Już po raz trzeci wyłoniono praktykodawcę roku województwa śląskiego i nagrodzono podmioty, które organizują praktyki i staże o wysokim standardzie oraz walorach edukacyjnych

Bardziej ryzykanci czy bardziej mentorzy?

Konkurs „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego” jest organizowany od 2014 roku. Jego celem jest wyłanianie, nagradzanie i promowanie firm oraz instytucji z województwa śląskiego, które troszczą się o jakość organizacji praktyk i staży. To wydarzenie innowacyjne i unikatowe w skali kraju. Chociaż co roku powstają liczne rankingi wyłaniające najlepszych pracodawców, wciąż brakuje informacji o firmach, które oferują wartościowe praktyki.

Uczestnicy konkursu „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016”
Uczestnicy konkursu „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016”

Pracodawcy poszukują osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które sprawiają, że mogą pracować na rzecz budowania pozycji firmy, inwestują również w osoby już ukształtowane. Praktykodawcy natomiast przyjmują pod swe skrzydła osoby, które nie tylko nie posiadają szerokiej wiedzy, rozwiniętych umiejętności i doświadczenia, ale też nierzadko nie wiedzą, czy chcą podjąć pracę na danym stanowisku i czy się do niej nadają. Praktykodawcy przypominają zatem mentorów, którzy pomagają młodym ludziom w efektywnym wejściu na rynek pracy, nie mając pewności, czy poświęcony czas i koszty zwrócą się firmie kiedykolwiek. Bycie najlepszym praktykodawcą to niełatwe zadanie, dlatego tym przyjemniej jest nagradzać te podmioty, które wyróżniają się na tle innych firm i instytucji organizujących praktyki i staże w województwie śląskim.

Do konkursu zgłoszono łącznie 41 firm i instytucji z województwa śląskiego. Zgłoszeń dokonywali zarówno studenci i absolwenci uczelni wyższych, jak i praktykanci i pracownicy firm. Następnie uczestnicy konkursu wypełniali ankiety na temat prowadzonych przez siebie praktyk i staży, a ich ocena doprowadziła do utworzenia rankingu najlepszych praktykodawców. Dalsza ocena odbywała się dwutorowo: pięciu praktykodawców, którzy zajęli najwyższe miejsca w rankingu, zostało poddanych ocenie kapituły konkursu, a piętnastu wzięło udział w plebiscycie organizowanym we współpracy z „Dziennikiem Zachodnim”. W skład kapituły konkursu wchodzili najznamienitsi przedstawiciele środowisk gospodarczych w regionie: rektorzy śląskich uczelni, prezesi organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze, przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Nagrodę główną i tytuł honorowy Praktykodawcy Roku Województwa Śląskiego 2016
otrzymała firma z branży motoryzacyjnej – Electropoli Poland sp. z o.o. Statuetkę odebrała
Monika Szylar, kierownik Działu Personalnego w Electropoli Poland
Nagrodę główną i tytuł honorowy Praktykodawcy Roku Województwa Śląskiego 2016 otrzymała firma z branży motoryzacyjnej – Electropoli Poland sp. z o.o. Statuetkę odebrała Monika Szylar, kierownik Działu Personalnego w Electropoli Poland

23 lutego odbyła się uroczysta gala konkursu, podczas której ogłoszono wyniki i nagrodzono zwycięzców. Nagrodę kapituły konkursu w kategorii firma przyznano Future Processing Sp. z o.o. z Gliwic, natomiast nagrodę kapituły konkursu w kategorii instytucja publiczna przyznano Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu. Trzecie wyróżnienie w plebiscycie otrzymała firma Adient Seating Poland Sp. z o.o., drugie – NGA HR Katowice, a pierwsze – firma TextPartner Sp. j. Nagrodę główną i tytuł honorowy Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016 otrzymała firma z branży motoryzacyjnej – Electropoli Poland Sp. z o.o.

– Dla nas to szczególnie wyróżnienie, docenienie sześciu lat programu stażowego, docenienie opiekunów pracujących ze stażystami i kilkudziesięciu osób, które uczestniczyły w programie – podkreślała Monika Szylar, kierownik działu personalnego z Electropoli Poland.

Gratulujemy i wierzymy, że najlepsi praktykodawcy będą wyznaczać standardy funkcjonowania innym firmom.

Autorzy: Katarzyna Anuszkiewicz
Fotografie: Grzegorz Adamek