Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. hab. prof. UŚ Andrzeja Szewca

emerytowanego pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego,
prodziekana Wydziału Techniki w latach 1981–1982,
dyrektora Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej w latach 1985–1992,
wieloletniego kierownika Zakładu Komputeryzacji Zarządzania na Wydziale Techniki,
a następnie Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach,
cenionego specjalisty z zakresu ochrony własności intelektualnej,
danych osobowych i informacji niejawnych, informacji naukowo-technicznej,
informacji publicznej oraz systemów informacji przestrzennej.

Utraciliśmy cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcę wielu pokoleń kadr naukowych,
oddanego ludziom i sprawom uczelni,
służącego pomocą i dobrym słowem,
cieszącego się szacunkiem i uznaniem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym, Przyjaciołom i Uczniom Zmarłego,
których ta śmierć dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają, łącząc się w bólu i smutku,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr Małgorzaty Twardoń

długoletniego i cenionego pracownika
Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby życzliwej, służącej pomocą i dobrą radą,
oddanej sprawom Uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr Małgorzaty Twardoń


romanistki, długoletniego pracownika
Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki,
adiunkta w Zakładzie Glottodydaktyki
i Kształcenia na Odległość,
cenionego naukowca, znakomitego dydaktyka,

Szlachetnej Osoby, nieocenionej Koleżanki,
wspaniałego Człowieka, pełnego życzliwości i dobroci,
otwartego na problemy innych,
służącego pomocą i dobrym słowem.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy serdecznego współczucia i żalu

składają

Dziekan Wydziału Filologicznego,
Dyrekcja, Pracownicy oraz Studenci
Instytutu Języków Romańskich
i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego