Sukces unikatowego projektu na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

II edycja Szkoły Prawa USA

Jak już informowaliśmy w numerze marcowym „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” [numer jest dostępny na stronie: http://gazeta. us.edu.pl/node/282033], na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego dzięki inicjatywie i zaangażowaniu dr hab. prof. UŚ Rafała Blicharza oraz dr hab. prof. UŚ Ewy Rott-Pietrzyk realizowany jest unikatowy projekt, tj. Szkoła Prawa USA, w ramach którego wykłady i interaktywne zajęcia dotyczące systemu prawnego Stanów Zjednoczonych przeprowadzają na WPiA wykładowcy z tego kraju. W związku z olbrzymim zainteresowaniem pierwszą edycją tego przedsięwzięcia organizatorzy projektu przygotowali drugą edycję. Wkrótce rusza nabór na rok akademicki 2016/2017.

Uczestnicy III zjazdu Szkoły Prawa USA podczas wykładu prof. Daniela J. Steinbocka (Harold A. Anderson Professor of Law
and Values at the University of Toledo College of Law)
Uczestnicy III zjazdu Szkoły Prawa USA podczas wykładu prof. Daniela J. Steinbocka (Harold A. Anderson Professor of Law and Values at the University of Toledo College of Law)

Projekt ten został utworzony we współpracy z trzema renomowanymi amerykańskimi wydziałami prawa: The Loyola University New Orleans College of Law, The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law oraz The University of Toledo College of Law. Podstawą współpracy wszystkich uniwersytetów w zakresie projektu były kontakty nawiązane podczas corocznego spotkania przedstawicieli wydziałów prawa w ramach Stowarzyszenia Europejskich Wydziałów Prawa (European Law Faculty Association – ELFA) w Strasburgu w marcu 2014 roku przez prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ dr hab. prof. UŚ Rafała Blicharza oraz pełnomocnika dziekana WPiA ds. współpracy międzynarodowej dr hab. prof. UŚ Ewy Rott-Pietrzyk z przedstawicielem wydziałów prawa z USA, prof. Patrickiem Huggiem (z Loyola University, New Orleans), który zaproponował poszerzenie współpracy o prof. Agnieszkę McPeak (z University of Toledo). Profesorowie Hugg i McPeak wzięli następnie udział w programie realizowanym na WPiA UŚ wspólnie z uniwersytetami europejskimi, tzn. Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP)* w ramach tygodniowej sesji organizowanej w Katowicach w styczniu 2015 roku. Ich pobyt na Uniwersytecie Śląskim, w tym zwłaszcza kontakt ze studentami, kadrą naukową Wydziału, przesądziły o ich zainteresowaniu dalszą współpracą z WPiA UŚ. Trzeci uniwersytet z Arkansas dołączył do nas za sprawą kontaktów dr. Jacka Zrałka, który współpracował na tym uniwersytecie z prof. Sarah Jenkins. Wymienieni profesorowie z USA zostali następnie koordynatorami projektu ze strony amerykańskiej. Bez ich zaangażowania i wsparcia powstanie wspólnego projektu nie byłoby możliwe. Ze strony polskiej koordynatorem projektu jest dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk, a dyrektorem administracyjnym Tomasz Chabrzyk, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Osobami odpowiedzialnymi za projekt są nadto: dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz i dr Jacek Zrałek, który obecnie przebywa w ramach współpracy polsko-amerykańskiej na rocznym stażu w The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law.

Szkoła Prawa USA rozpoczęła swoją działalność od uroczystej inauguracji 17 października 2015 roku. Jako pierwszy zajęcia przeprowadził prof. Robert Garda z Loyola University. Jego zajęcia z amerykańskiego prawa umów cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony studentów, którzy bardzo sobie cenili jego otwartość i bezpośredniość. Do końca pierwszej edycji zostały trzy zjazdy weekendowe. W lipcu po ostatnim spotkaniu z prof. Leonhardem Chunlinem z Loyola University New Orleans College of Law odbędzie się uroczyste zakończenie pierwszej edycji Szkoły Prawa USA wraz z wręczeniem certyfikatów uczestnikom.

Mając na uwadze zainteresowanie kolejną edycją Szkoły Prawa Amerykańskiego, na Wydziale Prawa i Administracji podjęto decyzję o kontynuacji projektu. Organizatorzy mają nadzieję, że spotka się ona z równie entuzjastycznym przyjęciem uczestników jak pierwsza edycja. Warto przypomnieć, że projekt jest adresowany do szerokiego kręgu słuchaczy, tj. studentów i praktyków kierunków takich, jak prawo, administracja, przedsiębiorczość oraz kierunki ekonomiczne. W pierwszej edycji Szkoły Prawa USA wśród uczestników znaleźli się: studenci, aplikanci radcowscy i adwokaccy, doktoranci, sędziowie oraz radcy prawni i adwokaci. Uczestnicy wywodzą się (bądź są absolwentami) nie tylko z WPiA UŚ w Katowicach. Ich aktywność i kreatywne myślenie bardzo wysoko ocenili goszczący na Wydziale Prawa i Administracji profesorowie z USA. Podobnie wysokie oceny poszczególnym spotkaniom pierwszej edycji wystawiają ich słuchacze. Nie bez znaczenia dla ostatecznej oceny Szkoły Prawa USA jest również towarzysząca spotkaniom przyjazna atmosfera oraz niezwykle życzliwy stosunek wykładowców do słuchaczy i aktywny udział w zajęciach.

Od maja 2015 roku na stronie WPiA dostępne będą informacje o naborze na rok akademicki 2016/2017. W założeniu tematyka poszczególnych zjazdów drugiej edycji nie będzie się pokrywała z tematyką zajęć z pierwszego cyklu. Zainteresowanych wzięciem w udziału w kolejnej edycji Szkoły zachęcamy do śledzenia oficjalnej strony internetowej Szkoły Prawa USA (www.wpia.us.edu.pl/school-us-law) oraz strony w serwisie społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/schoolofuslaw).

Autorzy: Rafał Blicharz, Ewa Rott-Pietrzyk
Fotografie: Tomasz Chabrzyk