Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr. n. med. Wacława Drząszcza


długoletniego specjalisty w Inspektoracie BHP i Ochrony
Przeciwpożarowej Uniwersytetu Śląskiego
oraz kierownika Przychodni Akademickiej dla Szkół Wyższych.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony lekarz akademicki,
cieszący się szacunkiem środowiska, służący pomocą i dobrą radą,
oddany ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 6 grudnia 2019 roku
zmarł

prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski

prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Śląskiego,
wieloletni dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego.

Odszedł znakomity polonista i wybitny krytyk literacki.

Pozostanie w naszej pamięci.

Najbliższym śp. Profesora

składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego
wraz z całą społecznością pracowników i studentów

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

mgr Elżbiety Wnętrzyckiej-Kani


emerytowanego starszego wykładowcy Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego i doświadczonego pedagoga,
oddanego ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłej,
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Krzysztofa Uniłowskiego


prodziekana do spraw kształcenia i studentów
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego,
krytyka literackiego, historyka i teoretyka literatury,
współzałożyciela i wieloletniego redaktora
kwartalnika literackiego „FA-art”,
„Śląskich Studiów Polonistycznych”,
laureata Nagrody im. Kazimierza Wyki
i Nagrody im. Ludwika Frydego.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony
i ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń
literaturoznawców, oddany ludziom i sprawom uniwersytetu,
cieszący się autorytetem i szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach