Wymiana doświadczeń

18 października 2019 roku logopedzi, studenci, nauczyciele, osoby jąkające się i ich rodzice oraz zainteresowani tematyką jąkania mieli okazję do wzięcia udziału w otwartym seminarium „Wzrastać (po)przez mówienie” („Growth Through Speaking”), które odbyło się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach. W ramach seminarium można było wysłuchać interesujących wystąpień specjalistów w dziedzinie jąkania, a także zasięgnąć porad. Seminarium zostało zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (ISAD).

Katarzyna Romaniuk
Katarzyna Romaniuk

Podczas seminarium wystąpiła m.in. członkini Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego lic. Katarzyna Romaniuk z referatem „Jąkanie w tle i na pierwszym planie – przegląd filmów edukacyjnych (i nie tylko)”. Prelegentka poruszyła temat postaci z zaburzeniami płynności mowy w filmie. Ich obraz jest często przedstawiony negatywnie, w sposób skarykaturowany, zazwyczaj jąkanie dotyczy czarnych charakterów. Czy słusznie? Wystąpienie prelegentki wskazywało jasno, że sposób ukazywania osób jąkających się w filmie jest krzywdzący i niesprawiedliwy, gdyż są to osoby tak samo wrażliwe oraz wartościowe, jak reszta społeczeństwa.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję dowiedzieć się o działalności LogoLAB i Klubu Ludzi Mówiących Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mgr Izabela Michta wraz z mgr Agatą Sakwerdą opowiedziały o spotkaniach zrzeszających dzieci z zaburzeniami płynności mowy z całego województwa śląskiego. Prelegentki przybliżyły również, w jaki sposób zajmują się organizacją spotkań i obserwują ich pozytywny wpływ na młodych uczestników, którzy mają w ten sposób okazję poznać oraz zrozumieć problemy innych osób jąkających się, poszerzyć swoją wiedzę na temat jąkania, budować świadomość własnego ciała oraz poczucie własnej wartości. Im większa będzie samoświadomość dzieci w kwestii zaburzeń płynności mowy, tym łatwiej przyjdzie im zaakceptować swoją odmienność w stosunku do rówieśników i zwiększyć odporność na stres związany z funkcjonowaniem w życiu społecznym – jak przekonują prowadzące.

Zajęcia te nie bez przyczyny przeznaczone są nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców. Wielu z nich szuka odpowiedzi na pytania – dlaczego moje dziecko się jąka i jak mogę mu pomóc? W jaki sposób mogę je motywować do ciężkiej i wytrwałej pracy? Zajęcia LogoLAB są świetną okazją, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, a także wymienić się doświadczeniami i obserwacjami związanymi z wychowaniem dziecka jąkającego się. Warto również wspomnieć, że zajęcia LogoLAB dla młodych adeptów logopedii stanowią możliwość poznania specyfiki pracy z osobami jąkającymi się. Studenci w ciągu lat zajęć i praktyk na uczelni mogą nigdy nie spotkać osoby jąkającej, a wiedzę związaną z tym zaburzeniem płynności mowy znać wyłącznie z teorii i literatury – a przecież nie to gwarantuje sukces w terapii, lecz nabyte doświadczenie.

Niezmiernie ważnym punktem seminarium był wykład światowej sławy specjalistki terapii jąkania, prof. Martine Vanryckeghem z University of Central Florida. Wystąpienie to przybliżyło uczestnikom samo zjawisko jąkania (np. jego historię i usilne, choć nie do końca udane próby podejmowania leczenia oraz wyjaśniania na przestrzeni wieków), a także – zgodnie z tytułem wykładu i całego seminarium – to, w jaki sposób człowiek może wzrastać i rozwijać się dzięki wiedzy, umiejętnościom oraz mówieniu.

Na zakończenie odbyła się projekcja filmu Johna Gomeza When I Stutter – Kiedy się jąkam, którego prapremiera miała miejsce również w Katowicach, w czerwcu 2019 roku, a podsumowanie spotkania stanowił panel dyskusyjny poświęcony tematyce jąkania i rozwoju, który moderowała dr hab. Irena Polewczyk z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Otwarte seminarium „Wzrastać (po)przez mówienie” („Growth Through Speaking”) było bardzo ważnym wydarzeniem dla świeżo upieczonych studentów pierwszego roku, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z logopedią. Seminarium stanowiło dla nich okazję do tego, aby spojrzeć na wybraną przez siebie dziedzinę jako naukę o bardzo szerokich horyzontach, zróżnicowanej tematyce, by zapoznać się z problemami współczesnej polskiej oraz światowej logopedii, a także do spotkania z wybitnymi specjalistami zajmującymi się problematyką zaburzeń płynności mowy, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem.

Autorzy: Anna Śmierzchalska
Fotografie: Anna Śmierzchalska