Kronika UŚ

Prof. Andrzej Kowalczyk uhonorowany medalem 30-lecia KRUP

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2016–2020, został uhonorowany jubileuszowym medalem 30-lecia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Odznaczenie jest wyrazem wdzięczności za cztery lata pracy na rzecz KRUP oraz uznania za wkład w rozwój nauki i uniwersytetów polskich. Prof. Andrzej Kowalczyk jest specjalistą w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodnej i geologii środowiskowej, w 2016 roku został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ) i wiceprzewodniczącego Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA).

Działalność Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich opiera się przede wszystkim na zacieśnianiu współpracy między uniwersytetami, opracowywaniu i przedstawianiu stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, a także kultury i oświaty. Obecnie konferencja zrzesza dwadzieścia szkół wyższych, jedną z nich jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Prestiżowy grant Horyzont 2020 FET Proactive

Uniwersytet Śląski w Katowicach został członkiem konsorcjum realizującego projekt pn. „Electro-Intrusion. Simultaneous transformation of ambient heat and undersired vibrations into electricity via nanotriboelectrification during non-wetting liquid intrusion-extrusion into-from nanopores”. Przedsięwzięcie finansowane jest z programu Horyzont 2020 w ramach prestiżowego konkursu FET Proactive. Zespół realizujący w naszej uczelni wyodrębnione zadania badawcze tworzą naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: dr hab. Mirosław Chorążewski, prof. UŚ (kierownik), dr Alexander Lowe oraz dr hab. Monika Geppert- -Rybczyńska, prof. UŚ. Projekt ma na celu opracowanie nowych, bardziej wydajnych metod konwersji ciepła odpadowego i niepożądanych wibracji mechanicznych w użyteczną energię elektryczną. Efektem współpracy członków konsorcjum ma być konstrukcja prototypu urządzenia służącego do odzyskiwania zarówno energii termicznej, jak i mechanicznej energii odpadowej powstającej w wyniku wibracji mechanicznych oraz procesów cieplnych.

Nagrody dla prof. Dagmary Drzazgi

Dr hab. Dagmara Drzazga, prof. UŚ ze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego wygrała 15. regionalny konkurs dziennikarski Silesia Press. Nagroda została przyznana za czarno-biały film dokumentalny o poecie i dziennikarzu Aleksandrze Rozenfeldzie pt. Gramatyka nieobecności. W konkursie Silesia Press nagradzane są materiały o tematyce społeczno-kulturalnej i ekonomicznej opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym. Przy ocenie jury zwraca uwagę m.in. na ich znaczenie dla opinii publicznej, rzetelność oraz interesujące, indywidualne przedstawienie tematu. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 28 września 2020 roku w Katowicach.

Wykładowczyni katowickiej filmówki wygrała również w Międzynarodowym Konkursie Filmów Dokumentalnych podczas 12. edycji Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni i otrzymała główną nagrodę im. rotmistrza Witolda Pileckiego za film pt. Draugen. Laureatka została doceniona przez jury za niezwykle poetyckie i filmowe ukazanie indywidualnych losów wplecionych w wielką historię i pozostawienie odbiorców w poczuciu, że miłość nie umiera wraz ze śmiercią. Nagroda im. rtm. Witolda Pileckiego przyznawana dla najlepszego filmu podejmującego tematy wolnościowe. W tym roku w tej kategorii konkursowej startowały 24 filmy z Polski oraz USA, Chile, Finlandii, Francji, Włoch, Węgier, Czech i Ukrainy Festiwal odbywał się od 24 do 27 września w Gdyni.

Prof. Stefan Lechwar powołany na jednego z dyrektorów CEIDA

Dr hab. Stefan Lechwar, prof. UŚ z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego został mianowany jednym z dyrektorów CEIDA (China Europe International Design Culture Association) z siedzibą w Antwerpii w Belgii. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie, które za cel stawia sobie wymianę doświadczeń na polach: kultury, sztuki i edukacji na osi Wschód – Zachód oraz zajmuje się organizacją sympozjów, wystaw, konkursów i szkoleń w zakresie sztuk wizualnych i użytkowych z naciskiem na projektowanie graficzne, wzornictwo i architekturę.

W tym roku prof. Stefan Lechwar dołączył także do Borderless Graphic Designers – międzynarodowej grupy założonej w Vancouver w Kanadzie zajmującej się m.in. organizowaniem ogólnoświatowych wystaw plakatu oraz szkoleń z zakresu graphic designu.

Prof. Agata Daszkowska- -Golec laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ, prodziekan ds. promocji badań i umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ, została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii naukowiec przyszłości. Wyróżnienie zostało przyznane za realizację dwóch projektów: „Genomika translacyjna w identyfikacji mechanizmu działania signalosomu CBP20 w odpowiedzi Arabidopsis i jęczmienia na stres suszy” oraz „Zaawansowane narzędzia służące zintensyfikowanej i zrównoważonej uprawie jęczmienia w obliczu zmian klimatycznych”. Nagroda przyznawana jest dla innowatorów, inwestorów, organizacji oraz osób indywidualnych za działania, które w szczególności wpływają na inteligentny i zrównoważony rozwój życia. Prestiżowe wyróżnienie cieszy się uznaniem zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym. Nagroda podkreśla wkład wyróżnionych w innowacje technologiczne i społeczne, które podnoszą standard życia.

Prof. Dariusz Rott odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej Gloria Artis”

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński uhonorował prof. dr. hab. Dariusza Rotta z Wydziału Humanistycznego UŚ medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej Gloria Artis” III stopnia za zasługi w dziedzinie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego. Odznaczenie wręczyła wiceminister kultury, generalny konserwator zabytków prof. dr hab. Magdalena Gawin podczas uroczystości, która odbyła się 25 września 2020 roku. Brązowy medal „Gloria Artis” otrzymali do tej pory m.in.: dziennikarz Artur Andrus, kompozytor Leszek Możdżer, muzyk Artur Rojek, aktorka Dorota Segda, wokalistka Urszula Dudziak, poeta Adam Zagajewski oraz aktor Michał Żebrowski.

Prof. Urszula Myga- -Piątek przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Geograficznego

10 października 2020 roku dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ została wybrana na przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Geograficznego, największej organizacji naukowej i zawodowej geografów, na kadencję 2020–2024. W ponadstuletnich dziejach stowarzyszenia prof. Urszula Myga-Piątek jest drugą kobietą pełniącą tę funkcję. Dotychczas była wiceprzewodniczącą PTG, a także jednym z głównych organizatorów obchodów jubileuszu stulecia PTG oraz Roku Polskiej Geografii 2018. Współtworzyła również Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG i przez cztery kadencje była jej przewodniczącą (2002–2018). Dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ jest prodziekanem ds. kształcenia i studentów na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ. W latach 2002–2006 funkcję przewodniczącego PTG pełnił prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Jankowski, wybitny profesor Uniwersytetu Śląskiego, geograf i hydrolog.

Prof. Ryszard Koziołek wiceprzewodniczącym KRUP

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek został wybrany na wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) na kadencję 2020–2024. Działalność KRUP, która jest częścią Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), opiera się przede wszystkim na zacieśnianiu współpracy między uniwersytetami, opracowywaniu i przedstawianiu opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, a także kultury i oświaty.

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Tegoroczna międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego odbyła się w 11 października w kościele akademickim św. Maksymiliana Marii Kolbego (krypcie katowickiej katedry). Ze względu na sytuację epidemiczną wydarzeniu nie towarzyszył tradycyjny orszak przedstawicieli władz i środowisk akademickich Katowic. W uroczystej mszy udział wzięli jedynie przedstawiciele uczelni. Mszę celebrował i homilię wygłosił biskup pomocniczy Adam Wodarczyk. Tradycyjnym elementem międzyuczelnianej inauguracji nowego roku akademickiego jest wręczenie nagrody Lux ex Silesia. W tym roku jej laureatką została prof. Dorota Simonides, pochodząca z katowickiego Nikiszowca i związana z Uniwersytetem Opolskim. Laureatka nie mogła uczestniczyć w wydarzeniu, nagroda zostanie przekazana jej w innym czasie, o czym poinformował ks. Wojciech Surmiak, przewodniczący kapituły nagrody. Wydarzenie było transmitowane na kanale Archidiecezji Katowickiej w serwisie YouTube.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej i wdrożeniowej. Wśród wyróżnionych osób znalazła się dr Anna Milewska-Hendel, zgłoszona przez Uniwersytet Śląski w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska. Dysertacja pt. Interakcja nanocząstka – roślina na przykładzie Hordeum vulgare L. i Arabidopsis thaliana w dyscyplinie nauk biologicznych, przygotowana w trybie kształcenia doktorantów na studiach doktoranckich, została obroniona 17 września 2019 roku. Stopień doktora został nadany przez Radę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (obecnie Wydział Nauk Przyrodniczych) 20 września 2019 roku.

Stypendia NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki drugiej edycji Programu im. Stanisława Ulama, w ramach którego naukowcy z zagranicznych ośrodków są zapraszani do współpracy z polskimi uczelniami i jednostkami naukowymi. Stypendia otrzymało 76 badaczy – czterech z nich będzie gościć na Uniwersytecie Śląskim: Manoj Kumar Solanki (Indie, nauki biologiczne), Pirko Jalakas (Estonia, nauki biologiczne), Alexander V. Khramov (Rosja, nauki biologiczne), Rocío Pellegrino Vidal (Włochy, nauki chemiczne).