Feniks 2016 dla ks. prof. zw. dr. hab. Jerzego Szymika z Wydziału Teologicznego UŚ

W hołdzie Benedyktowi XVI

Po raz 22. odbyły się w Warszawie Targi Wydawców Katolickich. 7 kwietnia w uroczystym otwarciu, które miało miejsce w Sali Kryształowej na Zamku Królewskim, uczestniczyli m.in.: kardynał Tarcisio Bertone, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, ordynariusz warszawsko-praski arcybiskup Henryk Hoser, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski biskup Artur Miziński. Podczas inauguracji minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński odznaczył dyrektora targów i prezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ks. Romana Szpakowskiego SDB medalem Zasłużony dla Kultury „Gloria Artis”.

Uroczysta gala w bazylice NSJ na warszawskiej Pradze. Feniksa 2016 odbierają ks. prof. Jerzy Szymik i ks. Adam Kiedrzyn. Na
zdjęciu (od lewej): ks. prof. Jerzy Szymik, kardynał Gerhard L. Müller, prof. Krzysztof Narecki i ks. Adam Kiedrzyn
Uroczysta gala w bazylice NSJ na warszawskiej Pradze. Feniksa 2016 odbierają ks. prof. Jerzy Szymik i ks. Adam Kiedrzyn. Na zdjęciu (od lewej): ks. prof. Jerzy Szymik, kardynał Gerhard L. Müller, prof. Krzysztof Narecki i ks. Adam Kiedrzyn

Tradycją targów jest nagradzanie i wyróżnianie wybitnych wydawców i autorów. Statuetka Feniksa – prestiżowa nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich – po raz pierwszy została przyznana w 1999 roku. Podczas inauguracyjnego spotkania na Zamku Królewskim ogłoszono listę tegorocznych laureatów. W kategorii „nauki kościelne” Feniksa przyznano Theologii Benedicta (tom I–III) autorstwa ks. prof. Jerzego Szymika, wydanej przez Księgarnię św. Jacka. To – jak napisali w uzasadnieniu jurorzy – „dzieło zmierzające do prezentacji i opisania teologii w ujęciu zaproponowanym i realizowanym przez papieża Benedykta XVI. Jednocześnie trzytomowe, głęboko intelektualne studium, którego autor utrzymuje metodologiczną, strukturalną i treściową równowagę w badawczym procesie próby poznania tego, co przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Fundament do rozwoju theologii benedicta w polskiej wspólnocie katolickiej”.

Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Szymik jest kapłanem archidiecezji katowickiej, profesorem nauk teologicznych, teologiem i poetą. Od 2005 roku związany jest z Zakładem Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, jest także członkiem watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury, teologii J. Ratzingera / Benedykta XVI. Jest autorem ponad 50 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych.

9 kwietnia w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono laureatom statuetki i dyplomy. Ks. prof. Jerzy Szymik i prezes zarządu Księgarni św. Jacka ks. Adam Kiedrzyn odebrali nagrody z rąk prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Gerharda L. Müllera oraz przewodniczącego kapituły Nagrody Feniks 2016 dr. hab. prof. KUL Krzysztofa Nareckiego.

Dziękując, ks. prof. Jerzy Szymik przyznał, że Theologia Benedicta jest niezwykłym dziełem w jego życiu: – Pisałem ją przez dziesięć lat i tylko w domu rodzinnym, nigdzie indziej i zawsze żelowym długopisem.

Nie dziwiły więc podziękowania skierowane do najbliższych: mamy i siostry, a także redaktorek książek. Kończąc, laureat powiedział:

– Ale nade wszystko dziękuję kardynałowi Ratzingerowi i papieżowi Benedyktowi XVI… Cieszę się ogromnie z wyróżnienia, choć przyznam, że książkę tę pisałem przede wszystkim dla siebie. Chciałem po prostu pochodzić do najlepszej szkoły teologicznej, jaka w tej chwili istnieje w katolickim świecie. Benedykt XVI to najbardziej przenikliwy diagnostyk naszej epoki i na pewno najlepszy jej teolog.

Prezes zarządu Księgarni św. Jacka ks. Adam Kiedrzyn, gratulując autorowi, skromnie spointował:

– Dziękuję księdzu Jerzemu za to, że jest wierny Księgarni św. Jacka. Ważne, że pisze, mówi, a my wydajemy.

Laureat Feniksa spotkał się z czytelnikami 9 kwietnia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego, gdzie przez wiele godzin podpisywał swoje dzieło, Theologię Benedicta.

Podczas trwających cztery dni targów odbyło się szereg debat, spotkań autorskich, dyskusji z udziałem redaktorów naczelnych pism katolickich, towarzyszyły im liczne wystawy, m.in. ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, pokazy filmowe i koncerty. Czytelnicy mogli także uczestniczyć w praktycznych warsztatach tematycznych.

Na targach pojawiło się około 180 wystawców z Polski i zagranicy, zaprezentowano blisko 10 tysięcy najciekawszych tytułów.

Tegoroczna edycja przypadająca w roku 1050. rocznicy chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży była znakomitym forum wymiany myśli i doświadczeń dla przedstawicieli środowiska wydawców.

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Mariusz Knap/materiały TWK