1 i 2 grudnia 2016 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się konferencja naukowa „Wyróżniaj się lub zgiń”. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej

Efektywna komunikacja marketingowa

Konferencja zorganizowana została przez dr Emilię Kałuzińską z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej wraz z jej podopiecznymi z Koła Naukowego „Komunikator”. Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń teoretyków i praktyków komunikacji promocyjnej, poszarzanie tego typu wiedzy wśród pracowników Instytutu, a także umożliwienie studentom spotkania ze specjalistami z dziedziny marketingu. Zgodnie z ideą łączenia nauki z biznesem, która stanowi jeden z priorytetów Uniwersytetu Śląskiego, konferencję współorganizowało Śląskie Towarzystwo Marketingowe reprezentowane przez prezesa Tomasza Sobisza.

Dr Emilia Kałuzińska i Tomasz Sobisz, prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego
Dr Emilia Kałuzińska i Tomasz Sobisz, prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego

Konferencję otworzyła dyrektor Instytutu Języka Polskiego ds. dydaktycznych oraz kierownik kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa dr Ewa Biłas-Pleszak. Obydwa dni konferencji rozpoczynały się od paneli mistrzowskich, w których wystąpili: prof. Henryk Mruk, dr hab. Piotr Lewiński, dr Anna Miotk, dr Marcin Gębarowski oraz Marcin Maj. W konferencji wzięli udział goście m.in. z Łodzi, Poznania, Wrocławia, a także przedstawiciele Uniwersytetu Narodowego Akademii Ostrogskiej z Ukrainy, którzy przekazali Instytutowi fantastyczną nowinę – Koło Naukowe „Komunikator” po raz trzeci znalazło się wśród laureatów Festiwalu Reklamy organizowanego przez Akademię Ostrogską. Każdy z dni konferencyjnych wieńczyły warsztaty dla studentów prowadzone przez doświadczonych praktyków.

Pierwszym wystąpieniem była prelekcja prof. Henryka Mruka, który opowiedział o warunkach skutecznej komunikacji marketingowej. Gość specjalny z Uniwersytetu w Poznaniu wskazał m.in. na konieczność harmonijnego działania organizacji i uwzględnienia w komunikacji konkretnego segmentu klientów, przedstawił także zastosowanie ekonomii behawioralnej w działaniach marketingowych, opatrując wystąpienie bogatą egzemplifikacją. Podstępne, pasożytnicze zachowania marketingowe omówił natomiast dr Marcin Gębarowski z Politechniki Rzeszowskiej, który skoncentrował się na tematyce podkradania wizerunku sponsora wydarzenia sportowego. Mistrzowski panel pierwszego dnia zamknęła dr Anna Miotk – prezes firmy PBI (Polskie Badania Internetu). Prelegentka wskazała, jaką wiedzę o odbiorcach działań promocyjnych możemy uzyskać dzięki internetowi, przybliżyła nam m.in. pojęcia, takie jak big data czy growth hacker marketing, a także przedstawiła sposoby wykorzystywania internetu jako mierzalnego źródła informacji. Interesującym wystąpieniom przysłuchiwali się licznie przybyli studenci komunikacji promocyjnej i kryzysowej.

W panelach eksperckich usłyszeliśmy o narzędziach i strategiach komunikacji marketingowej na rynku MSP (dr Przemysław Rusiecki z GWSH w Katowicach oraz dr Agnieszka Wierzbicka i Magdalena Ratalewska z Uniwersytetu Łódzkiego), a także o komunikacji marketingowej w obszarze digital (Artur Sawicki z Politechniki Częstochowskiej). Dr Inez Okulska z Poznania przedstawiła natomiast zastosowanie robotyki w komunikacji promocyjnej. O innowacyjnych formach promocji w przestrzeni zewnętrznej opowiedziała Anna Kurzak z Politechniki Częstochowskiej, zaś o roli performence’u w kampaniach wyborczych dr Oksana Prasyuk z Akademii Ostrogskiej. Pierwszy z dni konferencyjnych zwieńczyły warsztaty poświęcone roli badań marketingowych w procesie budowania wizerunki marki, które poprowadziła Mira Fronczek – prezes firmy BCMM.

Drugi dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie Marcina Maja – prezesa OS3, który opowiadał o roli emocji w dotarciu do konsumenta. Jego zdaniem efektywna komunikacja marketingowa musi wykorzystywać wiedzę na temat budowy ludzkiego mózgu. Marcin Maj wyjaśnił również, co kryje się za hasłami III rewolucja przemysłowa i sharing economy, a także przyglądał się najlepszym i najbardziej efektywnym kampaniom reklamowym w Polsce i na świecie. Dr hab. Piotr Lewiński z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił z kolei najczęściej łamane tematy tabu w reklamie szokującej. Wystąpieniu towarzyszyła niezwykle bogata ilustracja materiałowa. O tym, jak sprzedać książkę, opowiedziała Sonia Draga – założycielka i prezeska jednego z największych wydawnictw w Polsce, nagrodzona tytułem Wydawca Roku 2012 przyznawanym przez „Magazyn Literacki Książki” za niezawodny „nos wydawniczy”.

Panel ekspercki otworzyło wystąpienie dr Anny Łach z Uniwersytetu Wrocławskiego, która omówiła zabiegi popularyzujące naukę w „Newsweeku”. PR-u w branży muzycznej dotyczyło z kolei wystąpienie Joanny Śmietanki. O działalności marketingowej uczelni wyższych opowiedziała Natalia Parfeniuk z Akademii Ostrogskiej. W panelu studenckim wystąpiły dwie prelegentki: Inna Vasiuk z Akademii Ostrogskiej, która omówiła wykorzystanie przez uczelnie wyższe mediów społecznościowych, a także Magdalena Wójcik – studentka komunikacji promocyjnej i kryzysowej i członkini Koła „Komunikator”, która skupiła się na filmie modowym w procesie budowania wizerunku marki. Panel ten poprowadzili zaangażowani w organizację konferencji członkowie Koła „Komunikator” – Joanna Blondzik i Szymon Witczak. Konferencję zamknęły warsztaty Adama Latochy, kierownika Działu Marketingu w JM Elektronic, poświęcone sprawnej realizacji krótkich form filmowych.

Autorzy: Emilia Kałuzińska
Fotografie: Amanda Caban