Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Turystyka historyczna T. 1. Red. Zbigniew Hojka , Krzysztof Nowak

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska: Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

Europa XX–XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów. Red. Marcela Gruszczyk , Lech Krzyżanowski , Miłosz Skrzypk

TEOLOGIA. Dawid Ledwoń: Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studia egzegetyczno-teologiczne

„Ecumeny and Law” 2016. Vol. 4: Religious Freedom Today. Ed. Andrzej Pastwa

FILOZOFIA. Andrzej Kiepas: Filozofia techniki w dobie nowych mediów

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 18. Red. Jan Iwanek , Robert Radek

Paweł Grzywna: Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce i polityce społecznej. Wprowadzenie do dyskusji

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Aleksandra Zasępa: Od surrealizmu do poezji symbolu. Tendencje artystyczne w twórczości poetyckiej Janusza Stycznia

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Andrzej Rabsztyn: L’hybridité du roman français à la première personne (1789–1820)

„Wortfolge. Szyk słów” 2017, nr 1. Red. Robert Rduch

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 26. Red. Jadwiga Gracla

FILOLOGIA KLASYCZNA. Szkice o antyku. T. 3: Hermeneutyka wina. Red. Anna Kucz , Patrycja Matusiak

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Alicja Bronder : Rzeczywistość od rzeczy. Serial paradokumentalny w świetle genologii lingwistycznej

„Język Artystyczny”. T. 16: Nowy (?) Kanon (?). Wokół Nagrody Literackiej „Nike”. Red. Artur Rejter

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Marcin Zabawa : English semantic loans, loan translations and loan renditians in informal Polish of computer users

Grażyna Kiliańska-Przybyło: The Anatomy of Intercultural Encounters. A Sociolinguistic Cross-Cultural Study

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Semantyka przestrzeni miejskich w aspekcie relacji interpersonalnych. Cz. 1: Czynniki konfliktotwórcze / Семантика городских пространств в условиях межсубъектных взаимодействий. Ч. 1: Конфликтогенные обстоятельства. Red. Piotr Cze rwiński , Maciej Walczak

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1 (19): W kręgu badań językoznawczych. Red. Marcin Maciołek , Maria Czempka-Wewióra

Marcin Maciołek: U źródeł słów

STUDIA O KULTURZE. Joga w kontekstach kulturowych 2. Red. Anna Gomóła , Kamila Gęsikowska

SZTUKA I DYDAKTYKA. Alicja Głutkowska-Polniak: Dizajn w kontekście estetyki. Jego początki, przeobrażenia i konotacje

Małgorzata Zalewska-Bujak: Nauczyciel w polu szkolnym. W świetle nauczycielskich narracji oraz z teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu

 

PEDAGOGIKA. Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić? Red. Maria Dudzikowa , Stanisław Juszczyk

Maciej Bernasiewicz , Monika Noszczyk-Bernasiewicz: Family Life and Crime. Contemporary Research and Essays

NAUKI O ZIEMI. Mariusz Grabiec: Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu. W świetle badań metodami radarowymi

Podręczniki i skrypty

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5. Red. Katarzyna Tałuć

Zapowiedzi

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Wojciech Świątkiewicz , Andrzej Górny, Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz: Religiousness and Lifestyles. A Sociological Study of Slovakian Families

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Visions, Correspondences, Translations. Eds. Katarzyna Gadomska , Joanna Warmuzińska-Rogóż , Agnieszka Loska , Anna Swoboda

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 7: Miłość. Red. Agnieszka Woźniakowska , Sonia Caputa

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Ekonomia literatury. 5: Ekonomia literatury. Antologia. Red. Mikołaj Ratajczak , Paweł Tomczok

Magdalena Piotrowska-Grot: W głąb. Szkic o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia

Władysław Sebyła. Lektury. Red. Joanna Kisiel , Elżbieta Wróbel

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/ tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filozoficzne i kulturoznawcze. T. 1. Red. Józef Zarek , Katarzyna Majdzik

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Oblicza męskości/ Faces of Masculinity. Red. Ewa Bogdanowska-Jakubowska

STUDIA O KULTURZE. Filmowe pejzaże Europy. Red. Barbara Kita , Magdalena Kempna-Pieniążek

Ciało – muzyka – performans. Red. Jacek Mikołajczyk , Maria Popczyk

Magdalena Figzał: Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym

Ewa Dąbek-Derda: Sześcian zaklęty w kuli

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2. Red. Krystyna Doktorowicz

PRAWO. Kodeks wyborczy. Komentarz. T. 1: Komentarz do art. 1–151. Red. Artur Biłgorajski

Michał Barański: Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych