nie są bezowocną pracą. Jeśli wniosek zostanie wpisany na listę rekomendowanych do dofinansowania, rozpoczyna się ciekawy proces realizacji projektu.