Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. Leonarda Neugera
2 IV 1947 – 9 VII 1921


profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego,

wybitnego historyka literatury polskiej i szwedzkiej, znakomitego
interpretatora utworów literackich, świetnego dydaktyka,
znanego tłumacza literatury szwedzkiej, wychowawcy wielu
pokoleń polonistów w Krakowie, Katowicach i Sztokholmie, już od
czasów studenckich działacza opozycji demokratycznej, członka
komitetu strajkowego uczelni krakowskich w Marcu 1968 roku,
prześladowanego i więzionego za tę działalność. Na Uniwersytecie
Śląskim w roku 1980 współzałożyciela NSZZ „Solidarność”, członka
Komisji Zakładowej „Solidarności” UŚ, a także redaktora „Tygodnika
Katowickiego”, internowanego w stanie wojennym, pozbawionego
pracy i zmuszonego do emigracji do Szwecji. Odznaczonego Krzyżem
Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem
Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,
Krzyżem Wolności i Solidarności.
Ze śmiercią Leona Neugera utraciliśmy przyjaciela, wspaniałego
człowieka, wybitnego nauczyciela akademickiego, zasłużonego
społecznika, działacza „Solidarności” naszej uczelni. Będzie nam
bardzo brakowało Jego wiedzy, przyjaźni i uśmiechu.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego, których śmierć
najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia składają

przyjaciele z „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. Leonarda Neugera


profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
wieloletniego pracownika Wydziału Filologicznego UŚ,
historyka literatury i tłumacza,
organizatora życia naukowego i kulturalnego,
autora wielu prac naukowych, krytycznych i eseistycznych,
członka międzynarodowych towarzystw naukowych i literackich,
wielokrotnie nagradzanego przez środowiska literackie
oraz naukowe.
W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony i ceniony
wykładowca, wychowawca wielu pokoleń polonistów
w Krakowie, Katowicach i Sztokholmie,
cieszący się autorytetem i szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor, Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy informację o śmierci

śp.
Marka Binczyckiego


pracownika uniwersyteckiego osiedla akademickiego
w Sosnowcu.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek życzliwy i przyjacielski,
oferujący pomoc w każdej sytuacji zawodowej i osobistej.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Józefa Knopka

profesora sztuk plastycznych, artysty i dydaktyka
związanego z Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu
Śląskiego,
wykładowcy prowadzącego pracownie technik wklęsłodrukowych
oraz laboratorium sitodruku,
twórcy zajmującego się grafiką
w autorskiej technice miedziorytu punktowego.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony artysta
i nauczyciel akademicki,
autor licznych prac, wychowawca wielu pokoleń studentów.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej
straty żegnamy

Henryka Kołodziejskiego

długoletniego pracownika Uniwersytetu Śląskiego,
kolegę i przyjaciela.

W naszej pamięci pozostanie jako serdeczny i godny
zaufania współtowarzysz podróży,
któremu ze spokojem powierzaliśmy w drodze swoje
zdrowie i życie, służący pomocą i dobrą radą,
oddany ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia i żalu.

Rektor i Senat,
Rektorzy poprzednich kadencji oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr Leokadii Szymczyk


nauczycielki akademickiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego, specjalistki z zakresu pedagogiki i nauk o rodzinie,
wychowawczyni młodzieży studenckiej,
służącej pomocą i dobrą radą,
oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach