Studencka Poradnia Prawna działająca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ udziela pomocy osobom i instytucjom

Pomagając, zdobywają doświadczenie

Od niesłusznie otrzymanych mandatów po skomplikowane sprawy spadkowe, od nieuwzględnionych reklamacji po wątpliwości przy tworzeniu testamentu – zakres spraw, z którymi mają do czynienia członkowie Studenckiej Poradni Prawnej, jest naprawdę szeroki, ale rozwiązywanie problemów, z jakimi przychodzą klienci, daje młodym adeptom prawa niejednokrotnie więcej niż praktyki w profesjonalnych kancelariach.

Alexander Juranek, przewodniczący Studenckiej Poradni Prawnej UŚ
Alexander Juranek, przewodniczący Studenckiej Poradni Prawnej UŚ

– Czasem bardzo trudno jest znaleźć dla siebie wartościowe doświadczenie zawodowe w okresie studiów – takie, które nie polegałyby jedynie na noszeniu dokumentów do sądu czy przygotowywaniu kawy. Nasza poradnia cieszy się zainteresowaniem wśród studentów, ponieważ tutaj każdy samodzielnie prowadzi daną sprawę i decyduje o podejmowanych krokach, choć podlegają one merytorycznej ocenie opiekuna naukowego – wyjaśnia Alexander Juranek, przewodniczący Studenckiej Poradni Prawnej UŚ.

Organizacja istniejąca od 2002 roku liczy obecnie prawie 100 członków zrzeszonych w sześciu sekcjach: prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa pracy, ochrony praw zwierząt oraz sekcji zamiejscowej w Chorzowie (na czele każdej z nich stoi powołany przez przewodniczącego koordynator). Z ramienia władz dziekańskich nadzór nad działalnością poradni sprawuje pełnomocnik dziekana ds. Poradni prof. dr hab. Jacek Górecki. Nabór uzupełniający odbywa się dwa razy w roku akademickim, a zasilić szeregi poradni za każdym razem chce aż kilkadziesiąt osób. Kandydaci muszą studiować przynajmniej na trzecim roku prawa.

– Rekrutujemy osoby na wysokim poziomie merytorycznym i interpersonalnym. Oczywiście znaczenie mają również oceny z całego toku studiów, bo dzięki nim wiemy, kto może się sprawdzić w danej sekcji – przekonuje Alexander, który sam na przełomie lat 2015 i 2016 został członkiem sekcji prawa cywilnego, potem jej koordynatorem, a jeszcze później otrzymał propozycję objęcia stanowiska przewodniczącego śląskiej poradni.

Do Studenckiej Poradni Prawnej mogą zgłosić się po pomoc zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje społeczne, z zastrzeżeniem, że nie stać ich na zasięgnięcie płatnej porady. Zasada niezamożności ma wyeliminować proceder darmowego wyłudzania porad prawnych przez podmioty, które z definicji powinny być gotowe na koszty obsługi prawnej, jak np. przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego, czy klient przedstawi swoją sprawę bezpośrednio w poradni, czy też za pośrednictwem poczty (najwięcej listów przychodzi z zakładów karnych), bardzo ważne, aby wcześniej dokładnie przemyśleć i sformułować problem prawny – zebrać wszystkie istotne fakty w sprawie oraz zastanowić się nad efektem, jaki chce się uzyskać – a także przygotować niezbędne dokumenty. Członkowie poradni muszą wymagać konkretności, aby w ramach swojego dyżuru pomóc jak największej liczbie osób. Pomocy szukają ludzie w każdym wieku, począwszy od tych, którzy dopiero osiągnęli pełnoletniość, aż po seniorów. Uniwersytecka poradnia zajmuje się sprawami z całej Polski i spoza niej, choć z oczywistych względów najwięcej zapytań kierują mieszkańcy województwa śląskiego.

– Spektrum naszego działania obejmuje wszystkie kategorie spraw. Na codziennych dyżurach najczęściej spotykamy się z przestępstwami niewielkiego rozmiaru, sprawami rozwodowymi czy w zakresie decyzji organu emerytalno-rentowego, ale sprawy kierowane do nas listownie z reguły wymagają głębszej analizy. Przeważają sprawy cywilne i dlatego ta sekcja jest najliczniejsza – mówi Alexander Juranek.

Czas na analizę zagadnienia przedstawionego przez klienta to 21–28 dni, jednak często zdarza się, że już po 14 dniach można uzyskać poradę. Co istotne, podczas kontaktu klienta z poradnią bardzo ważną rolę odgrywa zasada lojalności. Obie strony wzajemnie szanują swoje wysiłki, pracownicy poradni zobowiązują się do tajemnicy, a klienci – nie przemilczać nawet tych faktów, które, choć stawiałyby ich w złym świetle, mogłyby mieć kluczowe znaczenie dla prowadzonej sprawy.

– Zasada lojalności jako fundamentalna z punktu widzenia działalności śląskiej poradni obowiązuje niemal od początku, dzięki m.in. jej założycielowi i byłemu rektorowi UŚ prof. zw. dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi, specjaliście z zakresu prawa umów i prawa prywatnego międzynarodowego – zaznacza Alexander.

Mimo że członkom Studenckiej Poradni Prawnej nie brakuje spraw, to z całą stanowczością Alexander zachęca każdego borykającego się z problemem prawnym do skonsultowania go z przedstawicielami poradni.

– Wiele osób w dalszym ciągu ma opory, by omówić sprawę z prawnikiem z uwagi m.in. na możliwe ukryte koszty czy często niewielkie zaangażowanie pełnomocnika w tzw. urzędówki. U nas zasada lojalności i zaangażowania ma charakter zasadniczy – przekonuje przewodniczący poradni.

Studencka Poradnia Prawna WPiA UŚ
www.spp.us.edu.pl
ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice
sekretariat (p. 39), punkt przyjęć (p. 45)
tel.: 32 359 14 22

Autorzy: Tomasz Płosa
Fotografie: Tomasz Płosa