Kronika UŚ

Frankofonia 2016

31 marca w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu odbyły się główne obchody Światowego Dnia Frankofonii na Uniwersytecie Śląskim. W programie tegorocznej edycji wydarzenia, która odbywała się pod hasłem Przygoda z tłumaczeniem w krajach częściowo frankofońskich, znalazły się m.in.: warsztaty tłumaczeniowe dla licealistów i gimnazjalistów, prezentacja oferty edukacyjnej Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, wykłady w językach francuskim, włoskim, hiszpańskim i angielskim, wystawa Spirou (Spirou – bohater komiksu w Polsce znanego jako Sprytek), wręczenie nagród uczestnikom warsztatów połączone z koncertem Doroty Zygadło. Organizatorem wydarzenia był Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ. Patronat nad obchodami objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

LVII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

Giełdy minerałów na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu są wydarzeniem wyczekiwanym przez wystawców, kolekcjonerów i sympatyków gemmologii, mineralogii i paleontologii. Tegoroczna 57. edycja Międzynarodowej Wystawy i Giełdy Minerałów, Skał i Skamieniałości odbywała się od 2 do 3 kwietnia. Zwiedzający mogli nie tylko oglądać, ale także zakupić ciekawe i rzadkie minerały, skamieniałości i biżuterię. W ramach wydarzenia zaplanowano LVII Sesję Gemmologiczno-Paleontologiczną, podczas której dr Włodzimierz Łapot wygłosił wykład pt. „Argyle – australijskie diamenty”, dr hab. Justyna Ciesielczuk oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek przybliżyli temat mineralogicznych nowinek z Miedzianki Sudeckiej, dr Andrzej Boczarowski przedstawił natomiast prelekcję pt. „Paleontologiczny spektakl popularnonaukowy”.

Dr Jacek Mikołajczyk laureatem Złotej Maski

4 kwietnia dr Jacek Mikołajczyk, adiunkt w Zakładzie Teatru i Dramatu na Wydziale Filologicznym UŚ, otrzymał Nagrodę Artystyczną Marszałka Województwa Śląskiego Złota Maska, która została mu przyznana za reżyserię spektaklu Rodzina Addamsów w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Złota Maska to najważniejsza nagroda teatralna na Śląsku o prawie 50-letniej tradycji. W tym roku została przyznana w ośmiu kategoriach. Spektakl Rodzina Addamsów był nominowany również w dwóch innych: rola wokalno-aktorska i spektakl roku.

Wizyta przedstawicieli School of Humanities and Law NEU

Od 4 do 7 kwietnia Uniwersytet Śląski gościł przedstawicielki Szkoły Prawa i Nauk Humanistycznych (School of Humanities and Law) z chińskiej uczelni partnerskiej Northeastern University. Do Katowic przyjechały prof. Sun Ping – dziekan szkoły oraz assoc. prof. Sui Jun. Wizyta stała się okazją do omówienia wspólnej inicjatywy obu uniwersytetów – Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej, której uruchomienie planowane jest w październiku tego roku. Umowa sankcjonująca powstanie Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej została podpisana korespondencyjnie na przełomie listopada i grudnia 2015 roku. Spotkanie w sprawie uruchomienia Szkoły miało miejsce 5 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Z przedstawicielkami School of Humanities and Law Northeastern University spotkali się dziekan WPiA prof. dr hab. Czesław Martysz, prodziekan dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz, pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk i dyrektor administracyjny Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej Aneta Pająk. W programie wizyty zaplanowano również spotkanie z władzami Uniwersytetu Śląskiego, w którym udział wzięli: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych prof. dr hab. Jolanta Tambor, przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji oraz Działu Współpracy z Zagranicą. Goście odwiedzili ponadto Ośrodek Mediacji Fundacji WPiA i spotkali się ze studentami wydziału. Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Northeastern University nawiązana została w styczniu 2013 roku. Początkiem było uruchomienie lektoratu z języka polskiego na Wydziale Języków Obcych Northeastern University. Kolejnym przedsięwzięciem było otwarcie Centrum Studiów Polskich, które powstało jako czwarte polonistyczne centrum w Chinach. Dyrektorem jednostki został mgr Adam Antoniewicz, który od wielu lat związany jest ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ.

Kongres Historyków Języka

Od 13 do 15 kwietnia na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywał się Kongres Historyków Języka. To pierwsze takie przedsięwzięcie nie tylko w skali śląskiej polonistyki uniwersyteckiej, ale w skali całego kraju, dotychczas bowiem nie zorganizowano w Polsce kongresu, który gromadząc środowisko historyków języka, miałby na celu próbę rozwiązania najważniejszych dla lingwistyki diachronicznej dylematów. Hasłem pierwszej edycji stało się Językoznawstwo historyczne – w trosce o przyszłość, w poszanowaniu przeszłości. Celem Kongresu było podjęcie najważniejszych problemów dyscypliny, zarówno w jej wymiarze teoretycznym, jak i dydaktycznym. W ostatnich latach obserwuje się z jednej strony niesłabnące zainteresowanie badawcze tematyką historycznojęzykową, z drugiej zaś postępujące przemiany w dydaktyce polonistycznej, które częstokroć zmierzają do ograniczenia zagadnień diachronicznych w programie studiów. Źródłem idei Kongresu było przekonanie o potrzebie konsolidacji środowiska, które, łącząc tradycję badawczą z nowoczesnością myśli, ma wiele do zaoferowania w kwestiach merytorycznych, metodologicznych i dydaktycznych.

Uroczystość nadania imienia profesor Ireny Bajerowej Instytutowi Języka Polskiego

14 kwietnia w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach miała miejsce uroczystość nadania imienia profesor Ireny Bajerowej Instytutowi Języka Polskiego. Uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego w tej sprawie została podjęta w październiku 2015 roku. Wydarzenie, które stanowiło integralną część Kongresu Historyków Języka, połączone zostało z okolicznościowym sympozjum pt. Non omnis moriar. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz uczelni i wydziału, członkowie społeczności akademickiej oraz przyjaciele i sympatycy Instytutu Języka Polskiego. Wśród prelegentów znaleźli się członkowie rodziny prof. Ireny Bajerowej Renata i Mateusz Turlejowie oraz współpracownicy Leonard Neuger i Aleksandra Niewiara.

13. Węgiel International Student Film Festival

14 i 15 kwietnia w katowickim kinie Kosmos odbywał się 13. Węgiel International Student Film Festival, doroczna impreza organizowana z ogromną pasją przez studentów II roku organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Wydziału Radia i TV im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Ideą Festiwalu jest prezentacja szerszej publiczności twórczości studentów uczelni filmowych z całego świata, a także wymiana doświadczeń twórczych i integracja szkół. W tym roku wpłynęło 2075 zgłoszeń z 96 krajów. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: dla najlepszego filmu, za najlepszą reżyserię, najlepsze zdjęcia oraz najlepszy montaż, a także dodatkowo w tym roku – za najlepszą muzykę. Filmy oceniało jury w składzie: prof. Bogdan Dziworski (operator filmowy oraz reżyser), Mateusz Damięcki (aktor), Grzegorz Jaroszuk (reżyser) oraz Zofia Jaroszuk (Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji).

Finał IV Konkursu Realioznawczego o Republice Federalnej Niemiec i mieście Kolonii

14 kwietnia w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu odbył się uroczysty finał IV Konkursu Realioznawczego o Republice Federalnej Niemiec i mieście Kolonii organizowanego przez Instytut Filologii Germańskiej. Tegoroczny konkurs patronatem objął prezydent Katowic ze względu na specjalny charakter edycji, wpisującej się w obchody 25-lecia współpracy miast partnerskich Kolonii i Katowic. W związku z jubileuszem w rozdaniu nagród i dyplomów udział wzięli: przedstawiciele Konsulatu RFN we Wrocławiu – Marion Ramackers, przedstawiciele miasta Kolonii, w tym przewodniczący Köln-Kattowitz Verein – Ulrich Freitag, Wydziału Promocji Miasta Katowice – Marcin Stańczyk oraz Katarzyna Włodarczyk, uczniowie VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, którzy przedstawili przebieg dotychczasowej wymiany pomiędzy klasami dwujęzycznymi swojej szkoły i gimnazjów kolońskich. O Kolonii opowiadali także studenci filologii germańskiej. Tytułem laureata IV konkursu uhonorowanych zostało sześć osób z II LO w Katowicach, II LO w Zawierciu, I LO w Bielsku-Białej, LO im. Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej oraz z LO w Myszkowie. Nagrodą będzie wycieczka do Kolonii. Sponsorami konkursu byli m.in. Goethe-Institut i wydawnictwo Hueber.

Gala wręczenia dyplomów uczestnikom ABSL Academy

W marcu 2016 roku zakończyła się pierwsza edycja ABSL Academy, prestiżowego programu edukacyjnego realizowanego przez firmy członkowskie Association of Business Service Leaders in Poland (ABSL) oraz trzy śląskie uczelnie: Politechnikę Śląską, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski. Gala wręczenia dyplomów uczestnikom ABSL Academy odbyła się 15 kwietnia w Pałacu Goldsteinów w Katowicach. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz trzech śląskich uczelni, władz miasta oraz firm członkowskich ABSL, które prowadziły zajęcia: Capgemini, Cooper Standard, Future Processing, IBM, PwC, Rockwell Automation, Unilever.

ABSL Academy kształci przyszłych pracowników sektora nowoczesnych usług biznesowych – jej absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie w jednej z ponad 180międzynarodowych firm w Polsce zrzeszonych w ABSL. Program opiera się na trzech filarach obejmujących: podstawową wiedzę dotyczącą sektora oraz jego specyfiki, praktyczne umiejętności związane z poszczególnymi procesami biznesowymi oraz umiejętności miękkie i komunikacyjne związane z efektywnym zarządzaniem własną karierą.

Konferencja Dziekanów Wydziałów Historycznych i Dyrektorów Instytutów Historii

Instytut Historii UŚ był organizatorem Konferencji Dziekanów Wydziałów Historycznych i Dyrektorów Instytutów Historii, która odbywała się 15 i 16 kwietnia w Katowicach. W tegorocznym ogólnopolskim spotkaniu udział wzięli reprezentanci z ponad dwudziestu krajowych ośrodków akademickich oraz przedstawiciele takich instytucji, jak Polska Akademia Nauk i Polskie Towarzystwo Historyczne, a także goście z Bańskiej Bystrzycy i Ostrawy. Spotkanie było okazją do zapoznania się z najnowszymi ustaleniami dotyczącymi edukacji historycznej w ramach szkolnictwa wyższego, a także wymiany doświadczeń między kierownictwem instytutów historii oraz wydziałów historycznych poszczególnych uczelni.

W programie konferencji znalazł się m.in. panel dyskusyjny pt. „Badania regionalne w procesie kształcenia, popularyzacji wiedzy i tradycji historycznej”, w którym udział wzięli: Alicja Knast – dyrektor Muzeum Śląskiego, prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek – kierownik Zakładu Historii Śląska IH UŚ i dyrektor Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz dr hab. Lech Krzyżanowski – pracownik Zakładu Historii Najnowszej 1918–1945 UŚ i współtwórca wystawy stałej w Muzeum Śląskim poświęconej historii Górnego Śląska.

Autorzy: Agnieszka Nęcka
Fotografie: Gliwicki Teatr Muzyczny, Maciej Fic