Kronika UŚ

Seminarium Conradowskie

12 czerwca na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbyło się Seminarium Conradowskie, którego celem było uczczenie 150. rocznicy urodzin Josepha Conrada Korzeniowskiego (1887–1924), wielkiego pisarza polskiego piszącego w języku angielskim. Seminarium pn. „Interpretacje opowiadań Josepha Conrada” zorganizował Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. zw. dr hab. Stefan Zabierowski, prof. dr hab. Ewa Borkowska i mgr Sławomir Konkol, mgr Justyna Jajszczok, dr hab. Jacek Mydla, dr David Schäffler, Daniel Vogel i dr Maciej Nowak. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów dotyczących życia i twórczości Josepha Conrada ze szczególnym uwzględnieniem opowiadań.

Jubileusz 70. urodzin prof. Henryka Fontańskiego

21 czerwca w auli im. Kazimierza Polańskiego na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbył się jubileusz 70. urodzin prof. zw. dr. hab. Henryka Fontańskiego. Podczas spotkania zaprezentowano tom dedykowany jubilatowi pt. Świat za tekstem. Prof. Henryk Fontański jest kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół językoznawstwa wschodniosłowiańskiego oraz konfrontatywnego, składni języka rosyjskiego w konfrontacji z językiem polskim, teorii składni oraz opisu gramatycznego współczesnego języka Łemków. Został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Gala Mistrzów 2017

28 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta Gala Mistrzów, podczas której zostali uhonorowani studenci UŚ – medaliści akademickich mistrzostw Polski – oraz ich trenerzy. Wśród wyróżnionych znaleźli się medaliści indywidualni oraz drużynowi z takich dyscyplin, jak wspinaczka, pływanie, narciarstwo, ergometr wioślarski, judo, biegi przełajowe, kolarstwo, lekka atletyka, trójbój siłowy.

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. Wojciechowi Popiołkowi

30 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej dedykowanej prof. zw. dr. hab. Wojciechowi Popiołkowi, jednemu z czołowych autorytetów w dziedzinie prawa spółek oraz prawa prywatnego międzynarodowego, specjalizującemu się w międzynarodowym prawie handlowym oraz międzynarodowym arbitrażu, kierownikowi Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, członkowi Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, delegatowi Polski do UNIDROIT (International Institute for the for the Unification of Private Law), członkowi Rady Zarządzającej, przewodniczącemu Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach. Prof. Wojciech Popiołek jest lub był członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych: Komisji Prawa Morskiego PAN w Gdańsku (1999–2005), Komitetu Nauk Prawnych PAN Oddziału w Katowicach (od 2000 roku), Komitetu Nauk Prawnych PAN (2007–2010), Association Henri Capitant (od 1996 roku), Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (od 2005 roku), Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenia Arbitrów Polskich (od 2001 roku) oraz Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (od 2001 roku). Od wielu lat bierze udział w pracach legislacyjnych. Był zapraszany do udziału w pracach nad prawem spółek handlowych, ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem bankowym, ustawą o łączeniu banków oraz nad regulacjami dotyczącymi międzynarodowego obrotu handlowego. Ma duże zasługi dla funkcjonowania i rozwoju sądownictwa polubownego zarówno jako uczony, jak i arbiter. W spotkaniu uczestniczyli współpracownicy, przyjaciele oraz wychowankowie profesora. Władze Uniwersytetu Śląskiego reprezentował prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

II edycja konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Celem konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ” było wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego pracowników, którzy przez swoje działania w znaczącym stopniu przyczyniają się do umiędzynarodowienia uczelni oraz jego promocji za granicą. Laureatkami tegorocznej edycji konkursu zostały: dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska z Wydziału Prawa i Administracji (w kategorii samodzielny pracownik naukowy) oraz dr Agnieszka Tambor z Wydziału Filologicznego (w kategorii młodszy pracownik naukowy). Zgodnie z regulaminem konkursu tytuł lidera umiędzynarodowienia otrzymuje nauczyciel akademicki, który przyczynił się do wzrostu mobilności studentów i nauczycieli akademickich, uczestniczył w międzynarodowej współpracy edukacyjnej i badawczej oraz przyczynił się do promocji marki UŚ na arenie międzynarodowej.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”

Od 6 do 8 lipca w Muzeum Śląskim w Katowicach odbywała się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities” współorganizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz Muzeum Śląskie w Katowicach. Konferencja skierowana była do wszystkich tych, którym bliska jest humanistyka zaangażowana: teoretyków i antropologów kultury, filozofów, filologów, literaturoznawców, myślicieli politycznych i teoretyków sztuki. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była współorganizowana przez Uniwersytet Śląski i Muzeum Śląskie pierwsza w Polsce przekrojowa wystawa Brachy L. Ettinger pt. Eurydyka – Pieta, której wernisaż miał miejsce 7 lipca w Muzeum Śląskim. Na ekspozycji prezentowane były prace z ostatnich trzech dekad twórczości artystki nawiązujące do motywu straty i miłości w kontekście okrucieństw wojny i pamięci o tragedii Holocaustu.

Zakończenie pierwszej edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej

16 lipca w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji miało miejsce uroczyste zakończenie I edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej. Absolwentom certyfikaty wręczył prodziekan ds. studiów niestacjonarnych kierunków prawo i przedsiębiorczość dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior. Po uroczystości odbył się wykład prof. Li Guoqing z Northeastern University w Shenyang zatytułowany „Confucianism and Chinese Legal Culture”. Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej to międzynarodowy projekt Wydziału Prawa i Administracji UŚ realizowany we współpracy z dwoma renomowanymi chińskimi uniwersytetami: Beijing Foreign Studies University oraz Northeastern University w Shenyang.

XXVII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Od 1 do 28 sierpnia w Cieszynie odbywała się XXVII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej, której organizatorem była Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej celem jest doskonalenie znajomości języka polskiego zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami studentów. Dzięki licznym zajęciom uczestnicy letniej szkoły mieli szansę sprawdzenia i ulepszenia swojej wiedzy językowej w praktyczny sposób. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział około 200 obcokrajowców z ponad 30 krajów z całego świata. Uczestnicy letniej szkoły mogli zapoznać się z polskimi tradycjami i zwyczajami, zwiedzić Polskę i nawiązać nowe przyjaźnie. Specjalnie dla studentów letniej szkoły przygotowano wiele atrakcyjnych spotkań oraz ciekawych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, takich jak koncerty, wieczory poezji, studencki spektakl teatralny i turniej tłumaczy. Uczestnicy mieli okazję poznać najwybitniejszych specjalistów z różnych dziedzin – wykładowców, badaczy, artystów, polityków, dziennikarzy, którzy zaprezentowali polską naukę w ciekawy i nieszablonowy sposób. Punktem kulminacyjnym tradycyjnie było Międzynarodowe Dyktando z Języka Polskiego, w czasie którego uczestnicy walczyli o tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego i bezpłatny udział w kolejnej edycji letniej szkoły. Tego samego dnia po południu w centrum Cieszyna studenci zaprezentowali swoje kraje podczas Wieczoru Narodów.

XXX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Od 26 sierpnia do 3 września odbywał się XXX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, największa w regionie studencka impreza folklorystyczno-kulturalna, której gospodarzem jest Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. W tegorocznej edycji udział wzięły zespoły z Algierii, Serbii, Niemiec, Irlandii, Słowacji, Turcji, Włoch, Sycylii, Republiki Zielonego Przylądka, Zimbabwe i Polski. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prezentująca historię Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, a także wystawiony w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie spektakl muzyczno- taneczny pt. Obertaniec oberwaniec w wykonaniu Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” UŚ.

Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe

„Osobliwości Świata Fizyki”, „Biorobotyka”, „Spotkania z nauką” oraz „Niesamowita historia ludzkości” to cztery cykle wykładów i zajęć przygotowanych w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego, imprezy odbywającej się przez cały wrzesień na kilku wydziałach UŚ. Adresatami projektu popularyzującego naukę są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W programie wydarzenia znalazły się prezentacje związane z działaniem robotów, funkcjonowaniem ludzkiego ciała czy prawami fizyki oraz eksperymenty naukowe, a także prelekcje dotyczące między innymi zjawiska elektromagnetyzmu, pracy ludzkich mięśni i wspólnej przyszłości ludzi i robotów. Zajęcia oraz wykłady poprowadzili naukowcy reprezentujący: Pracownię Dydaktyczną Fizyki UŚ, grupę Unibot, Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ.

Prof. Halina Widła laureatką FIPLV International Award

Prof. zw. dr hab. Halina Widła została wyróżniona prestiżową nagrodą FIPLV International Award jednogłośnie przyznaną przez World Council oraz FIPLV Executive Committee za znaczące osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w zakresie nauczania/uczenia się języków obcych. Prof. Halina Widła jest kierownikiem Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego (zwłaszcza glottodydaktyki). Jest również inicjatorką i organizatorką konferencji naukowych poruszających wielorakie aspekty współczesnych teorii i praktyk nauczania języków obcych. Od wielu lat prowadzi ponadto działania mające na celu promocję języków i kultur romańskich w regionie, aktywnie współpracując zarówno ze środowiskiem szkolnym, jak i z przedstawicielami ambasad, a także innych międzynarodowych instytucji gospodarczych oraz kulturalno- oświatowych.