Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. Jarosław Tomasiewicz: W poszukiwaniu nowego ładu. Tendencje antyliberalne, autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej i społecznej lat 30. XX w.: piłsudczycy i inni

„Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2021. T. 13 (17). Red. Bożena Czwojdrak, Jerzy Sperka

SOCJOLOGIA. Wojciech Świątkiewicz: Światy wartości u progu pandemii. Socjologiczne studium społeczności miejskiej

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2021. T. 32. Red. Paweł Grzywna, Zbigniew Kantyka, Tomasz Kubin

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Leszek Zwierzyński: W głąb i w dal Ja. O poezji Mickiewicza i Słowackiego

Maciej Tramer:Wszystko zmienne”. Pięć szkiców o Władysławie Broniewskim

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2021. Nr 2 (18): Rozprawy i artykuły: Mury. Prezentacje: Tomasz Bąk. Red. Marta Baron-Milian, Anna Kałuża

FILOLOGIA KLASYCZNA. Przemysław Piwowarczyk: Lexicon of Spiritual Powers in the Nag Hammadi “Library” in the Light of the Texts of Ritual Power

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze. Red. Artur Rejter, Wioletta Wilczek, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Biłas-Pleszak

PSYCHOLOGIA. Patrycja Rudnicka: Gotowość wobec technologii. Konteksty, definicja i pomiar

PEDAGOGIKA. Joanna Godawa: Zielona inkluzja, czyli o relacji człowieka z przyrodą, outdoor education i leśnej bajce

„International Journal of Research in E-learning” 2021. Vol. 7 (1). Ed. in Chief Eugenia Smyrnova-Trybulska, eds. of Thematic Issue: Nataliia Morze, Josef Malach, Tatiana Noskova, António dos Reis, Eugenia Smyrnova-Trybulska

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Dariusz Rolnik: Adam Chmara (1720–1805) – ostatni wojewoda miński w świecie polityki czasów stanisławowskich i jego archiwum

Piotr Boroń: Ludzie i pismo. Gliwiccy pisarze miejscy do 1744 roku

SOCJOLOGIA. Krystyna Faliszek: Samorząd gminy jako podmiot lokalnej polityki społecznej. Przypadek małych gmin województwa śląskiego

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Grażyna Maroszczuk: Artykulacje traumy: Andrzej Strug, Tadeusz Konwicki

Marek Piechota: Dośpiew o twórczości wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) z sędziwym klasykiem (Koźmian) w tle

Tadeusz Sławek: A jeśli nie trzeba się uczyć...

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Bycie w terenie / Being out in the land / Estar en el terreno. Red. / ed. / coord. Aleksandra Kunce

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms. Eds./red. Piotr Kakietek, Anna Drzazga

STUDIA O KULTURZE. Paweł Paszek: Aleksander Wat: forma życia. Studium o pisaniu, doświadczeniu, obecności

Tomasz Bugaj: Pamięć represji. Świadkowie jehowy w związku radzieckim

Justyna Adamus-Kowalska: Proces informatyzacji administracji publicznej i jego wpływ na kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego stanowiącego dziedzictwo kulturowe ludzkości

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Joanna Aleksandrowicz: Obrazy Andaluzji w kinie hiszpańskim (1910–2021)

PEDAGOGIKA. Elżbieta Górnikowska-Zwolak: Polityka – edukacja – płeć kulturowa. Z perspektywy antropogiki społecznej

Krzysztof Maliszewski: Bez-silna edukacja. O kształceniu kruchego