Nekrologi


Z bólem i smutkiem informujemy, że zmarł

śp.

Ryszard Grzesiek


emerytowany pracownik administracyjny Działu Rozwoju
i Modernizacji Infrastruktury Uczelnianej Uniwersytetu Śląskiego,
służący pomocą i dobrą radą, oddany ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Zygmunta Surowiaka

długoletniego pracownika Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego,
prorektora do spraw kształcenia nauczycieli w latach 1972–1974,
dyrektora Instytutu Problemów Techniki
oraz kierownika Katedry Materiałów Ceramicznych i Tribologii,
następnie Katedry Materiałoznawstwa,
cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcy wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
oddanego ludziom i sprawom uczelni, służącego pomocą i dobrą
radą, cieszącego się szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach