Działalność dobroczynna nie jest tylko dawaniem

Dziewięć studentek z kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego prężnie zabiega o jak najlepsze propagowanie wartości moralnych. Głównym tematem ich zainteresowań jest świadczenie pomocy, wsparcia i poszanowania dla drugiego człowieka. Pomimo nielicznego zespołu nie tracą motywacji do poszerzania swojej działalności i zdobywania nowych członków Koła Naukowego „Włącznik”, które wspólnie tworzą.

Członkinie Koła Naukowego „Włącznik”
Członkinie Koła Naukowego „Włącznik”

– Studia pedagogiczne i psychologiczne nie powinny kończyć się tylko na zaliczaniu bieżącego materiału i końcowej obronie magisterskiej. Jest to wyzwanie, z którym idziemy później w świat – z takim przeświadczeniem studentki pedagogiki na WNS UŚ podejmują wysiłki związane z obranym kierunkiem.

– Gdy ktoś podchodzi poważnie do studiów, chce się jak najbardziej w nie zaangażować. Większą radość od samego studiowania daje świadomość dobrych owoców, jakie ono przynosi. Pedagogika jest bardzo odpowiedzialną dyscypliną, bo przygotowuje nas do kształtowania sumień tych, z którymi przyjdzie nam w przyszłości pracować – mówi przewodnicząca Koła Naukowego „Włącznik” Agnieszka Reifland. – Charakteryzuje nas aktywność typowo stacjonarna, dlatego raczej rzadko wychodzimy poza mury Uniwersytetu. Wcale to jednak nie znaczy, że jesteśmy obojętne na ludzi z zewnątrz. Dokładamy starań, aby na tyle mocno zainteresować innych, by to oni zechcieli przyjść do nas. Raz w semestrze wyznaczamy sobie jedno duże przedsięwzięcie, któremu zamierzamy w pełni sprostać. Do tej pory nam się to udaje, bo tworzymy bardzo zgrany i zaangażowany zespół. Oprócz dużych wydarzeń semestralnych organizujemy różnego rodzaju warsztaty, nie tylko dla nas – członków, ale również dla dociekliwych studentów. To wszystko nie mogłoby się odbyć bez wsparcia naszej opiekunki koła, dr hab. Edyty Widawskiej, która zawsze angażuje się w nasze działania, wspiera, motywuje, zachęca i proponuje różnego rodzaju akcje, których moglibyśmy się podjąć.

– To pani profesor zainteresowała nas prawami człowieka, przekazała najistotniejszą wiedzę z nimi związaną i zachęciła do działania na ich rzecz.

Akcją, która zyskała aprobatę Anny Dymnej i Janusza Świtaja, był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza zorganizowany po raz pierwszy w grudniu 2019 roku.

– Głównym celem wydarzenia było przybliżenie ludziom zagadnień wolontariatu i zachęcenie ich do angażowania się w działalność dobroczynną. Wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych. Każdy, kto wykazuje chęci i możliwości, może zostać wolontariuszem. Chcemy również zmienić powszechne przekonanie, że działalność dobroczynna jest tylko dawaniem. Aktywność społeczna nigdy nie jest jednostronnym wysiłkiem. Każdy otrzymuje z tego coś dla siebie, nawet jeśli są to głównie rzeczy niematerialne. Trzecim elementem jest prezentacja placówek, które potrzebują wsparcia osób z zewnątrz, i pokazanie korzyści, jakie przynosi ludzkie zaangażowanie – zachęca Paulina Szczygieł.

Kolejnym dużym wyzwaniem koła jest Festiwal Filmowy WATCH DOCS.

– Raz do roku przygotowujemy kilkudniowy festiwal, podczas którego wyświetlane są filmy dokumentalne poruszające tematykę godności i praw człowieka. Po nich widzowie biorą udział w dyskusjach prowadzących zazwyczaj do bardzo dynamicznej wymiany poglądów i osobistych refleksji – opowiada Aniela Śmiga. – Prawa człowieka są łamane na całym świecie. Najczęstszą przyczyną dyskryminacji jest odmienność religijna, poglądy polityczne, kolor skóry czy pochodzenie. Emitowane filmy mają uświadomić odbiorcom powagę problemu i konsekwencje. Nie trzeba daleko szukać, by przytoczyć jakiś przykład łamania praw człowieka – to wszystko ma miejsce blisko nas, czasem w naszym środowisku. Pozostawienie tego problemu bez odpowiedniego komentarza jest poważnym zaniedbaniem. Jako przyszli psychologowie i pedagodzy jesteśmy niejako wyczulone na te społeczne nieprawidłowości i choć nie jesteśmy w stanie w pełni naprawić rzeczywistości, która nas otacza, wierzymy, że zaczynając od siebie, możemy naświetlić poszczególne problemy i wzbudzić w ludziach pewnego rodzaju przemianę sumień czy systemu wartości – podsumowuje Agnieszka Reifland.

Pomysłowość i różnorodność studenckiej działalności nie znają granic. Ich początkiem są zainteresowania młodych ludzi, którzy wciąż poszukują prawdy i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Takim przykładem jest Koło Naukowe „Włącznik”, które dzięki dociekliwości swych członków stanowi solidne źródło wiedzy ze świata psychologii i pedagogiki wzbogacone praktyką.

Autorzy: Katarzyna Stołpiec
Fotografie: Anna Setnik