Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty:

Dr Monika Glosowitz Wydział Filologiczny

Dr Tomasz Gruszczyk Wydział Filologiczny

Dr Edyta Gryksa Wydział Filologiczny

Dr Adam Knapik Wydział Filologiczny

Dr Magdalena Piotrowska-Grot Wydział Filologiczny

Dr Dariusz Pawelec Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Dr Mariusz Kanturski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Mateusz Zeifert Wydział Prawa i Administracji

Dr Dagna Kocur Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Anna Kołodziej-Zaleska Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Grzegorz Machnik Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Habilitacje:

Dr hab. Karsten Dahlmanns Wydział Filologiczny

Dr hab. Iliana Genew-Puhalewa Wydział Filologiczny

Dr hab. Mariusz Jochemczyk Wydział Filologiczny

Dr hab. Tatiana Kwiatkowska Wydział Filologiczny

Dr hab. Miłosz Piotrowiak Wydział Filologiczny

Dr hab. Krystyna Warchał Wydział Filologiczny

Dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek Wydział Filologiczny

Dr hab. Magdalena Popczyk Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dr hab. Martyna A. Rzętała Wydział Nauk o Ziemi

Dr hab. Artur Szymczyk Wydział Nauk o Ziemi

Dr hab. Anna Stawarska-Rippel Wydział Prawa i Administracji

Dr hab. Łukasz Machura Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr hab. Żaneta Wojnarowska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Profesury:

Prof. dr hab. Mirosława Bukowska Wydział Nauk o Ziemi