Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. Agata Aleksandra Kluczek: Ex nummis historia. Szkice o obrazach numizmatycznych w badaniach nad dziejami starożytnego Rzymu

TEOLOGIA. „Philosophy and Canon Law” 2021. Vol. 7 (1): Semicentennial of Karol Wojtyła’s The Acting Person: Ideas – Contexts – Inspirations (I). Ed. Andrzej Pastwa

„Ecumeny and Law” 2021. Vol. 9 (1): Migration – Ecumenism – Integration (I). Ed. Andrzej Pastwa

FILOZOFIA. Dariusz Kubok: Krytycyzm, sceptycyzm i zetetycyzm we wczesnej filozofii greckiej

SOCJOLOGIA. Andrzej Niesporek: Życie społeczne jako proces praktyki

Jolanta Klimczak, Dorota Nowalska- Kapuścik: Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na przykładzie „starych” Bogucic

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Joanna Kisiel: Inne baśnie. Andersen – Iwaszkiewicz – Uniłowski

Krystyna Kłosińska: Neuroza. Zagrożone męskości

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Romanica Silesiana” 2021. No 1 (19): S’instruire? S’évader? S’émouvoir? Perspectives contemporaines des littératures pour les adolescents et les jeunes adultes. Sous la rédaction de Ewa Drab, Aleksandra Komandera

Irit Amiel, Agnieszka Piśkiewicz-Bornstein: Ostatnie fastrygi. Irit Amiel w rozmowie z Agnieszką Piśkiewicz-Bornstein

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Iudaica Russica” 2021. Nr 1 (6). Red. Mirosława Michalska-Suchanek

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2021. Nr 1 (7): Mity – stereotypy – uprzedzenia (II). Red. naukowa numeru: Justyna Tymieniecka-Suchanek, Alina Mitek-Dziemba

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Forum Lingwistyczne” 2021. Nr 8: Pragmalingwistyka w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Red. numeru: Magdalena Pastuch, Katarzyna Sujkowska-Sobisz

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Katarzyna Kwapisz-Osadnik: Les conceptualisations de relations au travers des prépositions neutres en français. Une approche cognitive

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2021. Vol. 7 (2). Eds. Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

Ryszard Wylecioł: Andare a casa o in casa? Analisi cognitiva della preposizione semplice italiana

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2021. Nr 1 (27): A suitcase of her own: women and travel / Z walizką w ręku – kobiety w podróży. Red. numeru: Nina Augustynowicz, Maria Czempka-Wewióra

STUDIA O KULTURZE. W przestrzeniach kultury. Studia interdyscyplinarne. Red. Beata Gontarz, Magdalena Kempna-Pieniążek, Anna Maj

MUZYKA. Karol Pyka: Msza Es-dur na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę dętą

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Jerzy Łukaszewicz: Zdarzenie – technika – sztuka. Myślenie sztuki filmowej. Obserwacje

PRAWO. „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 2021. T. 2 (19). Red. Michał Barański, Błażej Mądrzycki

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2021. Nr 1. Red. Grzegorz Dobrowolski

„Forum Polityki Kryminalnej” 2021. Vol. 1. Red. Dominika Bek

PSYCHOLOGIA. Marcin Moroń: Wrażliwe struny osobowości w związkach romantycznych

Mateusz Paliga: Satysfakcja z pracy i wydajność pracowników. Relacja (nie)oczekiwana

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Aleksandra Achtelik, Bernadeta Niesporek-Szamburska: Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci. Zeszyt ćwiczeń i klucz do zadań z komentarzem dydaktycznym oraz transkryptami nagranych tekstów. Wyd. 5.