Kronika UŚ

IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Od 19 do 21 października na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ odbywało się IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki. Celem spotkania była wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat neurodydaktyki ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznych zastosowań. Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień związanych z biologią mózgu, neurodydaktyką, memetyką, neurolingwistyką, psychologią, pedagogiką oraz dydaktyką ewolucyjną. Uczestnicy poruszali kwestie m.in. znaczenia i rzeczywistej roli neurobiologii w edukacji, neuroseksualności człowieka, biologicznych podstaw oceniania, a także komunikacji w aspekcie neurolobiologicznym. Organizatorem sympozjum była Pracownia Dydaktyki Biologii WBiOŚ UŚ.

Prof. John Maxwell Coetzee doktorem honoris causa UŚ

Prof. John Maxwell Coetzee otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość odbyła się 23 października w auli na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Prof. John Maxwell Coetzee to jeden z najwybitniejszych pisarzy współczesnych, zdobywca literackiej Nagrody Nobla (2003), dwukrotny laureat Nagrody Bookera (1983, 1999) oraz innych prestiżowych nagród literackich, laureat najwyższego odznaczenia w Republice Południowej Afryki, profesor literatury, honorowy członek centrum badawczego swojego imienia na Uniwersytecie w Adelajdzie, ceniony literaturoznawca oraz tłumacz. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa poprzedziły dwa wydarzenia: poświęcone jego twórczości sympozjum literaturoznawcze, które odbyło się 17 października na Wydziale Filologicznym w Katowicach, oraz spotkanie autorskie, które miało miejsce 22 października na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu.

Inauguracja programu „Uniwersytet Najlepszych”

24 października w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się inauguracja programu „Uniwersytet Najlepszych”. Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych mieszkańców Katowic, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pokazanie im bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w stolicy województwa śląskiego. Jego uczestnicy pod opieką i przy wsparciu tutora – pracownika naukowego uczelni podejmą próbę rozpoznania swoich zainteresowań i predyspozycji oraz wyznaczą ścieżkę rozwoju osobistego i naukowego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie oraz ich tutorzy, a także prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. Organizatorami projektu są Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Urząd Miasta Katowice, a współorganizatorami Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz Pałac Młodzieży w Katowicach.

Gala Sportu Akademickiego 2018

25 października w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się Gala Sportu Akademickiego, czyli ogólnopolskie podsumowanie sezonu 2017/2018 w rywalizacji sportowej studentów. Organizatorem tegorocznej edycji był Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia i nagrody wręczali rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prezes AZS prof. dr hab. Alojzy Nowak. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało 26 medalistów, wybitni trenerzy oraz kilkanaście szkół wyższych, które osiągnęły najlepsze wyniki podczas cyklu Akademickich Mistrzostw Polski 2017/2018. Ponadto wybrani oraz uhonorowani zostali najlepszy zawodnik i najlepszy trener 50-lecia. Specjalne wyróżnienia otrzymali tegoroczni organizatorzy Akademickich Mistrzostw Świata w Polsce – AZS AWF Biała Podlaska, który gościł najlepszych ciężarowców, oraz AZS Politechniki Łódzkiej organizujący AMŚ w unihokeju i cheerleadingu. Z kolei wyróżnienia za organizację Akademickich Mistrzostw Polski wręczono AZS Katowice (za organizację AMP w biegach przełajowych, kolarstwie górskim i wspinaczce sportowej), AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (za organizację AMP w szachach) i AZS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (za organizację AMP w trójboju siłowym, jeździectwie, aerobiku sportowym i snowboardzie). Wręczono również Nagrody im. Eugeniusza Piaseckiego dla wyróżniających się nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów pracujących w szkołach wyższych i jednostkach organizacyjnych AZS. W tym roku wyróżnienia trafiły do Piotra Nowaka z Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodzono także młodych działaczy, którzy wyróżnili się pracowitością i przebojowością. Nagrody im. Eugeniusza Pietrasika otrzymali Magdalena Bryk z AZS Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Agata Szajt z AZS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Paulina Urbanek z AZS Politechniki Łódzkiej, Krzysztof Pszczółka z AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Jakub Czaban z AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z kolei nagrodą Zielonego Pióra „Akademickiego Przeglądu Sportowego” uhonorowana została Katarzyna Nowak. Wyróżniono ponadto osoby szczególnie angażujące się w projekt Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS dla osób niepełnosprawnych oraz działaczy zaangażowanych w promocję AZS w mediach. Uniwersytet Śląski uhonorowany został za zajęcie 12. miejsca podczas Akademickich Mistrzostw Polski 2017/2018, a rektor uczelni odebrał podziękowanie za działalność na rzecz rozwoju sportu akademickiego.

50-lecie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia działalności. Książnica powstała w 1968 roku z połączenia Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, a jej pierwsza siedziba mieściła się w budynku przy ul. Szkolnej 9. Ówczesna sieć biblioteczna składała się z książnicy głównej oraz pięciu bibliotek zakładowych. Obecnie łączy zasoby Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (wspólnej jednostki dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego), Biblioteki Niemieckiej, American Corner oraz Biblioteki w Cieszynie. Działalnością uniwersyteckiej książnicy od 2004 roku kieruje prof. dr hab. Dariusz Pawelec, który od momentu powstania CINiB-y w 2012 roku pełni jednocześnie funkcję jej dyrektora. Obchody jubileuszu 50- -lecia rozpoczęły się 30 października w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Podczas uroczystości rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk wyróżnił grupę bibliotekarzy odznaczeniami za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego. Wręczony został również Medal w Dowód Uznania przyznany Bibliotece UŚ przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

 

30 października w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego zamykające obchody jubileuszu 50-lecia uczelni. Uroczystość, która była okazją do podsumowania obchodów jubileuszu, otworzyło wystąpienie rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Podczas posiedzenia odznaczeniami państwowymi, medalami oraz odznakami uhonorowani zostali pracownicy uczelni oraz osoby zasłużone dla jej rozwoju. W ramach uroczystości – dla upamiętnienia obchodów jubileuszu – zakopano specjalnie na tę okazję zaprojektowaną kapsułę czasu. W tubie znalazły się m.in. jubileuszowe publikacje, nagrania filmowe, numer „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” oraz okolicznościowy medal przyznawany osobom lub instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i kreowania wizerunku uczelni. Kapsuła czasu została umieszczona w centralnej części uniwersyteckiego kampusu, w pobliżu rektoratu.

SPiN Day 2018

10 listopada przypada Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju – coroczne święto obchodzone przez państwa członkowskie ONZ. W tym samym dniu obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki, a w jego ramach, ogłoszony przez Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN zrzeszające polskie centra i muzea nauki dzień aktywności naukowej – SpiN Day. Uniwersytet Śląski, będąc członkiem Porozumienia SPiN, włączył się w organizację wydarzeń naukowych w tym dniu w Polsce i na świecie. 10 listopada w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbył się cykl wykładów otwartych. Prelekcje wygłosili znani naukowcy i popularyzatorzy nauki: prof. dr hab. Marek Stankiewicz – dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. zw. dr hab. Marek Zrałek z Uniwersytetu Śląskiego oraz kierownik Stacji Naukowej PAU w Katowicach, prof. zw. dr hab. Maciej Sablik – kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych, dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, mgr inż. Łukasz Mucha z Pracowni Biocybernetyki Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii. Gościem SPiN Day był również redaktor Wiktor Niedzicki, popularyzator nauki, autor programów telewizyjnych, m.in. „Laboratorium”, „Fizyka w kuchni” i innych.

Jubileusz 50-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Śląskim

16 listopada uczelniana organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego obchodziła jubileusz 50-lecia działalności na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego towarzyszy śląskiej uczelni od rozpoczęcia pierwszego roku akademickiego. 30 października 1968 roku odbyło się posiedzenie Rady Zakładowej inaugurujące działalność organizacji, której członkowie należeli wcześniej do ZNP w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. Jubileusz stał się okazją do refleksji nad czasem minionym, prezentacji historii i dokonań ZNP, a także podziękowania osobom, które przez lata tworzyły struktury organizacyjne oraz działały na rzecz związku i całej społeczności akademickiej. Uroczystość otworzyło wystąpienie prezes Anety Trojanowskiej, w programie przewidziano prelekcje dr. Piotra Wierzbickiego pt. „Nauczyciele i ZNP o Niepodległą oraz związki z Józefem Piłsudskim i kontekst śląski”, dr. Błażeja Mądrzyckiego zatytułowaną „50 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”, jak również wręczenie odznaczeń związkowych i okolicznościowych dyplomów. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Rak.