Nekrolog


Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. zw. dr. hab. Zygmunta Hejnowicza


prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w latach 1974–1975,
organizatora i kierownika Katedry Biofizyki i Biologii Komórki w latach 1974–2002,
wybitnego uczonego, specjalisty w zakresie biologii eksperymentalnej, anatomii rozwojowej i biofizyki roślin, autora licznych dzieł naukowych,
członka krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki znakomicie łączył funkcje Uczonego i Pedagoga – wychowawcy licznej kadry naukowej, dla której pozostanie niedoścignionym wzorem i Mistrzem.

Utraciliśmy znamienitego uczonego i nauczyciela akademickiego, który wytyczał nowe kierunki badawcze oraz inspirował innych.

W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu, mądry i szlachetny, znakomity organizator, wspaniały Przyjaciel.

Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora
wyrazy współczucia i żalu

składają, łącząc się w bólu i smutku,

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach