30 listopada w auli K. Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się uroczystość ręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2015/2016

Życie z pasją

Podczas uroczystości odbyło się również oficjalne ogłoszenie wyników czwartej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją” oraz uhonorowanie Absolwenta Honorowego UŚ. Głosowanie odbywało na stronie internetowej „Gazety Wyborczej”. O tytuł „Absolwenta z Pasją” roku 2016 ubiegali się: Anna Bagniewska, Gabriela Bazan, Aleksandra Janduła-Jendrzok, Radosław Matysek, Patrycja Mucha, Barbara Rosiek, Lucyna Smykowska-Karaś oraz Maciej Stanek.

Gabriela Bazan, absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym, zwyciężczynią czwartej edycji
plebiscytu „Absolwent z Pasją” Uniwersytetu Śląskiego
Gabriela Bazan, absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym, zwyciężczynią czwartej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją” Uniwersytetu Śląskiego

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz rektorskich uczelni, dziekani wydziałów, kanclerz UŚ oraz rodziny i przyjaciele osób wyróżnionych. Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli również prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miejscowości, z których pochodzą wyróżnieni absolwenci. Wystąpienie okolicznościowe wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który następnie w asyście władz dziekańskich, dyrektorów jednostek oraz przedstawicieli władz samorządowych wręczył najlepszym absolwentom dyplomy.

Kolejnym punktem programu było rozstrzygniecie plebiscytu na „Absolwenta z Pasją Roku 2016”. Plebiscyt ma na celu promocję osiągnięć i niezwykłych pasji absolwentów wszystkich roczników od początku istnienia uczelni. Tytuł „Absolwenta z Pasją” jest wyróżnieniem przyznawanym za zainteresowania, którym osoba nagrodzona oddaje się z pełnym zaangażowaniem, za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie. Od stycznia 2016 roku komisja plebiscytowa wyłaniała poszczególnych Absolwentów Miesiąca, spośród których w wyniku głosowania na stronie internetowej „Gazety Wyborczej”, wybrany został Absolwent Roku.

Laureatką trzeciego miejsca została Anna Bagniewska, absolwentka pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych. Dwukrotnie otrzymała stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia w nauce za lata 2013/2014 oraz 2014/2015. Po ukończeniu studiów na kierunku praca socjalna podjęła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Przez dwa lata pracowała jako wolontariuszka w katowickim hospicjum im. Jana Pawła II. Po ukończeniu studiów na kierunku praca socjalna podjęła pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie. Obecnie jest koordynatorką nowo powstałego, działającego przy Ośrodku, Klubu Seniora. Nie przestaje się dokształcać, a w centrum jej zainteresowań znajduje się praca z osobami starszymi.

Laureatem drugiego miejsca został Maciej Stanek, absolwent chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Jego pasją jest przede wszystkim pomaganie ludziom, w czym świetnie się realizuje w obecnej pracy dyrektora Biura Poselskiego Dariusza Starzyckiego, a także w działalności społecznej członka Prezydium Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie oraz członka dwóch stowarzyszeń: Jaworzno Moje Miasto oraz Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie. Na swoim koncie ma także osiągnięcia artystyczne. W 2010 roku uczestniczył w nagraniu płyty Razem WTZ i przyjaciele wraz z osobami niepełnosprawnymi. W 2012 roku nagrał i wydał płytę Hymn Hospicjum dla Hospicjum Homo-Homini (autor tekstu i muzyki). W latach 2010–2015 był wolontariuszem medycznym w Hospicjum Homo-Homini. Od 10 września 2013 roku jest członkiem Stowarzyszenia Hospicjum.

Zwycięzcą czwartej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją” Uniwersytetu Śląskiego została Gabriela Bazan, absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym. Jej największymi pasjami są fotografia i film. Z tego powodu zdecydowała się na studia licencjackie i magisterskie na kierunku kulturoznawstwo o specjalności filmoznawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła również policealną szkołę fotograficzną „Fotoedukacja”. W styczniu 2015 roku uzyskała tytuł fotografa, a w czerwcu 2015 roku – fototechnika. Fotografie Gabrieli Bazan były pokazywane na licznych wystawach, zostały również opublikowane na okładkach i w artykule na łamach śląskiego magazynu „Style” (luty i październik 2012 roku), a także na stronie włoskiego magazynu „Vogue”, w dziale dla młodych artystów „Photo Vogue”.

Podczas uroczystości uhonorowano również Absolwenta Honorowego Uniwersytetu Śląskiego – Jacka Jędrzejowskiego, absolwenta fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, prezesa spółki i3D, która 10 lat temu była pierwszą firmą działającą na rynku wirtualnej rzeczywistości. Projekty realizowane przez i3D wielokrotnie zyskiwały uznanie w Polsce i zagranicą. Nominowany był w 2011 roku przez firmę doradczą Ernst & Young do tytułu Przedsiębiorca Roku. Magazyn „Brief” w lutym 2012 roku docenił jego zaangażowanie w tworzenie i3D, plasując go na 7. miejscu rankingu „50 najbardziej kreatywnych w biznesie”. Za innowacyjną działalność Jacek Jędrzejowski otrzymał w 2013 roku nagrodę prezydenta miasta Gliwice „Gliwicki Lew”.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Szymala