Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
prace naukowe

PSYCHOLOGIA. Kasper Czech: Skuteczność metody neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych u osób chorych na schizofrenię paranoidalną

Lidia Baran: Nieuczciwość akademicka wśród studentów. Psychologiczne wyznaczniki, przewidywanie i przeciwdziałanie

JĘZYKOZNAWSTWO. „Wyróżniaj się lub zgiń”? W kręgu zagadnień komunikacji promocyjnej. Red. Emilia Bańczyk

„Paidia i Literatura” 2020, nr 2. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2020. T. 11. Red. nacz. Wojciech Świątkiewicz, red. tomu Sławomira Kamińska-Berezowska, Rafał Muster

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2020, nr 1 (36): Specjalne usługi i informacja w instytucjach kultury, edukacji i administracji. Red. Agnieszka Łakomy-Chłosta

LITERATUROZNAWSTWO. „Romanica Silesiana” 2020, No. 1 (17). Red. Joanna Janusz, Andrzej Rabsztyn

Sarmackie theatrum. T. 8: W poszukiwaniu nowości. Red. Maria Barłowska, Marzena Walińska

„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2020, nr 1 (2): Dziedzictwo Bony Sforzy. Red. nacz. Janina Janas, red. tematyczny Agnieszka Bender, Janina Janas

„Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2020. Nr 40, 1/2020: pamięć/ideologia/archiwum. Red. nacz. Wojciech Kalaga, red. tomu Wojciech Kalaga

POLITOLOGIA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2020. T. 28 (z. 1). Red. Tomasz Kubin, Zbigniew Kantyka, Paweł Grzywna