Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Prof. dr. hab. Kazimierza Klimka


emerytowanego pracownika Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego,
wieloletniego Kierownika Katedry Rekonstrukcji
Środowiska Geograficznego,
geografa i geomorfologa,
niestrudzonego badacza zjawisk przyrodniczych,
autora licznych prac naukowych.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony i ceniony
nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń geomorfologów,
Człowiek wielkiego serca i umysłu, prawy i szlachetny,
oddany ludziom i sprawom uniwersytetu,
cieszący się autorytetem i szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Prof. dr. hab. Kazimierza Klimka


emerytowanego pracownika Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego,
kierownika Katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego
w latach 1992–2004,
geografa i geomorfologa,
wybitnego znawcy zagadnień z zakresu geomorfologii
fluwialnej, glacjalnej i paleogeografii czwartorzędu.

W Zmarłym tracimy Nauczyciela i Wychowawcę wielu
pokoleń geomorfologów, niestrudzonego badacza zjawisk
przyrodniczych,
człowieka o dobrym sercu, wielkim umyśle
i niewyczerpanych pokładach humoru.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

wyrazy szczerego współczucia składają Władze Dziekańskie,
koleżanki i koledzy z Katedry Rekonstrukcji Środowiska
Geograficznego
oraz cała społeczność akademicka
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego