Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami. Red. Mariusz Markiewicz , Dariusz Rolnik , Filip Wolański

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. Vol. 36. Red. Dariusz Kubok

SOCJOLOGIA. Łukasz Trembaczowski: Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców

NAUKI POLITYCZNE. Mieczysław Stolarczyk: Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992–2015

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga. Red. Bożena Szałasta-Rogowska

Komizm i tragizm w literaturze romantyzmu. Red. Oskar Kalarus , Marek Piechota , Marta Kalarus

Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 6. Red. Marek Piechota , Janusz Ryba , Maria Janoszka

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Forum Lingwistyczne” 2016, nr 3. Red. nacz. Magdalena Pastuchowa . Red. naukowi tomu Ewa Biła s-Pleszak , Katarzyna Sujkowska-Sobisz , Jacek Warchala

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Michał Hrabia: Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par „jechać / jeździć” (sur la base des formes du présent)

„Neophilologica” 2016. Vol. 28: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes. Sous la rédaction de Wiesław Banyś en coopération avec Katarzyna Kwapisz-Osadnik et Fabrice Marsac

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Krystyna Jarząbek: Słownik mowy ciała Polaków

Przestrzenie przekładu. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik , Oksana Małysa

STUDIA O KULTURZE. Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska , Emilia Wieczorkow ska

PRAWO. „Z Dziejów Prawa”. T. 9 (17). Red. Marian Mikołajczyk , Wojciech Organiściak

PEDAGOGIKA. „International Journal of Research in E-learning” 2015. Vol. 1 (1). Ed. in Chief Eugenia Smyrnova-Trybulska , Eds. of Thematic Issue Nataliia Morze , Jozef Malach , Tatiana Noskova , Antonio dos Reis , Eugenia Smyrnova-Trybulska

NAUKI O ZIEMI. Sławomir Sitek: Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Mirosława Sobczyńska-Szczepańska: Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

„Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 8 (12). Red. Jerzy Sperka , Bożena Czwojdrak

Dariusz Rolnik: Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721– 1793) ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 35. Red. Dariusz Kubok , Tomasz Kubalica

ETNOLOGIA. Agnieszka Pieńczak : Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). Polski atlas etnograficzny i Atlas der deutschen Volkskunde w perspektywie porównawczej

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7. Red. Tomasz Nawrocki

NAUKI POLITYCZNE. Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Analiza interdyscyplinarna. T 1. Red. T. Iwanek

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Piotr Gorliński-Kucik: TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja Na boku. Pisarze teoretykami literatury?... T. 4. Red. Józef Olejniczak , Anna Szawerna-Dyrszka

Filip Mazurkiewicz: W stronę nieoczywistości. Teksty różne „Narracje o Zagładzie” 2016, nr 2. Red. naczelna Marta Tomczok

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura”. 2016. Nr 33, 2/2016: dźwięki/pauzy/cisze. Red. nacz. Wojciech K a l a g a

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/ tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Ewa Sławkowa: Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 2

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Relecturas y Nuevos Horizontes en los Estudios Hispanicos. T. 4: Linguistica y didactica de la lengua espanola. Red. Joanna Wilk-Racięska , Cecylia Tatoj , Agnieszka Szyndler

Various Dimensions of Contrastive Studies. Eds. Bożena Cetnarowska , Marcin Kaczok , Marcin Zabawa

Magdalena Bartłomiejsczyk: Face threats in interpreting. A pragmatic study of plenary debates in the European Parliament

„Theory and Practice of Second Language Acquisition”. 2016. Vol. 2 (2). Eds. Danuta Gabryś-Barker , Adam Wojtaszek

Aleksandra Kalaga : Nomina Agentis in the language of Shakespearean drama

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Karolina Jędrych: Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieści Marii Krüger

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 2 (18): VI Światowy Kongres Polonistów. Red. Bożena Szałasta-Rogowska

STUDIA O KULTURZE. Teatrologia na rozdrożach. Red. Adriana Świątek , Piotr Tenczyk

PRAWO. New Challenges for International Organizations. Ed. Joanna Nowakowska-Małusecka

Anna Lichosik: Informacje poufne w spółce publicznej

Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt. Red. Tomasz Pietrzykowski , Agnieszka Bielska-Brodziak , Karolina Gil , Marek Suska

PEDAGOGIKA. Anna Studenska: Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby. Red. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

„International Journal of Research in E-learning” 2015. Vol. 1 (2). Ed. in Chief Eugenia Smyrnova-Trybulska , Eds. of Thematic Issue Nataliia Morze , Jozef Malach , Tatiana Noskova , Piet Kommers , Eugenia Smyrnova-Trybulska

NAUKI O ZIEMI. Marta Chmielewska: Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic