Kronika UŚ

Wybrano przewodniczącego Rady Uniwersytetu Śląskiego

Piotr Uszok został wybrany na przewodniczącego pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uchwałę w tej sprawie Senat uczelni przyjął podczas posiedzenia, które odbyło się 26 marca 2019 roku. Przewodniczący Rady Uniwersytetu Śląskiego jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat nieprzerwanie pełnił funkcję prezydenta Katowic – od 1998 do 2014 roku. Wcześniej sprawował obowiązki radnego (od 1990 roku) oraz wiceprezydenta miasta (od 1994 roku). W latach 1999–2003 pełnił funkcję prezesa Związku Miast Polskich, a następnie prezesa zarządu Unii Metropolii Polskich (w latach 2003–2007). W 2003 roku został wybrany przez reprezentantów ogólnopolskich środowisk samorządowych na współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, funkcję tę pełnił do 2011 roku. Jako prezydent miasta Piotr Uszok zrealizował wiele projektów rozwojowych, m.in. kompleksową przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej miasta, Drogową Trasę Średnicową, obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, przebudowę centrum miasta oraz w znaczący sposób przyczynił się do powstania nowego dworca kolejowego w Katowicach. Dzięki współpracy z kolejnymi rektorami Uniwersytetu Śląskiego miasto Katowice wniosło swój wkład m.in. w budowę nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz w modernizację budynku rektoratu i przestrzeni przed rektoratem. W 2015 i 2016 roku Piotr Uszok pracował w spółce Carboautomatyka SA na stanowisku wiceprezesa. Pełni funkcję prezesa spółek Silesia Nova Sp. z o.o. (od 2016 roku) i Eko-Bryza Sp. z o.o. (od 2017 roku), jest członkiem Rady Nadzorczej Tramwaje Śląskie SA (od roku 2008 roku) oraz Rady Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA (od 2015 roku). Za działalność samorządową w 2005 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w roku 2009 – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2015 – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Wiesław Banyś uhonorowany jubileuszowym medalem KRUP

W uznaniu zasług dla rozwoju nauki i uniwersytetów polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, rektor uczelni w latach 2008–2016, został uhonorowany jubileuszowym medalem 30-lecia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Okolicznościowe odznaczenie przyznane przez przewodniczącego KRUP prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Nowaka zostało wręczone podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 26 marca 2019 roku. Prof. Wiesław Banyś odebrał medal z rąk JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka.

XI Chorzowski Festiwal Nauki

Wykłady, prezentacje, warsztaty, wycieczki naukowe oraz webinaria złożyły się na program 11. edycji Chorzowskiego Festiwalu Nauki, którego partnerem jest Uniwersytet Śląski. Mottem tegorocznej odsłony wydarzenia, które trwało od 1 do 5 kwietnia, stało się przekorne pytanie: Po co nam nobliści? Festiwal organizowany przez miasto Chorzów jest ciekawą formą edukacji kierowaną do wszystkich chętnych, niezależnie od wieku czy indywidualnych zainteresowań. Do współtworzenia festiwalowych wydarzeń zaproszone zostały śląskie uczelnie, instytucje promujące wiedzę z różnych dziedzin nauki oraz firmy, a na program chorzowskiego święta nauki złożyło się ponad 60 wydarzeń organizowanych w 16 lokalizacjach, w tym na terenie chorzowskiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia, warsztaty oraz pokazy przygotowali pracownicy oraz studenci śląskiej Alma Mater z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Nauk o Ziemi, a wykład inauguracyjny pt. Nobel i Dylan wygłosił prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego.

XVI Węgiel Film Festiwal

Węgiel Film Festiwal to wydarzenie organizowane przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ideą przedsięwzięcia jest prezentacja twórczości studentów szkół filmowych z różnych stron świata. Tegoroczna edycja odbywała 11 i 12 kwietnia. W programie wydarzenia znalazły się pokazy filmów fabularnych, dokumentalnych oraz animacji. Uczestnicy mogli również wziąć udział w warsztatach operatorskich (z efektów specjalnych w filmach dokumentalnych oraz dla kandydatów na kierunek realizacja obrazu filmowo- telewizyjnego i fotografia) oraz Masterclass – prowadzonych przez prof. zw. Krzysztofa Zanussiego. Podczas festiwalu młodzi twórcy mogli skonsultować swoje dotychczasowe projekty z wykładowcami WRiTV. Jury tegorocznej edycji – prof. zw. Krzysztof Zanussi, dr Rafał Banasiak, Andrzej Cichocki, Marcin Sauter – uhonorowało następujące filmy: Grand Prix zdobył film I’m staying, reż. Grigory Kolomiytsev; najlepsza reżyseria – Badylok, reż. i zdj. Karolina Kłapkowska; najlepsze zdjęcia – Bliscy, reż. Zofia Kowalewska, zdj. Tomasz Wierzbicki; najlepszy film polskojęzyczny Zwykle losy Zofii, reż. Dominika Gnatek, zdj. Mariusz Rychłowski; najlepsza animacja – Dear son Aagje Van Damme. Nagrodę publiczności zdobył film 1410, reż. Damian Kocur. Jury przyznało również wyróżnienia, otrzymały je filmy: Birthday night, reż. Omid Shams; So...bye, reż. Paulius Stankevicius, zdj. Lina Margaitytė; My cousin Tami, reż. Tomer Asayag.

XIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

4 marca i 8 kwietnia odbywał się XIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Instytut Chemii z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Konkurs składał się z dwóch części – pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna miała charakter eliminacji, finał natomiast polegał na wykonaniu zadania laboratoryjnego. W eliminacjach wzięło udział 229 uczennic i uczniów z 40 szkół średnich z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego. Do części finałowej zakwalifikowanych zostało 32 uczniów. Laureatem pierwszego miejsca została Łukasz Czapura, uczeń Śląskich Technicznych Zakładów Chemicznych w Katowicach, drugiego – Sebastian Macioszek, uczeń Śląskich Technicznych Zakładów Chemicznych w Katowicach, zaś trzeciego – Milena Malcharek, uczennica V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Laureaci i finaliści otrzymali nagrody, upominki i dyplomy ufundowane przez sponsorów: SYNTHOS SA (głównego sponsora konkursu), a także Krainę Książek, PTChem, ZNP i NSZZ Solidarność. Nagrodami specjalnymi wyróżniono również nauczycieli chemii: Barbarę Kuśkę ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach za wkład pracy w przygotowanie zwycięzcy konkursu oraz Wojciecha Przybylskiego z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie za szczególne osiągnięcia w przygotowaniu finalistek i finalistów konkursu.

Projekt dofinansowany w ramach PO WER

12 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy zarządem a Uniwersytetem Śląskim dotyczące wspólnych działań podejmowanych w ramach „Uniwersytetu Humanistów”. Z ramienia uczelni dokument podpisała prodziekan Wydziału Filologicznego dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch. Urząd Marszałkowski reprezentowali Izabela Domogała i Michał Woś. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Uniwersytet Śląski otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 mln zł na projekt pn. „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”. Jednostkami współpracującymi przy przedsięwzięciu, które będzie realizowane przez Wydział Filologiczny od 1 października 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku, są: Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Regionalny Instytut Kultury, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W ramach projektu zostanie stworzonych pięć mniejszych, specjalistycznych jednostek: Uniwersytet Polonistów, Uniwersytet Kulturoznawców, Uniwersytet Dialogu, Mobilny Uniwersytet Młodzieży, Uniwersytet Młodych Naukowców. Głównym celem przedsięwzięcia będzie rozwijanie kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

UŚ Alumni

Uniwersytet Śląski otrzymał dofinansowanie w wysokości 98 650 zł na realizację projektu pn. „UŚ Alumni – budowanie relacji z zagranicznymi absolwentami Uniwersytetu Śląskiego” w ramach programu International Alumni realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie strategii współpracy z obcokrajowcami, którzy ukończyli Uniwersytet Śląski. W ramach projektu powołany zostanie zespół ds. współpracy z zagranicznymi absolwentami, członkami grupy będą pracownicy różnych jednostek administracyjnych uczelni. Działania, których realizacja planowana jest od maja 2019 roku do października 2020 roku, obejmować będą m.in.: stworzenie, wdrożenie i promocję aplikacji mobilnej – narzędzia wspomagającego nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi absolwentami UŚ oraz organizację spotkań z absolwentami podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie w sierpniu 2020 roku. Koordynatorem przedsięwzięcia jest mgr Giga Gogosashvili.

Sukces w konkursie TANGO 3

Projekt naukowy, którego kierownikiem jest doktorant mgr inż. Andrzej Dzienia z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, został sklasyfikowany na najwyższej pozycji listy rankingowej wniosków o dofinansowanie badań w konkursie TANGO 3. W ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki ocenie poddawane były zgłoszenia mające na celu praktyczne wykorzystanie wyników badań podstawowych. Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu pn. „Rozwój ciśnieniowej metody wolnorodnikowej polimeryzacji N-winylopirrolidionu” pełnił dr hab. prof. UŚ Kamil Kamiński z Instytutu Fizyki UŚ. Wniosek przygotowany został przez pracowników Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Biura Współpracy z Gospodarką oraz spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US. Mgr inż. Andrzej Dzienia rozwijać będzie unikalną ciśnieniową metodę wolnorodnikowej polimeryzacji N-winylopirrolidionu. Dzięki niej możliwe stanie się otrzymywanie takich polimerów, które znajdą zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym do tworzenia nowych form leków. Opracowywana metoda pozwoli nie tylko lepiej kontrolować własności makromolekuł, lecz również umożliwi ograniczenie stosowania katalizatorów i rozpuszczalników organicznych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności procesu. Czyni to polimeryzację ciśnieniową znacznie bardziej efektywną i ekologiczną w porównaniu do procesów stosowanych obecnie w przemyśle.