Kronika UŚ

Inova Croatia 2019

Jeden z wynalazków zaprojektowanych przez dr. Pawła Janika, dr Małgorzatę Janik oraz mgr. inż. Michała Pielkę został nagrodzony podczas 44. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Inova Croatia 2019, które odbywały się od 13 do 16 listopada w Zagrzebiu. Naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ są autorami sposobu transmisji rozgłoszeniowej dla nadajników Bluetooth Low Energy. Rozwiązanie znalazło zastosowanie w opracowanym przez nich monitorze oddechu. W ramach konkursu organizowanego podczas targów międzynarodowe jury nagrodziło wynalazek złotym medalem, stowarzyszenie World Invention Intellectual Property Associations z Tajwanu doceniło natomiast pracę naukowców, przyznając im nagrodę specjalną. Projekt, w ramach którego opracowano rozwiązanie, zrealizowany został we współpracy ze spółką celową Uniwersytetu Śląskiego SPIN- -US Sp. z o.o., której przedstawiciele reprezentowali naukowców na targach w Zagrzebiu.

Innowator Śląska 2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał wyróżnienie w konkursie Innowator Śląska 2019 w kategorii instytucja sektora badawczo-rozwojowego. Przedsięwzięcie adresowane jest między innymi do śląskich przedsiębiorców oraz naukowców opracowujących i wprowadzających nowe rozwiązania technologiczne, które nie tylko przyczyniają się do poprawy jakości życia i zdrowia ludzi, lecz również wzmacniają wizerunek województwa śląskiego. Gala wręczenia nagród odbyła się 15 listopada 2019 roku w Gliwicach.

Jubileusz 50-lecia Studenckiego Studia Radiowego „Egida”

W 2019 roku Studenckie Radio Egida świętowało jubileusz 50-lecia istnienia. Rozgłośnia Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z najstarszych w kraju. „Egida” nieprzerwanie od 1969 roku pozwala studentom na poznawanie fachu dziennikarskiego. Z tej okazji 16 listopada 2019 roku w katowickim Kinoteatrze Rialto odbył się benefis. Wydarzenie było okazją do wspomnień, odnowienia dawnych znajomości i przyjaźni. Podczas imprezy zaproszeni goście podzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z działalnością w uniwersyteckiej rozgłośni.

Konferencja „Obraz powstań śląskich i plebiscytu w edukacji, historiografii, kulturze i przestrzeni publicznej”

18 listopada na Wydziale Teologicznym UŚ odbywała się konferencja pt. „Obraz powstań śląskich i plebiscytu w edukacji, historiografii, kulturze i przestrzeni publicznej” organizowana w ramach obchodów 100-lecia powstań śląskich. Uczestnicy mieli okazję przybliżyć historię Śląska poprzez prezentację najważniejszych postaci związanych z obszarami polityki, szkolnictwa, kultury, sportu, przemysłu i sfery sacrum. Konferencja wpisywała się w projekt Uniwersytetu Śląskiego „Panteon Górnośląski – badania naukowe”, realizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Dialog”. Celem inicjatywy jest utworzenie w podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach wystawy multimedialnej, dzięki której będzie można poznać historię Górnego Śląska. Organizatorami konferencji byli Uniwersytet Śląski w Katowicach, archidiecezja katowicka oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. W komitecie honorowym znaleźli się metropolita katowicki abp Wiktor Skworc oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

30. rocznica wybuchu aksamitnej rewolucji w byłej Czechosłowacji

26 listopada słowacyści i bohemiści Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego współorganizowali uroczystość poświęconą 30. rocznicy wybuchu aksamitnej rewolucji w byłej Czechosłowacji. W obchodach wzięli udział: mgr Adrián Kromka – dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie, Marian Czerny – konsul honorowy Republiki Słowackiej w Gliwicach, a także mgr Milan Novotný z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej i prof. PhDr. Lubomír Hampl, PhD z Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego UŚ, którzy wygłosili referaty. Uroczystość rozpoczęło oficjalne otwarcie słowackiej i czeskiej wystawy pn. Droga do wolności, którą zaprezentowano w holu głównym Wydziału Humanistycznego.

ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał nominację do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award honorującej uczelnie, których działalność ma największy wpływ na budowanie postrzegalności (visibility) polskiej nauki na świecie. W konkursie był brany pod uwagę wzrost liczby publikacji w ostatnich 5 latach w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z udziałem współautorów reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, a także wysoki poziom cytowań w danej dyscyplinie. Nagrody przyznane zostały w obszarach nauk rolniczych i przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, humanistycznych, nauk o zdrowiu i medycznych, ścisłych, a także społecznych. UŚ znalazł się w gronie 3 szkół wyższych nominowanych w kategorii nauk inżynieryjnych i technicznych. Uroczystość, podczas której wręczono wyróżnienia, odbyła się 2 grudnia w Warszawie. Podczas gali Uniwersytet Śląski reprezentowała prof. dr hab. Barbara Kożusznik, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kadr.

Ks. prof. Janusz Mariański doktorem honoris causa UŚ

Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, autorytet w dziedzinie socjologii religii i socjologii moralności, niedościgły erudyta i diagnostyk, otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość odbyła się 3 grudnia 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych. Tytuł został nadany na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego z 24 września 2019 roku.

V Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra

Od 5 do 8 grudnia w Katowicach, Ustroniu i Cieszynie odbywały się warsztaty, seminaria, wykłady oraz koncerty związane z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki im. prof. Józefa Świdra. W ramach wydarzenia zaplanowano również przesłuchania do Międzynarodowego Konkursu Chóralnego im. prof. Józefa Świdra, a także koncert laureatów. Pomysłodawcą festiwalu jest Chór Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie „Harmonia” dyrygowany przez dr hab. Izabellę Zielecką-Panek, prof. UŚ. Wydarzenie zorganizowali przedstawiciele środowiska akademickiego, artystycznego i religijnego, odpowiedzialni za promocję muzyki poprzez działalność chóralną. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja twórczości prof. Józefa Świdra i kompozytorów pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego, rozpowszechnianie i kultywowanie tradycji muzyki chóralnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych, kulturowych i edukacyjnych.

Global Leadership Award

Uniwersytet Śląski w Katowicach został uhonorowany nagrodą Global Leadership Award przyznaną przez sieć prawniczą Climate Law and Governance Initiative w uznaniu za znakomitą organizację globalnej konferencji prawniczej Climate Law and Governance Day 2018, która miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie odbyło się w ramach ubiegłorocznej edycji szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Wyróżnienie wręczyli prof. dr Marie Claire Cordonier Segger – sekretarz wykonawczy Climate Law and Governance Initiative, profesor w Cambridge University, oraz dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie Ricardo Alonso Garcia. W imieniu Uniwersytetu Śląskiego nagrodę odebrali dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej oraz mgr Magdalena Stryja (adwokat) reprezentująca Wydział Prawa i Administracji UŚ, jak również Naczelną Radę Adwokacką oraz Center for International Sustainable Development Law, która prowadziła jeden z paneli tematycznych podczas Climate Law and Governance Day 2019.

Global Leadreship Award przyznana Uniwersytetowi Śląskiemu jest wyrazem uznania dla uczelni uczestniczącej w międzynarodowych dyskusjach na temat zagrożeń będących skutkiem globalnych zmian klimatycznych oraz zaangażowania w działania związane z ekologią i prawną ochroną zwierząt. Jest również formą docenienia instytucji, z którymi uczelnia stale współpracuje i które wsparły organizację ubiegłorocznej konferencji Climate Law and Governance Day, tj.: Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowej Izby Adwokackiej, Metropolii GZM, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Tramwajów Śląskich SA. Uroczystość wręczenia Global Leadership Award odbyła się podczas konferencji klimatycznej COP25 zorganizowanej w Madrycie.

Jubileusz Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego

10 grudnia Instytut Historii UŚ obchodził jubileusz 50-lecia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz uczelni oraz licznie zgromadzona społeczność Wydziału Humanistycznego. W programie uroczystości znalazła się m.in. prezentacja historii Instytutu, Koła Naukowego Studentów Historii oraz wręczenie złotych odznak „Zasłużony dla Uniwersytetu”. Niezwykle uroczystym momentem było wręczenie księgi pamiątkowej prof. Idziemu Panicowi, długoletniemu pracownikowi i byłemu dyrektorowi instytutu, a także wysłuchanie laudacji i wystąpienia profesora Panica. Spotkanie zakończył wieczór wspomnień, w którym wzięli udział m.in. emerytowani pracownicy instytutu.

Najlepsi absolwenci UŚ

11 grudnia w rektoracie UŚ odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2018/2019 oraz nagrody w 7. edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”. Wyróżnieni absolwenci zostali wybrani przez władze poszczególnych jednostek Uniwersytetu Śląskiego. Studentów wyróżniono między innymi za bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, celującą lub bardzo dobrą ocenę na dyplomie, osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Wielu z nich to stypendyści. Najlepszym absolwentom prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Noras wręczył dyplomy, listy gratulacyjne oraz zestawy upominków.

Laureatką 7. edycji uniwersyteckiego plebiscytu „Absolwent z Pasją” została Magdalena Zimna, absolwentka Wydziału Filologicznego (obecnie Wydział Humanistyczny). Od ponad 5 lat prowadzi blog „Czytamy, bo kochamy”, który ma ponad 500 000 wyświetleń, promuje zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów, przeprowadza wywiady oraz uczęszcza na spotkania autorskie. Angażuje się w promowanie literatury – uwielbia czytać książki i pisać recenzje przeczytanych powieści.