Kronika UŚ

Odznaka honorowa dla prof. Andrzeja Swinarewa

Dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego otrzymał państwową odznakę honorową „Za zasługi dla wynalazczości”. To szczególne odznaczenie zostało przyznane przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego za całokształt działalności wynalazczej. Odznakę wręczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii dr hab. Robert Tomanek, prof. UE oraz prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek. Wręczenie odznaki odbyło się podczas 14. edycji międzynarodowej konferencji z serii „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” pt. „Biznes wzmocniony designem – w czasie COVID i post-COVID”, która odbyła się 23 czerwca 2021 roku w Warszawie.

Dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ od wielu lat wykazuje niezwykłe zdolności rozwiązywania problemów technicznych z dziedziny inżynierii materiałowej oraz inżynierii biomedycznej. Wyniki jego prac cechują się wysokim stopniem innowacyjności, co potwierdzają uzyskane patenty. Wiele z nich znalazło zastosowanie w przemyśle, przynosząc jednostkom wdrażającym pozytywne efekty zarówno technologiczne, jak i ekonomiczne. Efektem działalności wynalazczej prof. Andrzeja Swinarewa są dziesiątki opracowanych rozwiązań technicznych, w tym ponad 70 wynalazków zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

Stypendia ministerialne dla wybitnych młodych naukowców UŚ

23 czerwca 2021 roku w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której minister edukacji i nauki przyznał 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendiami zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Wśród wyróżnionych znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego: dr Dorota Gregorowicz z Wydziału Humanistycznego (historia), dr Yaroslav Grosu z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (nauki chemiczne), dr Maciej Kapkowski z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (nauki chemiczne) oraz Kasper Pfeifer, doktorant Wydziału Humanistycznego (literaturoznawstwo). Laureaci konkursu będą otrzymywali stypendia w wysokości 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Wyniki konkursu pn. „Widzialność Centrów Badawczych”

W czerwcu 2021 roku został rozstrzygnięty konkurs pn. „Widzialność Centrów Badawczych” zorganizowany w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Na podstawie rekomendacji zespołu ds. ewaluacji IDB rektor UŚ przyznał dofinansowanie: Centrum Studiów Polarnych, Polsko-Chińskiemu Centrum Badań Środowiskowych, Centrum Badawczemu Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych oraz Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Laureaci konkursu przeznaczą otrzymane dofinansowanie na zwiększenie widzialności oraz upowszechnianie swojej działalności naukowej, a także wzmocnienie współpracy badawczej z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie. Na sfinansowanie działań badawczo-rozwojowych w ramach konkursu pn. „Widzialność Centrów Badawczych” przeznaczono w sumie prawie 380 tys. zł.

Fryderyk 2021 dla zespołu Camerata Silesia

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia oraz instrumentaliści Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją dr hab. Anny Szostak-Myrczek, prof. UŚ z Instytutu Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego zostali nagrodzeni Fryderykiem 2021. Wyróżnienie przyznano w kategorii album roku – muzyka chóralna za płytę Przez łzy z utworami Romana Padlewskiego i Joanny Wnuk-Nazarowej.

Camerata Silesia jest czołową w Polsce kameralną grupą śpiewaczą powstałą w 1990 roku. Jest szczególnie ceniona za wykonania muzyki współczesnej, a także interpretacje muzyki dawnej. Swoimi wykonaniami promuje Polskę, w tym miasto Katowice podczas występów w najbardziej prestiżowych salach koncertowych Europy i Azji. W 2020 roku grupa śpiewaków otrzymała Fryderyka w kategorii album roku – muzyka chóralna za płytę Camerata Silesia sings silesian composers vol. 1. Zespół był także wówczas nominowany w kategorii najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej.

Prof. Dariusz Rott laureatem Medalu Prezydenta Miasta Lublina

Prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Humanistycznego UŚ, były redaktor naczelny „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, podczas uroczystej gali, która odbyła się 5 lipca 2021 roku w Lublinie, został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Lublina w uznaniu za zasługi dla rozwoju systemu edukacji i szkolnictwa wyższego w Polsce, realizowanie licznych projektów na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz za aktywne wspieranie działalności samorządów w zakresie polityki oświatowej.

XXXI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Po raz drugi letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego odbywała się w formie zdalnej. Przez trzy tygodnie od 1 do 22 sierpnia 2021 roku słuchacze z całego świata uczyli się języka polskiego i poznawali naszą kulturę. Zajęcia, warsztaty, wykłady i seminaria prowadzone były z wykorzystaniem platform internetowych i nowoczesnych komunikatorów. Codzienna nauka była bardzo intensywna: lekcje języka polskiego, seminaria z wiedzy o Polsce dotyczące polskiej literatury, kultury, sztuki, historii i sytuacji społeczno- -politycznej, program kulturalny oraz wirtualne wycieczki. Wykłady prowadzili wybitni specjaliści z tych dziedzin – nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Śląskiego. Dodatkowo słuchacze brali udział w grach i zabawach językowych, spotkaniach teatralnych i filmowych, spektaklu poetyckim, a także w warsztatach muzycznych i kulinarnych. Zgodnie z wieloletnią tradycją 15 sierpnia odbył się międzynarodowy sprawdzian z polskiego. Tytuł Cudzoziemskiej Mistrzyni Języka Polskiego zdobyła Anastasia Shershneva z Rosji.

Dużym wyzwaniem logistycznym dla organizatorów letniej szkoły okazało się ułożenie odpowiedniego harmonogramu zajęć dla uczestników z różnych stref czasowych. Zajęcia odbywały się w trzech pasmach – dla strefy azjatyckiej, europejskiej i amerykańskiej.

Laureaci konkursu OPUS LAB

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS LAP, który umożliwia badaczom na wszystkich etapach kariery naukowej ubieganie się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach ścieżki Lead Agency Procedure (LAP). Dofinansowanie otrzymały dwa projekty przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: „Potencjał polityczny teorii spiskowych. Studium Polski i Słowenii” dr hab. Agnieszki Turskiej-Kawy, prof. UŚ z Instytutu Nauk Politycznych UŚ oraz „Wielopoziomowe (multi-proxy) badania procesów dedolomityzacji i związanej z nimi speleogenezy w środkowej Słowenii z implikacjami dla zrozumienia początkowych etapów mineralizacji siarczkowej w południowej Polsce” dr hab. Justyny Ciesielczuk, prof. UŚ z Instytutu Nauk o Ziemi UŚ.

Wyprawa naukowo-badawcza „Czysta Wisła? Why Not?”

Od 18 do 31 lipca 2021 roku trwała Wyprawa naukowo-badawcza „Czysta Wisła? Why Not?” zorganizowana przez Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Fundacją Why Not. Podczas spływu od źródeł do ujścia Wisły naukowcy wykonywali pomiary wieloparametrowe oraz pobierali próbki do badań laboratoryjnych. W wyprawie zostały wykorzystane kajaki fundacji oraz łodzie badawcze i sprzęt pomiarowy Uniwersytetu Śląskiego – łódź UŚKA II i balon badawczym ULKA. Celem wyprawy była kompleksowa analiza zmienności parametrów jakościowych powietrza oraz wody w Wiśle na niemalże 1000 km jej przebiegu, a także promocja zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

34. Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Już po raz drugi w swojej historii Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny odbywał się w przestrzeni wirtualnej. Tegoroczne święto folkloru trwało od 20 do 28 sierpnia 2021 roku. Wydarzenie, którego głównym organizatorem jest Uniwersytet Śląski, a gospodarzem – Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”, to impreza wyjątkowa i dobrze znana w środowisku folklorystycznym. Co roku współtworzy je ponad 300 osób – wykonawców z całego świata oraz współorganizatorów, dla których ostatni tydzień sierpnia oznacza długo wyczekiwane spotkanie z muzyką, tańcem i śpiewem. To także okazja do intensywnej integracji kultur i tradycji z najróżniejszych zakątków świata. W tegorocznej edycji zaprezentowało się siedem zespołów zagranicznych oraz dwa z Polski – Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej. W programie znalazły się koncerty zespołów z Rumunii, Grecji, Słowenii, Brazylii, Chile, Tajwanu oraz Japonii.