Kronika UŚ

Prof. Janusz Janeczek wybrany przewodniczącym Rady NCN

15 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki w kadencji 2016–2018, podczas którego wybrano nowego przewodniczącego. Został nim prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, geolog, specjalista w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogii pyłów atmosferycznych i pegmatytów, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego, rektor UŚ w latach 2002−2008, a w kadencji 2005–2008 wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Prof. Janusz Janeczek zasiada w Radzie NCN od początku jej istnienia, przewodniczył też Komisji Odwoławczej. Nowy przewodniczący powołał komisje Rady. Pracom Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) będzie przewodniczyć prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych – prof. dr hab. Ewa Łokas, zaś Komisji Nauk o Życiu (K-3) – prof. dr hab. Krzysztof Nowak.

XXV Laury Umiejętności i Kompetencji

5 stycznia w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji – nagród, którymi honorowane są wybitne osobowości życia publicznego wnoszące nieoceniony wkład w rozwój kraju i jego wizerunek w świecie oraz firmy, instytucje i organizacje, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich. Wśród laureatów znalazły się osoby związane z Uniwersytetem Śląskim: pełnomocnik rektora ds. Archiwum Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Antoni Barciak, który otrzymał Złoty Laur w kategorii kultura, dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Czesław Martysz, który został wyróżniony Platynowym Laurem „Pro Publico Bono”, ks. arcybiskup dr Wiktor Skworc, metropolita katowicki i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, który został uhonorowany Diamentowym Laurem, a także prof. dr hab. Ewa Chojecka, prof. em., była kierownik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, wyróżniona Platynowym Laurem „Kultura i Media”. Organizatorem uroczystości była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Prof. Wiesław Banyś ekspertem Komisji Le Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES)

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, od 2015 roku członek zarządu European University Association, został powołany przez Le Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) na eksperta komisji ewaluacyjnej wyznaczonej do procesu ewaluacji skonsolidowanego Uniwersytetu w Strasburgu (UNISTRA). Le Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) jest francuskim organem odpowiedzialnym za prowadzenie kompleksowej oceny działalności naukowej i instytucjonalnej jednostek szkolnictwa wyższego oraz instytucji badawczych i badawczo-naukowych. W roku akademickim 2016/2017 Komisja HCERES planuje przeprowadzenie ewaluacji siedmiu wybranych jednostek naukowych, w tym między innymi ewaluację Uniwersytetu w Strasburgu wraz z instytucjami z nim zrzeszonymi: l’Université de Haute-Alsace (UHA), l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSAS), la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS), l’Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES) et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS).

X wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

13 stycznia w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbył się X wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Wydarzenie zostało ustanowione przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w 2008 roku dla uczczenia osoby i dzieła prof. Andrzeja Lasoty – doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego oraz członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. W ramach cyklicznych spotkań do wygłoszenia wykładu zapraszani są uczeni o niepodważalnych osiągnięciach w zakresie teorii lub zastosowań nauk ścisłych. W programie tegorocznej edycji przewidziano wystąpienie dyrektora Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa przy Politechnice Wrocławskiej prof. dr. hab. Aleksandra Werona pt. „Matematyczne modele dynamiki procesów molekularnych w żywych komórkach biologicznych”. Po wykładzie odbył się koncert muzyki włoskiej. Całość poprzedziła promocja książki pt. Mathematics like Poetry. Andrzej Lasota 1932–2006, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego i poświęcona została prof. Andrzejowi Lasocie. Zawiera przedruki artykułów oraz wywiadów z profesorem, a także wspomnienia rodziny, przyjaciół, współpracowników i studentów. Spotkanie otworzyła prezentacja dr. hab. prof. UŚ Henryka Gackiego poświęcona prof. Lasocie.

Noc Biologów 2017

Warsztaty, pokazy i prezentacje, wykłady, zajęcia w laboratoriach, wystawy, quizy i konkursy – to wszystko złożyło się na program szóstej edycji Nocy Biologów, która odbyła się 13 stycznia. W ogólnopolskiej akcji co roku udział biorą uniwersyteckie wydziały przyrodnicze z całej Polski, w tym także Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Na uczestników katowickiej edycji wydarzenia czekało blisko 70 spotkań z nauką w różnorodnej formie, a noc upływająca pod znakiem biologii była nie tylko okazją do odwiedzenia nowoczesnych laboratoriów i zapoznania się z tematyką badawczą realizowaną przez naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, ale również do wysłuchania ciekawych prelekcji i aktywnego uczestnictwa w pokazach oraz w zajęciach warsztatowych. Hasłem przewodnim tegorocznej Nocy Biologów w Katowicach było „Życie na krawędzi”. Wydarzenie zostało zainaugurowane wykładem prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka zatytułowanym „Zwierzę na końcu języka”. Gościem tegorocznej edycji był m.in. dr Tomasz Rożek, który opowiedział uczestnikom o kometach.

Wystawa i sesja naukowa „Karol IV: cesarz i król czeski”

18 stycznia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się wystawa jubileuszowa „Karol IV: cesarz i król czeski” połączona z okolicznościową sesją naukową, a także projekcją popularnego czeskiego minimusicalu pt. Noc na Karlsztejnie. Na spotkaniu można było wysłuchać prelekcji: „Karol IV Luksemburski i jego rodzina” (prof. dr hab. Anna Paner z Uniwersytetu Gdańskiego), „Kazimierz Wielki wobec Luksemburgów i Andegawenów” (dr Andrzej Marzec z Uniwersytetu Jagiellońskiego), „Karol IV i późnośredniowieczny ideał panującego” (doc. dr hab. Robert Antonin z Uniwersytetu Ostrawskiego). W sesji udział wzięli również pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. W swoim wystąpieniu prof. zw. dr hab. Idzi Panic przybliżył uczestnikom dzieje Bolesława cieszyńskiego w wyprawie Karola IV po koronę cesarską, natomiast dr hab. Dariusz Tkaczewski omówił temat „700 lat nauki w Pradze – Uniwersytet Karola”. Organizatorami wydarzenia były: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach i Czeskie Centrum w Warszawie oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ i Instytut Historii UŚ.

Jubileusz 70. urodzin prof. Bożeny Tokarzowej

19 stycznia w auli im. Kazimierza Polańskiego na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbył się wieczór jubileuszowy z okazji 70. urodzin prof. zw. dr hab. Bożeny Tokarzowej, historyk i teoretyk literatury, tłumaczki, badaczki dwudziestowiecznej poezji polskiej i słoweńskiej, prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ (1993–1996), kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ (od 1992), redaktorki naczelnej czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”, autorki takich publikacji, jak Poetyka Nowej Fali; Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego; Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym; Wzorzec, podobieństwo, przypominanie (Ze studiów nad przekładem artystycznym). W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wystąpienie Adrianny Baluszyńskiej (Akademia Muzyczna w Katowicach). Podczas uroczystości zaprezentowany został także tom dedykowany jubilatce pt. Komunikacja międzykulturowa. Przekład. Komparatystyka. Teoria i historia literatury.

Prof. Ryszard Koziołek laureatem nagrody im. Kazimierza Wyki

Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek został laureatem prestiżowej Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbyła się 19 stycznia w sali obrad Rady Miasta Urzędu Miasta Krakowa.