Nekrologi

 


Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
doc. dr. Remigiusza Więckowskiego


wieloletniego prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
emerytowanego pracownika naukowego
Wydziału Nauk o Ziemi.
W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek
wielkiego serca i umysłu,
prawy i szlachetny.
Będzie nam Go bardzo brakowało.
Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
wyrażamy głębokie współczucie,
łącząc się w żalu i bólu,

prezes Rady Uczelnianej oraz członkowie
Związku Nauczycielstwa Polskiego
na Uniwersytecie Śląskim

 

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Jana Aksamita


długoletniego pracownika Instytutu Fizyki
im. Augusta Chełkowskiego
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego,
oddanego sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym
oraz Współpracownikom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
doc. dr. Henryka Gąsiora


emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego
Uniwersytetu Śląskiego,
organizatora i Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii
w latach 1976–1981, dyrektora Instytutu Pedagogiki
oraz kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej.

W naszej pamięci pozostanie
jako ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń studentów pedagogiki,
cieszący się szacunkiem i uznaniem, oddany sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
doc. dr. Remigiusza Więckowskiego


emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
kierownika Zakładu Zdjęć Geologicznych,
Katedry Kartowania Geologicznego
oraz Katedry Geologii Podstawowej.

W naszej pamięci pozostanie
jako ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń geologów,
cieszący się szacunkiem i uznaniem, oddany sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Barbary Respondek


emerytowanego pracownika Uniwersytetu Śląskiego,
długoletniego i cenionego pracownika
Działu Administracyjno-Gospodarczego Rektoratu,
Osoby serdecznej i życzliwej, powszechnie lubianej i szanowanej,
służącej pomocą i dobrą radą, oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach