25 października na deptaku pod Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach odbyła się 16. edycja Święta Drzewa

Samo sadzenie drzew nie wystarczy

Święto Drzewa to inicjatywa mająca na celu podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska. Programowi realizowanemu od 2003 roku przez Stowarzyszenie Ekologiczno- -Kulturalne Klub Gaja towarzyszy akcja sadzenia drzew. W kampanię od wielu lat angażuje się Uniwersytet Śląski. W tym roku do organizacji wydarzenia włączyła się również Ambasada USA w Polsce, która ufundowała posadzone przed CINiB-ą drzewa i krzewy.

Święto Drzewa 2018 przed Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach
Święto Drzewa 2018 przed Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach

3 jarzęby pospolite i 72 krzewy kaliny koralowej posadzili na skwerze przed Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach uczestnicy tegorocznych obchodów Święta Drzewa. Na deptaku zazielenił się także wielki, dziesięciometrowy liść, rozłożony przez dzieci i młodzież z katowickich szkół. W ten sposób organizatorzy akcji chcieli przypomnieć, że każdy liść pochłania dwutlenek węgla, a sadzenie drzew jest jednym z najprostszych sposobów zapobiegania zmianom klimatu. Uczestnikom wydarzenia rozdawano także kolorowe liście z recyklingu z hasłami „Sadź drzewa. Chroń klimat” oraz zachęcano do zapoznania się z poradnikiem ekologicznego stylu życia znajdującym się na stronie: www.chronklimat.pl.

Od 2003 roku członkowie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja z Jackiem Brożkiem na czele co roku przeprowadzają wiele inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony środowiska. W tym roku jednym z pomysłów na uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości było zasadzenie 100 drzew na terenie całego kraju.

– Samo sadzenie drzew nie wystarczy – powiedział Jacek Brożek. – Bardzo zależy nam na edukacji młodych ludzi, aby uczyć ich, co każdy z nas może zrobić dla ochrony środowiska.

Wiedza na ten temat jest bardzo istotna, gdyż należy pamiętać, że nie wszystkie drzewa nadają się do sadzenia w miastach. Trzeba wiedzieć, które odmiany drzew można sadzić, aby przyniosły jak największy pożytek nie tylko ludziom, ale również zwierzętom; drzewa liściaste czy iglaste, a także te, które najlepiej oczyszczają powietrze, gdyż nie wszystkie rośliny dadzą sobie radę ze smogiem. Potrzebna jest też wiedza, z jaką glebą mamy do czynienia, zaś drzewa sadzone przy drogach muszą być odporne na substancje chemiczne, które sypiemy na drogi w zimie. Ważne jest również sadzenie krzewów, które są domem zapylaczy, dlatego powinniśmy o nich pamiętać, stawiając specjalne budki dla tych owadów.

Warto podkreślić, że Święto Drzewa to nie tylko akcja sadzenia drzew, ale całoroczny program edukacji ekologicznej obejmujący m.in. takie działania, jak zakładanie przyszkolnych ogrodów i parków, oznaczanie drzew pomnikowych, poszukiwanie drzew – świadków historii, zbieranie nasion drzew, akcje zbierania makulatury, prowadzenie lekcji tematycznych, wycieczki i zajęcia w terenie, przedstawienia i happeningi, konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie. W ramach dotychczasowych akcji posadzono dotąd 848860 drzew w całej Polsce!

Oprócz młodych ludzi – uczniów i nauczycieli z katowickich szkół, którzy przybyli z kolorowymi transparentami z hasłami zachęcającymi do ochrony klimatu i sadzenia drzew – w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Miasta Katowic i dyplomatów, m.in. B. Bix Aliu, konsul generalny USA w Krakowie, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska UMK Barbara Lampart, kanclerz UŚ dr Agnieszka Skołucka, dyrektor Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ dr hab. Agnieszka Babczyńska, która objęła kierownictwo nad kampanią „Nie żądlę – zapylam”, a także Jurand Irlik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, który towarzyszy inicjatywom Klubu Gaja od samych początków istnienia stowarzyszenia.

Autorzy: Katarzyna Stołpiec
Fotografie: Tomasz Płosa