Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki
prace naukowe

SOCJOLOGIA. Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów. Red. Urszula Swadźba, red. Rafał Cekiera, red. Monika Żak

LITERATUROZNAWSTWO. Translation in Culture. (In)fidelity in Translation. Vol. 2. Red. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Marta Mamet-Michalkiewicz

Literatura popularna. T. 3: Kryminał. Red. Ewa Bartos, red. Katarzyna Niesporek

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 11 (15). 2019.Red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka

JĘZYKOZNAWSTWO. Miroslava Kyseľová, Sylwia Sojda: Uži si slovenčinu! Čítanka s cvičeniami pre stredne pokročilých

Beata Kiszka-Pytel: Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury

LITERATUROZNAWSTWO. Literatura polska w świecie. T. 7: Reportaż w świecie, światowość reportażu. Red. Katarzyna Frukacz

PEDAGOGIKA. Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje – badania – wyniki. Red. Alina Budniak, red. Małgorzata Mnich

Zapowiedzi
prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO. Romanica Silesiana 2019, No 1 (15): Cuerpo y corporeidad en la poesía. Red. Andrzej Rabsztyn, red. Ewa Śmiłek

PRAWO. „Problemy Prawa Karnego” 2018, T. 2 (28). Red. Jarosław Zagrodnik, red. Kazimierz Zgryzek

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2018. T. 23. Red. Maksymilian Pazdan

Prawo a nowe technologie. Red. Sławomir Tkacz, red. Zygmunt Tobor

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Marlena Gęborska: Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą

Beata Żołędowska-Król: Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenach ziem polskich (1901–1939)

„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, nr 2 (33): Systemy biblioteczne i informacyjne w Polsce i na świecie. Red. Justyna Adamus-Kowalska

LITERATUROZNAWSTWO. Aleksandra Kunce, Tadeusz Sławek: Oikologia. Powrót

Donat Kirsch: Eliminacja »episte- me«. Pisma krytyczne. Oprac. Andrzej Śnioszek

Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 3. Red. Agnieszka Nęcka, red. Dariusz Nowacki, red. Jolanta Pasterska

Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej. Red. Bożena Mazurkowa

SOCJOLOGIA. Marcin Kozak: Stawanie się badaczem terenowym według »Dziennika« Bronisława Malinowskiego

PEDAGOGIKA. Katarzyna Krasoń, Iwona Tomas: Kultura wizualna szkoły. Szkice o wizerunku nauczyciela i ucznia oraz o potrzebie estetyki przestrzeni nauczania-uczenia się

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 3: Współdziałanie rodzi- ców – dziecka – nauczyciela. Red. Renata Raszka, red. Urszula Szuścik, red. Anna Trzcionka-Wieczorek

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. Vol. 39. 2018. Red. Dariusz Kubok „Folia Philosophica”. Vol. 40. 2019. Red. Dariusz Kubok

MUZYKA. Karol Pyka: »Cantico delle creature«. Do słów »Pieśni słonecznej« św. Franciszka z Asyżu oraz tekstów Starego Testamentu na orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem instrumentów ceramicznych, chór mieszany oraz sopran i tenor solo

Zagadnienia prowadzenia zespołów muzycznych współczesnego rynku kultury. Red. Izabella Zielecka-Panek

POLITOLOGIA. Anna Muś: Rewizja stosowania prawa do samostanowienia w XXI wieku. Nowe wyzwania dla prawa międzynarodowego