Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 10 (14). Red. Jerzy Sperka , Bożena Czwojdrak

TEOLOGIA. Ks. Damian Bednarski: Biskup Józef Gawlina jako opiekun Polaków na emigracji

FILOZOFIA. Andrzej J. Noras: Niedocenieni myśliciele – zapomniane historie filozofii

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2018. T. 18. Red. Grzegorz Błahut , Magdalena Szalbot (wersja elektroniczna)

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 24. Red. Jan Iwanek , Paweł Grzywna , Robert Radek (wersja elektroniczna)

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Narracje o Zagładzie” 2018, nr 4: Izraelskie narracje o Zagładzie. Red. naczelna Marta Tomczok , red. numeru Jagoda Budzik , Bartłomiej Krupa

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Romanica Silesiana” 2018, No 1 (13): Les littératures francophones d’aujourd’hui: l’universel du et au quotidien. Sous la rédaction de Ewelina Bere k , Joanna Warmuzińska-Rogóż (wersja elektroniczna)

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. ZWIERZĘ – JĘZYK – EMOCJE. Dyskursy i narracje. Red. Marzena Kubisz , Justyna Tymieniecka- Suchanek

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica” 2018. Vol. 15. Ed. Edyta Gryksa

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Jacek Warchala: Formy perswazji

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Zych. Red. Andrzej Charciarek , Ewa Kapela

STUDIA O KULTURZE. Karolina Kostyra: Wiosenna bujność traw. Obrazy przyrody w filmach o dorastaniu

PRAWO. Agnieszka Ziółkowska: Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2018. T. 1 (50): Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych. Red. naczelna Ewa S yrek , red. tomu Alina Budniak

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 27, nr 2/2018: Kobiety z niepełnosprawnością i wobec niepełnosprawności. Zagadnienia edukacji i socjalizacji. Red. Elżbieta Górnikowska-Zwolak

Zapowiedzi

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Język w prasie. Antologia. Red. Małgorzata Kita , Iwona Loewe

Prace naukowe

NAUKI POLITYCZNE. Paweł Sarna: „Odra” (1945–1950). Monografia czasopisma

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Gaweł Janik: Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego